Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Θέματα 2013

Θέματα Ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β) 2013

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Tεχνολογικής Κατεύθυνσης
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Φυσική Γενικής Παιδείας
Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης 
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Βιολογία Γενικής Παιδείας 
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Ιστορία Γενικής Παιδείας 
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. (ομάδας Β') 2013

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον τεχνολογικής κατεύθυνσης
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Φυσική Γενικής Παιδείας 
Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Θέματα Ημερήσεων ΕΠΑΛ 2013

21-05-13 Νεοελληνική Γλώσσα
23-05-13 Μαθηματικά I
01-06-13 Στοιχεία Μηχανών
01-06-13 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
01-06-13 Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ
01-06-13 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
01-06-13 Ναυσιπλοΐα ΙΙ
03-06-13 Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
03-06-13 Γραφιστικές Εφαρμογές
03-06-13 Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
03-06-13 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
03-06-13 Διαμόρφωση Τοπίου
04-06-13 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
04-06-13 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
04-06-13 Οικοδομική
04-06-13 Δομημένος Προγραμματισμός
04-06-13 Μεταφορά Φορτίων
05-06-13 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
05-06-13 Φυτική Παραγωγή
05-06-13 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
05-06-13 Μηχανές Πλοίου Ι
05-06-13 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
05-06-13 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
06-06-13 Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
06-06-13 Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
06-06-13 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
06-06-13 Στοιχεία Παθολογίας
06-06-13 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
07-06-13 Ηλεκτρικές Μηχανές
07-06-13 Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
07-06-13 Τεχνολογία Εκτυπώσεων
07-06-13 Εγκαταστάσεις Ψύξης
07-06-13 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Θέματα Εσπερινών ΕΠΑΛ 2013

21-05-13 Νεοελληνική Γλώσσα
23-05-13 Μαθηματικά I
01-06-13 Στοιχεία Μηχανών
01-06-13 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
01-06-13 Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ
01-06-13 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
01-06-13 Ναυσιπλοΐα ΙΙ
03-06-13 Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
03-06-13 Γραφιστικές Εφαρμογές
03-06-13 Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
03-06-13 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
03-06-13 Διαμόρφωση Τοπίου
04-06-13 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
04-06-13 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
04-06-13 Οικοδομική
04-06-13 Δομημένος Προγραμματισμός
04-06-13 Μεταφορά Φορτίων
05-06-13 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
05-06-13 Φυτική Παραγωγή
05-06-13 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
05-06-13 Μηχανές Πλοίου Ι
05-06-13 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
05-06-13 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
06-06-13 Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
06-06-13 Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
06-06-13 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
06-06-13 Στοιχεία Παθολογίας
06-06-13 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
07-06-13 Ηλεκτρικές Μηχανές
07-06-13 Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
07-06-13 Τεχνολογία Εκτυπώσεων
07-06-13 Εγκαταστάσεις Ψύξης
07-06-13 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Θέματα Επαναληπτικών Ημερήσεων - Εσπερινών

08-06-13 Επαναληπτικές - Νεοελληνική Γλώσσα
10-06-13 Επαναληπτικές - Βιολογία Γενικής Παιδείας
10-06-13 Επαναληπτικές - Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
10-06-13 Επαναληπτικές - Ιστορία Γενικής Παιδείας
10-06-13 Επαναληπτικές - Βιολογία Γενικής Παιδείας(εσπερινά)
10-06-13 Επαναληπτικές - Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας(εσπερινά)
11-06-13 Επαναληπτικές - Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
11-06-13 Επαναληπτικές - Φυσική Κατεύθυνσης(εσπερινά)
11-06-13 Επαναληπτικές - Φυσική Κατεύθυνσης
12-06-13 Επαναληπτικές - Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
12-06-13 Επαναληπτικές - Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
12-06-13 Επαναληπτικές - Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
12-06-13 Επαναληπτικές - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
12-06-13 Επαναληπτικές - Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (εσπερινά)
13-06-13 Επαναληπτικές - Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατευθύνσης (Ημερήσια και Εσπερινά)
13-06-13 Επαναληπτικές - Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ημερησίων)
13-06-13 Επαναληπτικές - Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Εσπερινά)
14-06-13 Επαναληπτικές - Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
14-06-13 Επαναληπτικές - Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
14-06-13 Επαναληπτικές - Ηλεκτρολογία Κατεύθυνσης
14-06-13 Επαναληπτικές - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Κατεύθυνσης
14-06-13 Επαναληπτικές - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Κατεύθυνσης (Εσπερινά)
15-06-13 Επαναληπτικές - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Ειδικά Μαθήματα

15-06-13 Ειδικά Μαθήματα-Αγγλικά
17-06-13 Ειδικά Μαθήματα-Ελεύθερο Σχέδιο
18-06-13 Ειδικά Μαθήματα-Γραμμικό Σχέδιο
19-06-13 Ειδικά Μαθήματα-Γερμανικά
20-06-13 Ειδικά Μαθήματα-Γαλλικά
21-06-13 Ειδικά Μαθήματα-Ιταλικά
21-06-13 Ειδικά Μαθήματα-Αρμονία
22-06-13 Ειδικά Μαθήματα-Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

 

 

 

 

Είμαστε δίπλα σας στην αναζήτηση του ιδανικού καθηγητή

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε
τους στόχους & τις ανάγκες σας.

Θα σας προτείνουμε τον καθηγητή που ανταποκρίνεται στις δικές σας απαιτήσεις μέσα από έναν αριθμό καταξιωμένων καθηγητών, με φροντιστηριακή εμπειρία και πολυετή ενασχόληση με τα ιδιαίτερα μαθήματα.

 

no 1 icon dark greenΕπικοινωνείτε μαζί μας
  • τηλεφωνικά στο 210 9920730 και 211 0137862, ώρες 9:00 - 21:00 Δευτέρα - Σάββατο
  • με επίσκεψη στην έδρα μας, Μελίνας Μερκούρη 16, Άγιος Δημήτριος, ώρες 10:00 - 20:00, κατόπιν συνεννόησης
  • μέσω e-mail:info@private-lesson.gr
  • με τη Φόρμα Αναζήτησης Καθηγητών
  • μέσω facebook
no 2 icon orangeΣυζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.
no 3 icon greenΣας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Bάσει αυτών που μας ζητήσατε, θα έχετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών που έχουμε να σας προτείνουμε με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.


Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας εντός μιας ημέρας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που σας ενδιαφέρει, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος και την περιοχή σας:

Ενδιαφέρομαι για:
στην περιοχή:*

Στοιχεία επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο:*
Email:*
Τηλέφωνο:*

Παρακαλούμε διαβάστε και αποδεχτείτε την Πολιτική Απορρήτου *
Αποδοχή Πολιτικής Απορρήτου*
 Οικομάθεια
Μελίνας Μερκούρη 16, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
 
--
cv banner front

Στην ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ αναζητάμε πάντα τον επόμενο συνεργάτη, τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης.
Αν είσαι κι εσύ καθηγητής και θέλεις να μπεις στην ομάδα μας τότε σε περιμένουμε να γνωριστούμε για να συνεργαστούμε.
Περισσότερα...