Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Θέματα 2017

Θέματα Ημερήσιων ΓΕΛ 2017

07-06-17 Νέα Ελληνική Γλώσσα Ημερήσιων ΓΕΛ

09-06-17 Μαθηματικά Ημερήσιων ΓΕΛ (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

09-06-17 Αρχαία Ελληνικά Ημερήσιων ΓΕΛ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

12-06-17 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ (Σπουδών Οικονομίας και Πληρoφορικής)

12-06-17 Φυσική Ημερήσιων ΓΕΛ (Θετικών Σπoυδών)

12-06-17 Ιστορία Ημερήσιων ΓΕΛ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

14-06-17 Λατινικά Ημερήσιων ΓΕΛ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

14-06-17 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ημερήσιων ΓΕΛ (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

14-06-17 Χημεία Ημερήσιων ΓΕΛ (Θετικών Σπουδών)

16-06-17 Βιολογία Ημερήσιων ΓΕΛ (Θετικών Σπουδών)

16-06-17 Βιολογία Ημερησίων ΓΕΛ (Γενικής Παιδείας)

19-06-17 Ιστορία Ημερησίων ΓΕΛ (Γενικής Παιδείας)

19-06-17 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Ημερησίων ΓΕΛ (Γενικής Παιδείας)

Θέματα Εσπερινών ΓΕΛ 2017

07-06-17 Νέα Ελληνική Γλώσσα ΓΕΛ

09-06-17 Μαθηματικά Εσπερινών ΓΕΛ (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

09-06-17 Αρχαία Ελληνικά Εσπερινών ΓΕΛ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

12-06-17 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Εσπερινών ΓΕΛ (Σπουδών Οικονομίας και Πληρoφορικής)

12-06-17 Φυσική Εσπερινών ΓΕΛ (Θετικών Σπoυδών)

12-06-17 Ιστορία Εσπερινών ΓΕΛ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

14-06-17 Λατινικά Εσπερινών ΓΕΛ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

14-06-17 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εσπερινών ΓΕΛ (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

14-06-17 Χημεία Εσπερινών ΓΕΛ (Θετικών Σπουδών)

16-06-17 Βιολογία Εσπερινών ΓΕΛ (Θετικών Σπουδών)

16-06-17 Βιολογία Εσπερινών ΓΕΛ (Γενικής Παιδείας)

19-06-17 Ιστορία Εσπερινών ΓΕΛ (Γενικής Παιδείας)

19-06-17 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Εσπερινών ΓΕΛ (Γενικής Παιδείας)

Θέματα Ημερήσιων ΕΠΑΛ 2017

06-06-17 Νέα Ελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ

08-06-17 Μαθηματικά (Άλγεβρα) Ημερήσιων ΕΠΑΛ

10-06-17 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Ημερήσιων ΕΠΑΛ

10-06-17 Στοιχεία Μηχανών Ημερήσιων ΕΠΑΛ

10-06-17 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Ημερήσιων ΕΠΑΛ

10-06-17 Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ

10-06-17 Τεχνολογία Υλικών Ημερήσιων ΕΠΑΛ

13-06-17 Οικοδομική Ημερήσιων ΕΠΑΛ

13-06-17 Μεταφορά Φορτίων Ημερήσιων ΕΠΑΛ

13-06-17 Προγραμματισμός Υπολογιστών Ημερήσιων ΕΠΑΛa

13-06-17 Ψηφιακά Συστήματα Ημερήσιων ΕΠΑΛ

15-06-17 Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί Ημερήσιων ΕΠΑΛ

15-06-17 Υγιεινή Ημερήσιων ΕΠΑΛ

15-06-17 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ημερήσιων ΕΠΑΛ

15-06-17 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών Ημερήσιων ΕΠΑΛ

15-06-17 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ

17-06-17 Δενδροκομία Ημερήσιων ΕΠΑΛ

17-06-17 Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού Ημερήσιων ΕΠΑΛ

17-06-17 Μηχανές Πλοίου ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ

17-06-17 Ηλεκτρικές Μηχανές Ημερήσιων ΕΠΑΛ

20-06-17 Ναυσιπλοΐα ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ

20-06-17 Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών & Δίκτυα Υπολογιστών Ημερήσιων ΕΠΑΛ

20-06-17 Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ

20-06-17 Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών Ημερήσιων ΕΠΑΛ

21-06-17 Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία Ημερήσιων ΕΠΑΛ

21-06-17 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Ημερήσιων ΕΠΑΛ

21-06-17 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ημερήσιων ΕΠΑΛ

21-06-17 Ηλεκτροτεχνία Ημερήσιων ΕΠΑΛ

Θέματα Εσπερινών ΕΠΑΛ 2017

06-06-17 Νέα Ελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ

08-06-17 Μαθηματικά (Άλγεβρα) Εσπερινών ΕΠΑΛ

10-06-17 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Εσπερινών ΕΠΑΛ

10-06-17 Στοιχεία Μηχανών Εσπερινών ΕΠΑΛ

10-06-17 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Εσπερινών ΕΠΑΛ

10-06-17 Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ Εσπερινών ΕΠΑΛ

10-06-17 Τεχνολογία Υλικών Εσπερινών ΕΠΑΛ

13-06-17 Οικοδομική Εσπερινών ΕΠΑΛ

13-06-17 Μεταφορά Φορτίων Εσπερινών ΕΠΑΛ

13-06-17 Προγραμματισμός Υπολογιστών Εσπερινών ΕΠΑΛ

13-06-17 Ψηφιακά Συστήματα Εσπερινών ΕΠΑΛ

15-06-17 Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί Εσπερινών ΕΠΑΛ

15-06-17 Υγιεινή Εσπερινών ΕΠΑΛ

15-06-17 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εσπερινών ΕΠΑΛ

15-06-17 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών Εσπερινών ΕΠΑΛ

15-06-17 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Εσπερινών ΕΠΑΛ

17-06-17 Δενδροκομία Εσπερινών ΕΠΑΛ

17-06-17 Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού Εσπερινών ΕΠΑΛ

17-06-17 Μηχανές Πλοίου ΙΙ Εσπερινών ΕΠΑΛ

17-06-17 Ηλεκτρικές Μηχανές Εσπερινών ΕΠΑΛ

20-06-17 Ναυσιπλοΐα ΙΙ Εσπερινών ΕΠΑΛ

20-06-17 Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών & Δίκτυα Υπολογιστών Εσπερινών ΕΠΑΛ

20-06-17 Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ Εσπερινών ΕΠΑΛ

20-06-17 Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών Εσπερινών ΕΠΑΛ

21-06-17 Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία Εσπερινών ΕΠΑΛ

21-06-17 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Εσπερινών ΕΠΑΛ

21-06-17 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Εσπερινών ΕΠΑΛ

21-06-17 Ηλεκτροτεχνία Εσπερινών ΕΠΑΛ

Ειδικά Μαθήματα

22-06-17 Αγγλικά

23-06-17 Αρμονία

24-06-17 Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

24-06-17 Ισπανικά

26-06-17 Ελεύθερο Σχέδιο

27-06-17 Γραμμικό Σχέδιο

28-06-17 Γερμανικά

29-06-17 Γαλλικά

30-06-17 Ιταλικά

Θέματα Επαναληπτικών Ημερήσιων-Εσπερινών ΓΕΛ 2017

Είμαστε δίπλα σας στην αναζήτηση του ιδανικού καθηγητή

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε
τους στόχους & τις ανάγκες σας.

Θα σας προτείνουμε τον καθηγητή που ανταποκρίνεται στις δικές σας απαιτήσεις μέσα από έναν αριθμό καταξιωμένων καθηγητών, με φροντιστηριακή εμπειρία και πολυετή ενασχόληση με τα ιδιαίτερα μαθήματα.

 

no 1 icon dark greenΕπικοινωνείτε μαζί μας
  • τηλεφωνικά στο 210 9920730 και 211 0137862, ώρες 9:00 - 21:00 Δευτέρα - Σάββατο
  • με επίσκεψη στην έδρα μας, Μελίνας Μερκούρη 16, Άγιος Δημήτριος, ώρες 10:00 - 20:00, κατόπιν συνεννόησης
  • μέσω e-mail:info@private-lesson.gr
  • με τη Φόρμα Αναζήτησης Καθηγητών
  • μέσω facebook
no 2 icon orangeΣυζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.
no 3 icon greenΣας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Bάσει αυτών που μας ζητήσατε, θα έχετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών που έχουμε να σας προτείνουμε με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.


Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας εντός μιας ημέρας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που σας ενδιαφέρει, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος και την περιοχή σας:

Ενδιαφέρομαι για:
στην περιοχή:*

Στοιχεία επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο:*
Email:*
Τηλέφωνο:*

Παρακαλούμε διαβάστε και αποδεχτείτε την Πολιτική Απορρήτου *
Αποδοχή Πολιτικής Απορρήτου*
 Οικομάθεια
Μελίνας Μερκούρη 16, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
 
--
cv banner front

Στην ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ αναζητάμε πάντα τον επόμενο συνεργάτη, τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης.
Αν είσαι κι εσύ καθηγητής και θέλεις να μπεις στην ομάδα μας τότε σε περιμένουμε να γνωριστούμε για να συνεργαστούμε.
Περισσότερα...