Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Πανελλαδικές 2021 - Υπολογισμός μορίων

Πως θα υπολογίσουν οι υποψήφιοι τα μόρια. Δείτε αναλυτικούς πίνακες.

Πανελλαδικές 2021 - Υπολογισμός μορίων

Η Οικομάθεια σας παραθέτει μερικά ενδιαφέροντα link για των υπολογισμό των μορίων σας.

 

 

http://www.oefe.gr/el/normal/credits-calculation_el.aspx

https://aeitei.gr/moria-ypologismos.php

https://eduadvisor.gr/moria-calc 

https://www.alfavita.gr/ypologismos-morion

 

Πώς υπολογίζονται τα μόρια εισαγωγής

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, αλλάζει, μετά την επαναφορά των Συντελεστών Βαρύτητας από φέτος και θα γίνεται ως εξής:

 • Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).
 • Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.
 • Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Επιστημονικά Πεδία και οι συντελεστές βαρύτητας

 A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:
 1. Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
 2. Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας 2ο Επιστημονικό Πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.
 1. Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
 2. Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
3ο Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής:
 1. Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
 2. Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής:
 1. Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
 2. Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Ειδικά Μαθήματα

Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα, ο βαθμός εξάγεται από τον μέσο όρο των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Στην περίπτωση που υποψήφιος/α έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

Τη φετινή χρονιά άλλαξε η βάση του 10 που απαιτούνταν για το ειδικό μάθημα και ισχύει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι είναι «άγνωστος» σήμερα ο βαθμός που θα απαιτείται για να μπορεί κάποιος μαθητής να ξεπεράσει τη «βάση του ειδικού μαθήματος. Θα πρέπει να αναμένει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και του Μέσου Όρου των επιδόσεων στο ειδικό μάθημα και κατόπιν να πολλαπλασιάσει αυτόν τον Μέσο Όρο με τον συντελεστή του ειδικού μαθήματος του κάθε τμήματος, ο οποίος κυμαίνεται ανάμεσα στο 0,7 και στο 1,1. Εφόσον ,περάσει από τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να κάνει την ανάλογη διαδικασία, αυτή τη φορά για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του τμήματος.

Παράδειγμα

Για να γίνει κατανοητό το παραπάνω δείτε το παράδειγμα:

Ο υποψήφιος εξετάστηκε στα Γαλλικά και για να μπορέσει να δηλώσει το τμήμα Γαλλικής θα πρέπει να ακολουθήσει μια επιπρόσθετη διαδικασία: Πρώτα, θα συγκρίνει το βαθμό που έγραψε στα Γαλλικά με τον Μέσο Όρο των βαθμολογιών στα Γαλλικά όλων των υποψηφίων. Έστω ότι ο Μέσος Όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα Γαλλικά είναι ο βαθμός 11. Έχει ήδη οριστεί συντελεστής Ε.Β.Ε. για τα Γαλλικής το 0,7, τότε για να είναι κάποιος υποψήφιος στο τμήμα Γαλλικής θα πρέπει να έγραψε στα Γαλλικά πάνω από 7,7.

Μετά θα δει αν ξεπερνάει και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του τμήματος Γαλλικής, η οποία διαμορφώνεται από το Μέσο Όρο των βαθμολογιών των 4 ειδικών μαθημάτων αλλά και από τον Μέσο Όρο του μαθήματος των Γαλλικών (δηλαδή από 5 μαθήματα).

Αρχαία Ελληνικά (12) + Κοινωνιολογία (13) + Νεοελληνική Γλώσσα (10) + Ιστορία (9) + Γαλλικά (11)= 55/5=11.

Για επιστημονικά πεδία που ο υποψήφιος δεν έχει απώλεια μορίων, ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 20.000 και το σύνολο των μορίων δίνεται από τη σχέση:

Μόρια = [ 2 x (ΣΒ) + 1,3 x (B1) + 0,7 x (B2) ] x 100

Τέλος, για σχολές όπου απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 22.000, αν ο συντελεστής ειδικού μαθήματος είναι 1, και 24.000 αν ο συντελεστής ειδικού μαθήματος είναι 2. Το σύνολο των μορίων δίνεται γενικά από τη σχέση:

Μόρια = [ 2 x (ΣΒ) + 1,3 x (B1) + 0,7 x (B2) + 1 (ή 2) x B3 ] x 100

Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, τότε ως βαθμός ειδικού μαθήματος θεωρείται o μέσος όρος των βαθμών στα μαθήματα αυτά. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων (και κατάλληλη στρογγυλοποίηση αν απαιτείται).

ΠΗΓΗ: alfavita.gr - thetoc.gr

 

(@oikomatheia)

Οικομάθεια | Ο βοηθός σας στην κατ' οίκον μάθηση! Από το 2000, είμαστε σταθερά δίπλα σας στην αναζήτηση του κατάλληλου καθηγητή. Ακολουθήστε μας στο instagram για εκπαιδευτικά νέα, εκπαιδευτικό υλικό, προτάσεις και άλλα...

Δείτε ακόμα:

Είμαστε δίπλα σας στην αναζήτηση του ιδανικού καθηγητή

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε
τους στόχους & τις ανάγκες σας.

Θα σας προτείνουμε τον καθηγητή που ανταποκρίνεται στις δικές σας απαιτήσεις μέσα από έναν αριθμό καταξιωμένων καθηγητών, με φροντιστηριακή εμπειρία και πολυετή ενασχόληση με τα ιδιαίτερα μαθήματα.

 

no 1 icon dark greenΕπικοινωνείτε μαζί μας
 • τηλεφωνικά στο 210 9920730 και 211 0137862, ώρες 9:00 - 21:00 Δευτέρα - Σάββατο
 • με επίσκεψη στην έδρα μας, Μελίνας Μερκούρη 16, Άγιος Δημήτριος, ώρες 10:00 - 20:00, κατόπιν συνεννόησης
 • μέσω e-mail:info@private-lesson.gr
 • με τη Φόρμα Αναζήτησης Καθηγητών
 • μέσω facebook
no 2 icon orangeΣυζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.
no 3 icon greenΣας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Bάσει αυτών που μας ζητήσατε, θα έχετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών που έχουμε να σας προτείνουμε με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.


Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας εντός μιας ημέρας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που σας ενδιαφέρει, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος και την περιοχή σας:

Ενδιαφέρομαι για:
στην περιοχή:

Στοιχεία επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο:*
Email:*
Τηλέφωνο:

Παρακαλούμε διαβάστε και αποδεχτείτε την Πολιτική Απορρήτου *
Αποδοχή Πολιτικής Απορρήτου*
Επαλήθευση:
 Οικομάθεια
Μελίνας Μερκούρη 16, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
 
--
cv banner front

Στην ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ αναζητάμε πάντα τον επόμενο συνεργάτη, τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης.
Αν είσαι κι εσύ καθηγητής και θέλεις να μπεις στην ομάδα μας τότε σε περιμένουμε να γνωριστούμε για να συνεργαστούμε.
Περισσότερα...