Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Θέματα 2016

Η Οικομάθεια σας παρουσιάζει τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2016. Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2016 ημερήσιων, εσπερινών, γενικών, επαγγελματικών λυκείων

Θέματα Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος 2016

16-05-16 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας ΓΕΛ Νέου Συστήματος

18-05-16 Μαθηματικά Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληρ/κής) 

18-05-16 Αρχαία Ελληνικά Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

20-05-16 Ιστορία Γενικής Παιδείας Ημερησίων ΓΕΛ Νέου Συστήματος

20-05-16 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος

23-05-16 Φυσική Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Θετικών Σπoυδών)

23-05-16 Ιστορία Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

25-05-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληρ/κής)

27-05-16 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληρ/κής)

27-05-16 Βιολογία Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Θετικών Σπουδών)

30-05-16 Λατινικά Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

30-05-16 Χημεία Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Θετικών Σπουδών)

30-05-16 Λατινικά Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θεωρητικής Κατ/νσης)

30-05-16 Χημεία Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θετικής Κατ/νσης)

01-06-16 Βιολογία Ημερησίων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Γενικής Παιδείας)

 

Θέματα Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος 2016

16-05-16 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας ΓΕΛ Νέου Συστήματος

18-05-16 Μαθηματικά Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος

18-05-16 Αρχαία Ελληνικά Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος

20-05-16 Ιστορία Γενικής Παιδείας Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος

20-05-16 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος

23-05-16 Φυσική Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Θετικών Σπoυδών)

23-05-16 Ιστορία Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

25-05-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληρ/κής)

27-05-16 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληρ/κής)

27-05-16 Βιολογία Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Θετικών Σπουδών)

30-05-16 Λατινικά Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

30-05-16 Χημεία Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ο.Π. Θετικών Σπουδών)

01-06-16 Βιολογία Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Γενικής Παιδείας)

 

Θέματα Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος 2016

16-05-16 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

18-05-16 Μαθηματικά Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Τεχν/κής Κατ/νσης)

18-05-16 Αρχαία Ελληνικά Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θεωρητικής Κατ/νσης)

20-05-16 Φυσική Γενικής Παιδείας Ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

20-05-16 Ιστορία Γενικής Παιδείας Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

20-05-16 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

20-05-16 Βιολογία Γενικής Παιδείας Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

23-05-16 Φυσική Ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θετικής & Τεχν/κής Κατ/νσης)

23-05-16 Ιστορία Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θεωρητικής Κατ/νσης)

25-05-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β') Παλαιού Συστήματος (Επιλογής)

27-05-16 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Τεχν/κής κατ/νσης)

27-05-16 Βιολογία Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (κατεύθυνσης)

27-05-16 Ηλεκτρολογία Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Τεχν/κής κατ/νσης)

30-05-16 Λατινικά Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θεωρητικής Κατ/νσης)

30-05-16 Χημεία Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θετικής Κατ/νσης) 

01-06-16 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θεωρητικής Κατ/νσης)

01-06-16 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

01-06-16 Χημεία - Βιοχημεία Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

 

Θέματα Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος 2016

16-05-16 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

18-05-16 Μαθηματικά Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Τεχν/κής Κατ/νσης)

18-05-16 Αρχαία Ελληνικά Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θεωρητικής Κατ/νσης)

20-05-16 Φυσική Γενικής Παιδείας Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

20-05-16 Ιστορία Γενικής Παιδείας Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

20-05-16 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

20-05-16 Βιολογία Γενικής Παιδείας Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

23-05-16 Φυσική Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θετικής & Τεχν/κής Κατ/νσης)

23-05-16 Ιστορία Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θεωρητικής Κατ/νσης)

25-05-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β') Παλαιού Συστήματος (Επιλογής)

27-05-16 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Τεχν/κής κατ/νσης)

27-05-16 Βιολογία Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Κατεύθυνσης) 

27-05-16 Ηλεκτρολογία Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Τεχν/κής κατ/νσης)

30-05-16 Λατινικά Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θεωρητικής Κατ/νσης)

30-05-16 Χημεία Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θετικής Κατ/νσης)

01-06-16 Νεοελληνική Λογοτεχνία Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος (Θεωρητικής Κατ/νσης)

01-06-16 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

01-06-16 Χημεία - Βιοχημεία Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) Παλαιού Συστήματος

 

Θέματα Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος 2016

17-05-16 Νεοελληνική Γλώσσα Γ' τάξης ημερησίων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

19-05-16 Μαθηματικά Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

24-05-16 Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

24-05-16 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

24-05-16 Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

26-05-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

26-05-16 Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

26-05-16 Δενδροκομία Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

26-05-16 Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

28-05-16 Οικοδομική Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

28-05-16 Προγραμματισμός Υπολογιστών Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

28-05-16 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

31-05-16 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

31-05-16 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

31-05-16 Ναυσιπλοΐα ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

02-06-16 Ψηφιακά Συστήματα Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

02-06-16 Μηχανές Πλοίου ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

03-06-16 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

03-06-16 Μεταφορά φορτίων Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος  

04-06-16 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

04-06-16 Στοιχεία Μηχανών Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

04-06-16 Δίκτυα Υπολογιστών Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

04-06-16 Ηλεκτροτεχνία Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

06-06-16 Ηλεκτρικές Μηχανές Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

06-06-16 Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος

 

Θέματα Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος 2016

17-05-16 Νεοελληνική Γλώσσα Γ' τάξης ημερησίων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

19-05-16 Μαθηματικά Ημερησίων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

28-05-16 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

28-05-16 Δομημένος Προγραμματισμός Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

28-05-16 Οικοδομική Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

28-05-16 Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

28-05-16 Στοιχεία Παθολογίας Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

31-05-16 Ναυσιπλοΐα ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

31-05-16 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

31-05-16 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

31-05-16 Φυτική Παραγωγή Ημερησίων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

31-05-16 Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας Ημερησίων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Μηχανές Πλοίου Ι Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Γραφιστικές Εφαρμογές Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Διαμόρφωση Τοπίου Ημερησίων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

03-06-16 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

03-06-16 Μεταφορά Φορτίων Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

03-06-16 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

03-06-16 Εγκαταστάσεις Ψύξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

03-06-16 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

04-06-16 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

04-06-16 Στοιχεία Μηχανών Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

04-06-16 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

04-06-16 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

04-06-16 Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

06-06-16 Ηλεκτρικές Μηχανές Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

06-06-16 Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

06-06-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

06-06-16 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

06-06-16 Τεχνολογία Εκτυπώσεων Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

 

Θέματα Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος 2016

17-05-16 Νεοελληνική Γλώσσα Δ' τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

19-05-16 Μαθηματικά Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

28-05-16 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

28-05-16 Δομημένος Προγραμματισμός Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

28-05-16 Οικοδομική Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

28-05-16 Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

28-05-16 Στοιχεία Παθολογίας Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

31-05-16 Ναυσιπλοΐα ΙΙ Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

31-05-16 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

31-05-16 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

31-05-16 Φυτική Παραγωγή Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

31-05-16 Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Μηχανές Πλοίου Ι Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Γραφιστικές Εφαρμογές Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

02-06-16 Διαμόρφωση Τοπίου Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

03-06-16 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

03-06-16 Μεταφορά Φορτίων Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

03-06-16 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

03-06-16 Εγκαταστάσεις Ψύξης Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

03-06-16 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος 

06-06-16 Ηλεκτρικές Μηχανές Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

06-06-16 Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

06-06-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

06-06-16 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

06-06-16 Τεχνολογία Εκτυπώσεων Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος

 

Θέματα Επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β') Παλαιού και Νέου Συστήματος 2016

08-06-16 Χημεία Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

08-06-16 Χημεία Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

08-06-16 Χημεία Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β' Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

08-06-16 Λατινικά Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

08-06-16 Λατινικά Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

08-06-16 Λατινικά Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β' Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

09-06-16 Αρχαία Ελληνικά Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

09-06-16 Αρχαία Ελληνικά Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

09-06-16 Αρχαία Ελληνικά Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομαδας Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

09-06-16 Αρχαία Ελληνικά Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομαδας Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

09-06-16 Μαθηματικά Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

09-06-16 Μαθηματικά Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

09-06-16 Μαθηματικά Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομαδας Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

09-06-16 Μαθηματικά Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομαδας Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

10-06-16 Ιστορία Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Γενικής Παιδείας-Επαναληπτικές)

10-06-16 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

10-06-16 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

10-06-16 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

10-06-16 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

10-06-16 Φυσική Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

10-06-16 Βιολογία Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

10-06-16 Βιολογία Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

13-06-16 Φυσική Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Θετικών Σπουδών) (Επαναληπτικές)

13-06-16 Φυσική Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Θετικών Σπουδών) (Επαναληπτικές)

13-06-16 Φυσική Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Θετικής και Τεχν/κής Κατ/νσης) (Επαναληπτικές)

13-06-16 Ιστορία Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ανθρωπιστικών Σπουδών) (Επαναληπτικές)

13-06-16 Ιστορία Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Ανθρωπιστικών Σπουδών) (Επαναληπτικές)

13-06-16 Ιστορία Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (θεωρητικής Κατ/νσης) (Επαναληπτικές)

13-06-16 Ιστορία Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (θεωρητικής Κατ/νσης) (Επαναληπτικές)

14-06-16 Βιολογία Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Γενικής Παιδείας) (Επαναληπτικές)

14-06-16 Βιολογία Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Γενικής Παιδείας) (Επαναληπτικές)

14-06-16 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

14-06-16 Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

14-06-16 Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)   

15-06-16 Βιολογία Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Θετικών Σπουδών) (Επαναληπτικές)

15-06-16 Βιολογία Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Θετικών Σπουδών) (Επαναληπτικές)

15-06-16 Βιολογία Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Θετικής Κατ/νσης) (Επαναληπτικές)

15-06-16 Βιολογία Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Θετικής Κατ/νσης) (Επαναληπτικές)

15-06-16 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

15-06-16 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)                  

16-06-16 Νεοελληνική Γλώσσα Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

16-06-16 Νεοελληνική Γλώσσα Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

16-06-16 Νεοελληνική Γλώσσα Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

16-06-16 Νεοελληνική Γλώσσα Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

17-06-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ημερήσιων ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

17-06-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εσπερινών ΓΕΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

17-06-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

17-06-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

 

Θέματα Ειδικών Μαθημάτων 2016

16-06-16 Ιταλικά

17-06-16 Ισπανικά

18-06-16 Αγγλικά

21-06-16 Ελεύθερο Σχέδιο

22-06-16 Γραμμικό Σχέδιο

23-06-16 Αρμονία

24-06-16 Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

25-06-16 Γαλλικά

27-06-16 Γερμανικά

 

Θέματα Επαναληπτικών εξετάσεων ΕΠΑΛ Παλαιού και Νέου Συστήματος 2016

22-06-16 Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

22-06-16 Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

23-06-16 Νεοελληνική Γλώσσα Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

23-06-16 Νεοελληνική Γλώσσα Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

24-06-16 Μαθηματικά Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

24-06-16 Μαθηματικά Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

24-06-16 Μαθηματικά Εσπερινών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

25-06-16 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

25-06-16 Προγραμματισμός Υπολογιστών ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

25-06-16 Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

25-06-16 Οικοδομική ΕΠΑΛ Νέου & Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

25-06-16 Στοιχεία Παθολογίας ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

27-06-16 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ ΕΠΑΛ Νέου & Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

27-06-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

27-06-16 Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ Νέου & Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

27-06-16 Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

28-06-16 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

28-06-16 Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

28-06-16 Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

28-06-16 Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος (Επαναληπτικές)

29-06-16 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος (Επαναληπτικές)

30-06-16 Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος & Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ΕΠΑΛ Παλαιού Συστηματος (Επαναληπτικές)

30-06-16 Ηλεκτροτεχνία ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος & Ηλεκτροτεχνία ΙΙ ΕΠΑΛ Παλαιού Συστηματος (Επαναληπτικές)

30-06-16 Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ Νέου & Παλαιού Συστηματος (Επαναληπτικές)

 

 

 

no 1 icon dark greenΕπικοινωνείτε μαζί μας

Για μία εξατομικευμένη πρόταση με τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς που ειδικεύονται στο μάθημα που σας ενδιαφέρει:

Εάν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένα βιογραφικά που έχετε δει στον κατάλογο βιογραφικών μας στέλνετε αίτημα μέσω της φόρμας που θα βρείτε στη Λίστα Επιλεγμένων Βιογραφικών. Τα βιογραφικά που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας είναι ενδεικτικά, γι 'αυτό και σας προτείνουμε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για μία πλήρη πρόταση.

no 2 icon orangeΣυζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά.

Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.

no 3 icon greenΣας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσουμε τη διαθεσιμότητα των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών που πληρούν τα κριτήριά σας, λαμβάνετε τα στοιχεία επικοινωνίας εκπαιδευτικών με επιβεβαιωμένη διαθεσιμότητα και κατάλληλων συγκεκριμένα για το μάθημα και το επίπεδο που σας ενδιαφέρει, τις όποιες ειδικές απαιτήσεις μας έχετε θέσει.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
ή μιλήστε μαζί μας ζωντανά:

Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών στην περιοχή σας.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που αναζητάτε, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος που σας ενδιαφέρει.
Σας ζητάμε την περιοχή σας για να σας προτείνουμε καθηγητές από κοντινή περιοχή, μειώνοντας το κόστος μετακίνησης, άρα και το κόστος των μαθημάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας
 Οικομάθεια
Μελίνας Μερκούρη 16, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
 
--
cv banner front

Στην ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ αναζητάμε πάντα τον επόμενο συνεργάτη, τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης.
Αν είσαι κι εσύ καθηγητής και θέλεις να μπεις στην ομάδα μας τότε σε περιμένουμε να γνωριστούμε για να συνεργαστούμε.
Περισσότερα...