Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015

Θέματα Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) 2015

18-05-15 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

20-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Βιολογία (Γενικής Παιδείας)

20-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Φυσική (Γενικής Παιδείας)

20-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας)

20-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ιστορία (Γενικής Παιδείας)

22-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

22-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Βιολογία (Θετικής Κατεύθυνσης)

22-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία-Βιοχημεία (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

22-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων(Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

25-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

25-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Μαθηματικά (Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

27-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Λατινικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

27-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία (Θετικής Κατεύθυνσης)

27-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ηλεκτρολογία(Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

27-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

29-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Φυσική(Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

29-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ιστορία (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

2-6-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Επιλογής)

 

Θέματα Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)2015

18-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

20-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Βιολογία (Γενικής Παιδείας)

20-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Φυσική (Γενικής Παιδείας)

20-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας)

20-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ιστορία (Γενικής Παιδείας)

22-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

22-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Βιολογία (Θετικής Κατεύθυνσης)

22-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία-Βιοχημεία (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

22-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων(Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

25-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

25-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Μαθηματικά (Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

27-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Λατινικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

27-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία (Θετικής Κατεύθυνσης)

27-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ηλεκτρολογία(Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

27-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

29-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Φυσική(Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

29-5-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ιστορία (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

2-6-2015 Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Επιλογής)

 

Θέματα Ημερήσιων ΕΠΑΛ 2015

19-5-2015 ΕΠΑΛ-Νεοελληνική Γλώσσα

21-5-2015 ΕΠΑΛ-Μαθηματικά Ι

3-6-2015 ΕΠΑΛ-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

3-6-2015 ΕΠΑΛ-Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

3-6-2015 ΕΠΑΛ-Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

3-6-2015 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

3-6-2015 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Μηχανών

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Γραφιστικές Εφαρμογές

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Ηλεκτρικές Μηχανές

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

5-6-2015 ΕΠΑΛ-Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

5-6-2015 ΕΠΑΛ-Δομημένος Προγραμματισμός

5-6-2015 ΕΠΑΛ-Οικοδομική

5-6-2015 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Παθολογίας

5-6-2015 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

6-6-2015 ΕΠΑΛ-Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

6-6-2015 ΕΠΑΛ-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

6-6-2015 ΕΠΑΛ-Ναυσιπλοΐα ΙΙ

6-6-2015 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

6-6-2015 ΕΠΑΛ-Φυτική Παραγωγή

8-6-2015 ΕΠΑΛ-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

8-6-2015 ΕΠΑΛ-Διαμόρφωση Τοπίου

8-6-2015 ΕΠΑΛ-Μηχανές Πλοίου Ι

8-6-2015 ΕΠΑΛ-Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

8-6-2015 ΕΠΑΛ-Τεχνολογία Εκτυπώσεων

9-6-2015 ΕΠΑΛ-Εγκαταστάσεις Ψύξης

9-6-2015 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

9-6-2015 ΕΠΑΛ-Μεταφορά Φορτίων

9-6-2015 ΕΠΑΛ-Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

9-6-2015 ΕΠΑΛ-Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

  

Θέματα Εσπερινών ΕΠΑΛ 2015

19-5-2015 ΕΠΑΛ-Νεοελληνική Γλώσσα (εσπερινά)

21-5-2015 ΕΠΑΛ-Μαθηματικά Ι (εσπερινά)

3-6-2015 ΕΠΑΛ-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (εσπερινά)

3-6-2015 ΕΠΑΛ-Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ (εσπερινά)

3-6-2015 ΕΠΑΛ-Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (εσπερινά)

3-6-2015 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ (εσπερινά)

3-6-2015 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Μηχανών (εσπερινά)

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες (εσπερινά)

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (εσπερινά) 

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Γραφιστικές Εφαρμογές (εσπερινά)

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Εγκαταστάσεις Κλιματισμού (εσπερινά)

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Ηλεκτρικές Μηχανές (εσπερινά) 

4-6-2015 ΕΠΑΛ-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (εσπερινά)

5-6-2015 ΕΠΑΛ-Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας (εσπερινά) 

5-6-2015 ΕΠΑΛ-Δομημένος Προγραμματισμός (εσπερινά)

5-6-2015 ΕΠΑΛ-Οικοδομική (εσπερινά) 

5-6-2015 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Παθολογίας (εσπερινά)

5-6-2015 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (εσπερινά)

6-6-2015 ΕΠΑΛ-Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων (εσπερινά) 

6-6-2015 ΕΠΑΛ-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (εσπερινά) 

6-6-2015 ΕΠΑΛ-Ναυσιπλοΐα ΙΙ (εσπερινά) 

6-6-2015 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας (εσπερινά) 

6-6-2015 ΕΠΑΛ-Φυτική Παραγωγή (εσπερινά)

8-6-2015 ΕΠΑΛ-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (εσπερινά)

8-6-2015 ΕΠΑΛ-Διαμόρφωση Τοπίου (εσπερινά) 

8-6-2015 ΕΠΑΛ-Μηχανές Πλοίου Ι (εσπερινά)

8-6-2015 ΕΠΑΛ-Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (εσπερινά)

8-6-2015 ΕΠΑΛ-Τεχνολογία Εκτυπώσεων (εσπερινά)

9-6-2015 ΕΠΑΛ-Εγκαταστάσεις Ψύξης (εσπερινά)

9-6-2015 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (εσπερινά)

9-6-2015 ΕΠΑΛ-Μεταφορά Φορτίων (εσπερινά) 

9-6-2015 ΕΠΑΛ-Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις (εσπερινά)

9-6-2015 ΕΠΑΛ-Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (εσπερινά)

 

 

 

no 1 icon dark greenΕπικοινωνείτε μαζί μας

Για μία εξατομικευμένη πρόταση με τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς που ειδικεύονται στο μάθημα που σας ενδιαφέρει:

Εάν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένα βιογραφικά που έχετε δει στον κατάλογο βιογραφικών μας στέλνετε αίτημα μέσω της φόρμας που θα βρείτε στη Λίστα Επιλεγμένων Βιογραφικών. Τα βιογραφικά που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας είναι ενδεικτικά, γι 'αυτό και σας προτείνουμε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για μία πλήρη πρόταση.

no 2 icon orangeΣυζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά.

Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.

no 3 icon greenΣας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσουμε τη διαθεσιμότητα των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών που πληρούν τα κριτήριά σας, λαμβάνετε τα στοιχεία επικοινωνίας εκπαιδευτικών με επιβεβαιωμένη διαθεσιμότητα και κατάλληλων συγκεκριμένα για το μάθημα και το επίπεδο που σας ενδιαφέρει, τις όποιες ειδικές απαιτήσεις μας έχετε θέσει.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
ή μιλήστε μαζί μας ζωντανά:

Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών στην περιοχή σας.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που αναζητάτε, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος που σας ενδιαφέρει.
Σας ζητάμε την περιοχή σας για να σας προτείνουμε καθηγητές από κοντινή περιοχή, μειώνοντας το κόστος μετακίνησης, άρα και το κόστος των μαθημάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας
 Οικομάθεια
Μελίνας Μερκούρη 16, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
 
--
cv banner front

Στην ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ αναζητάμε πάντα τον επόμενο συνεργάτη, τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης.
Αν είσαι κι εσύ καθηγητής και θέλεις να μπεις στην ομάδα μας τότε σε περιμένουμε να γνωριστούμε για να συνεργαστούμε.
Περισσότερα...