Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Θέματα 2014

Θέματα Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) 2014

28-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Βιολογία Γενικής Παιδείας

30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Ιστορία Γενικής Παιδείας

30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Φυσική Γενικής Παιδείας

30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας

02-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

04-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

04-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

04-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

04-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

02-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης

06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

10-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

10-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

12-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Θέματα Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) 2014

28-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Εσπερινά)

30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Βιολογία Γενικής Παιδείας (Εσπερινά)

30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Φυσική Γενικής Παιδείας (Εσπερινά)

30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Εσπερινά)

30-05-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β)-Ιστορία Γενικής Παιδείας (Εσπερινά)

02-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

02-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

04-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

04-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

04-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

06-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

10-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

10-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

12-06-14 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Εσπερινά)

Θέματα Ημερήσιων ΕΠΑΛ 2014

29-05-14 ΕΠΑΛ-Νεοελληνική Γλώσσα

03-06-14 ΕΠΑΛ-Μαθηματικά Ι

13-06-14 ΕΠΑΛ-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

13-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Μηχανών

13-06-14 ΕΠΑΛ-Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

13-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

13-06-14 ΕΠΑΛ-Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

14-06-14 ΕΠΑΛ-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

14-06-14 ΕΠΑΛ-Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

14-06-14 ΕΠΑΛ-Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

14-06-14 ΕΠΑΛ-Γραφιστικές Εφαρμογές

14-06-14 ΕΠΑΛ-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

14-06-14 ΕΠΑΛ-Ηλεκτρικές Μηχανές

16-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

16-06-14 ΕΠΑΛ-Δομημένος Προγραμματισμός

16-06-14 ΕΠΑΛ-Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

16-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Παθολογίας

16-06-14 ΕΠΑΛ-Οικοδομική

17-06-14 ΕΠΑΛ-Ναυσιπλοΐα ΙΙ

17-06-14 ΕΠΑΛ-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

17-06-14 ΕΠΑΛ-Φυτική Παραγωγή

17-06-14 ΕΠΑΛ-Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

17-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

18-06-14 ΕΠΑΛ-Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

18-06-14 ΕΠΑΛ-Τεχνολογία Εκτυπώσεων

18-06-14 ΕΠΑΛ-Μηχανές Πλοίου Ι

18-06-14 ΕΠΑΛ-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

18-06-14 ΕΠΑΛ-Διαμόρφωση Τοπίου

19-06-14 ΕΠΑΛ-Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

19-06-14 ΕΠΑΛ-Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

19-06-14 ΕΠΑΛ-Εγκαταστάσεις Ψύξης

19-06-14 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

19-06-14 ΕΠΑΛ-Μεταφορά Φορτίων

Θέματα Εσπερινών ΕΠΑΛ 2014

29-05-14 ΕΠΑΛ-Νεοελληνική Γλώσσα (εσπερινά)

03-06-14 ΕΠΑΛ-Μαθηματικά Ι (Εσπερινά)

13-06-14 ΕΠΑΛ-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Εσπερινά)

13-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Μηχανών (Εσπερινά)

13-06-14 ΕΠΑΛ-Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Εσπερινά)

13-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ (Εσπερινά)

13-06-14 ΕΠΑΛ-Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ (Εσπερινά)

16-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (Εσπερινά)

16-06-14 ΕΠΑΛ-Δομημένος Προγραμματισμός (Εσπερινά)

16-06-14 ΕΠΑΛ-Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας (Εσπερινά)

16-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Παθολογίας (Εσπερινά)

16-06-14 ΕΠΑΛ-Οικοδομική (Εσπερινά)

17-06-14 ΕΠΑΛ-Ναυσιπλοΐα ΙΙ (Εσπερινά)

17-06-14 ΕΠΑΛ-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (Εσπερινά)

17-06-14 ΕΠΑΛ-Φυτική Παραγωγή (Εσπερινά)

17-06-14 ΕΠΑΛ-Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων (Εσπερινά)

17-06-14 ΕΠΑΛ-Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας (Εσπερινά)

18-06-14 ΕΠΑΛ-Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Εσπερινά)

18-06-14 ΕΠΑΛ-Τεχνολογία Εκτυπώσεων (Εσπερινά)

18-06-14 ΕΠΑΛ-Μηχανές Πλοίου Ι (Εσπερινά)

18-06-14 ΕΠΑΛ-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εσπερινά)

18-06-14 ΕΠΑΛ-Διαμόρφωση Τοπίου (Εσπερινά)

19-06-14 ΕΠΑΛ-Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις (Εσπερινά)

19-06-14 ΕΠΑΛ-Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (Εσπερινά)

19-06-14 ΕΠΑΛ-Εγκαταστάσεις Ψύξης (Εσπερινά)

19-06-14 ΕΠΑΛ-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (Εσπερινά)

19-06-14 ΕΠΑΛ-Μεταφορά Φορτίων (Εσπερινά)

Θέματα Επαναληπτικών Ημερήσιων-Εσπερινών ΓΕΛ 2014

19-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

20-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Ιστορία Γενικής Παιδείας

20-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας

20-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Βιολογία Γενικής Παιδείας

21-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Μαθηματικά Κατεύθυνσης

21-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

21-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

21-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

23-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

23-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

23-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

23-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

24-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

24-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης

24-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Ηλεκτρολογία Κατεύθυνσης

24-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

25-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

25-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

25-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Φυσική Κατεύθυνσης

25-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Φυσική Κατεύθυνσης (Εσπερινά)

26-06-14 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Ειδικά Μαθήματα

21-06-14 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Αγγλικά

24-06-14 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Γερμανικά

23-06-14 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Γαλλικά

25-06-14 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Αρμονία

26-06-14 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

27-06-14 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Ελεύθερο Σχέδιο

28-06-14 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Γραμμικό Σχέδιο

30-06-14 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Ιταλικά

30-06-14 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-Ισπανικά

no 1 icon dark greenΕπικοινωνείτε μαζί μας

Για μία εξατομικευμένη πρόταση με τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς που ειδικεύονται στο μάθημα που σας ενδιαφέρει:

Εάν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένα βιογραφικά που έχετε δει στον κατάλογο βιογραφικών μας στέλνετε αίτημα μέσω της φόρμας που θα βρείτε στη Λίστα Επιλεγμένων Βιογραφικών. Τα βιογραφικά που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας είναι ενδεικτικά, γι 'αυτό και σας προτείνουμε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για μία πλήρη πρόταση.

no 2 icon orangeΣυζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά.

Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.

no 3 icon greenΣας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσουμε τη διαθεσιμότητα των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών που πληρούν τα κριτήριά σας, λαμβάνετε τα στοιχεία επικοινωνίας εκπαιδευτικών με επιβεβαιωμένη διαθεσιμότητα και κατάλληλων συγκεκριμένα για το μάθημα και το επίπεδο που σας ενδιαφέρει, τις όποιες ειδικές απαιτήσεις μας έχετε θέσει.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
ή μιλήστε μαζί μας ζωντανά:

Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών στην περιοχή σας.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που αναζητάτε, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος που σας ενδιαφέρει.
Σας ζητάμε την περιοχή σας για να σας προτείνουμε καθηγητές από κοντινή περιοχή, μειώνοντας το κόστος μετακίνησης, άρα και το κόστος των μαθημάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας
 Οικομάθεια
Μελίνας Μερκούρη 16, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
 
--
cv banner front

Στην ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ αναζητάμε πάντα τον επόμενο συνεργάτη, τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης.
Αν είσαι κι εσύ καθηγητής και θέλεις να μπεις στην ομάδα μας τότε σε περιμένουμε να γνωριστούμε για να συνεργαστούμε.
Περισσότερα...