Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Βάσεις 2016 - Βάσεις εισαγωγής ΑΕΙ - ΤΕΙ 2016 ανά επιστημονικό πεδίο

Βάσεις 2016

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016.

Συγκριτικό βάσεων 2015-2016

Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ Νέο Σύστημα 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ Παλαιό Σύστημα 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων  ΕΠΑΛ Νέο Σύστημα 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων ΕΠΑΛΑ Παλαιό Σύστημα 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 Έτη 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 Έτη 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΕΠΑΛΑ 2015 Έτη 2016-2015.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΕΠΑΛΑ 2014 Έτη 2016-2015.

 

1ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
ΚΩΔΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ20162015ΔΙΑΦΔΙΑΦ(%)
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19,32619,499-173-0.9%
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,95914,743-784-5.3%
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,30119,499-5,198-26.7%
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,52714,743-2,216-15.0%
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19,87420,206-332-1.6%
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,13516,8351,3007.7%
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,14520,206-5,061-25.0%
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,35211,0283242.9%
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6577,6021,05513.9%
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,91511,028-2,113-19.2%
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,92414,7421821.2%
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,95410,4505044.8%
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,07314,742-4,669-31.7%
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,61610,450-6,834-65.4%
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,33112,7645674.4%
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,426
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,64312,764-2,121-16.6%
133ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,7009,4722,22823.5%
133ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9939,472-1,479-15.6%
135ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,5596,6364,92374.2%
135ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,099
135ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,2966,6362,66040.1%
137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,6156,6825,93388.8%
137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,74517,808-10,063-56.5%
137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,9316,6823,24948.6%
186ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,13011,6854453.8%
186ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7407,1151,62522.8%
186ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,35311,685-2,332-20.0%
186ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3857,1151,27017.8%
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,56916,752-183-1.1%
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,9418,3681,57318.8%
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,23916,752-8,513-50.8%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,06610,9331331.2%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,6878,260-573-6.9%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,19010,933-2,743-25.1%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3658,260-3,895-47.2%
355ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,98718,090-103-0.6%
355ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,2448,0966,14875.9%
355ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,35418,090-8,736-48.3%
355ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,8638,096-233-2.9%
179ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,58717,607-20-0.1%
179ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,26711,549-2,282-19.8%
179ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,52817,607-10,079-57.2%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,34016,628-288-1.7%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,91412,5302,38419.0%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,08416,628-1,544-9.3%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,56612,530-3,964-31.6%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,59313,2053882.9%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,4816,7732,70840.0%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,53513,205-4,670-35.4%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,5426,7731,76926.1%
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,34917,647-298-1.7%
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,47910,1855,29452.0%
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,31017,647-5,337-30.2%
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,62610,185-3,559-34.9%
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,57016,859-289-1.7%
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,8097,8252,98438.1%
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,88616,859-10,973-65.1%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,79316,3221,4719.0%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,40318,617-2,214-11.9%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,90716,322-415-2.5%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,09815,9241,1747.4%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,37015,7546163.9%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,44815,924-476-3.0%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,76015,754-8,994-57.1%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,03313,7361,2979.4%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,91210,1602,75227.1%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,52613,736-210-1.5%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,16910,160-5,991-59.0%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,41114,1491,2628.9%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,73710,1032,63426.1%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,91714,149-232-1.6%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,83414,5771,2578.6%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,55913,4281311.0%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,02014,5774433.0%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,33313,472-139-1.0%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,63310,1564774.7%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,31513,472-2,157-16.0%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,36210,1562062.0%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,33811,318200.2%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,0257,4743,55147.5%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,47711,318-2,841-25.1%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,1947,474-5,280-70.6%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,75211,779-27-0.2%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,4448,8341,61018.2%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,19211,779-2,587-22.0%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2218,834-4,613-52.2%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,60913,950-341-2.4%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,14510,6633,48232.7%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,42813,950-1,522-10.9%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,21010,663-4,453-41.8%
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,51511,542-27-0.2%
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,9979,700-703-7.2%
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,64711,542-2,895-25.1%
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,9739,7002732.8%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,27511,256190.2%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,3858,1084,27752.8%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,43711,256-1,819-16.2%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,6128,1082,50430.9%
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,962
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,710
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,587
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,096
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,41713,516-99-0.7%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,50011,864-2,364-19.9%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,65713,516-4,859-35.9%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,02811,864-6,836-57.6%
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,83510,953-2,118-19.3%
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,00811,962-2,954-24.7%
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,54510,9531,59214.5%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,00016,134-134-0.8%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,72112,1235984.9%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,64016,134-5,494-34.1%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,79812,123-3,325-27.4%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,85115,819320.2%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,3758,9272,44827.4%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,79415,819-4,025-25.4%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,4858,927-1,442-16.2%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,85113,4184333.2%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,7367,4912,24530.0%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,54913,418-2,869-21.4%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,2187,4917279.7%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,50113,1543472.6%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,2009,350-150-1.6%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,08513,154-4,069-30.9%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8719,350-4,479-47.9%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,78712,2525354.4%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,0067,1671,83925.7%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,60512,252-2,647-21.6%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,3497,1671822.5%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,38111,9104714.0%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,3307,5133,81750.8%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,58011,910-3,330-28.0%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6777,513-3,836-51.1%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,93412,4784563.7%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,31312,144-1,831-15.1%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,39612,478-2,082-16.7%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,14712,144-7,997-65.9%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,25214,162900.6%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,96710,5084594.4%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,74414,162-3,418-24.1%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,56410,508-4,944-47.0%
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,2009,161-3,961-43.2%
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,1439,1611,98221.6%
139ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,6525,597551.0%
139ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,8685,5975,27194.2%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,89013,4241,46610.9%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,3219,7763,54536.3%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,57513,424-849-6.3%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,1669,776-3,610-36.9%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,20712,5846235.0%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,5477,7162,83136.7%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,72512,584-859-6.8%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,5877,7162,87137.2%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,68211,2714113.6%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,1188,8562623.0%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,39811,271-2,873-25.5%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,5078,8561,65118.6%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,80514,4613442.4%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,52210,8782,64424.3%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,93914,461-3,522-24.4%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,30510,878-4,573-42.0%
373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,10812,6554533.6%
373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,6099,4801,12911.9%
373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,59212,655-3,063-24.2%
373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,2439,480-1,237-13.0%
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,00512,3896165.0%
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,89411,392-2,498-21.9%
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,24312,389-2,146-17.3%
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,27211,392-6,120-53.7%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,13111,208-77-0.7%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,1009,509-409-4.3%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,33711,208-2,871-25.6%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,6789,509-2,831-29.8%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,53814,2602781.9%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,0219,4901,53116.1%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,95814,260-5,302-37.2%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,5699,490-2,921-30.8%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,40815,1702381.6%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,49211,3861,1069.7%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,30615,170-2,864-18.9%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,13311,386-3,253-28.6%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,01011,5234874.2%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,5928,3081,28415.5%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,28311,523-2,240-19.4%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,2278,3082,91935.1%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,74212,0936495.4%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,2498,5592,69031.4%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,46712,093-1,626-13.4%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2168,559-5,343-62.4%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,98213,1957876.0%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,0018,3162,68532.3%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,90413,195-3,291-24.9%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,2198,316-1,097-13.2%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,43311,1582752.5%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,5016,3233,17850.3%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,36811,158-790-7.1%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,1526,323-3,171-50.2%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,75015,6141360.9%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,9438,7483,19536.5%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,46615,614-5,148-33.0%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,0888,7481,34015.3%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,35213,316360.3%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,53913,316-7,777-58.4%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,60813,812-204-1.5%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,85613,812-956-6.9%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,60511,4721331.2%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,88811,472-5,584-48.7%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,22918,22360.0%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,88416,325-1,441-8.8%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,54318,223-3,680-20.2%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,59316,325-6,732-41.2%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,93818,058-120-0.7%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,38214,083-701-5.0%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,51118,058-3,547-19.6%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,30514,083-1,778-12.6%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,40917,546-137-0.8%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,65912,611480.4%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,93717,546-5,609-32.0%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,72812,611-2,883-22.9%
385ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,12416,624-500-3.0%
185ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6177,8427759.9%
185ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,2217,8423794.8%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,72610,838-112-1.0%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,0248,4066187.4%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,77610,838-2,062-19.0%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,4368,406-1,970-23.4%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,35716,368-11-0.1%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,59710,4602,13720.4%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,09616,368-7,272-44.4%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,42910,460-2,031-19.4%
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,57915,3432361.5%
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,0769,8382,23822.7%
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,33115,343-5,012-32.7%
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,8629,838240.2%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,51711,9625554.6%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,5667,9086588.3%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,45911,962-3,503-29.3%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,5147,908-3,394-42.9%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,03913,7772621.9%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,7098,6771,03211.9%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,54413,777-5,233-38.0%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0508,677-4,627-53.3%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,21516,0531621.0%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,20012,945-1,745-13.5%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,55616,053-4,497-28.0%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,64912,945-7,296-56.4%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,06010,8282322.1%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,7056,74296314.3%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,28710,828-1,541-14.2%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,3766,7426349.4%
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,22113,9432782.0%
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3599,031-672-7.4%
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,58613,943-3,357-24.1%
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3709,031-661-7.3%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,05611,3517056.2%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7236,5502,17333.2%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,18511,351-166-1.5%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,28713,0492381.8%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,0958,8692262.5%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,40113,049-4,648-35.6%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1518,869-1,718-19.4%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,37216,680-308-1.8%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,00910,4542,55524.4%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,92416,680-5,756-34.5%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,74610,454-2,708-25.9%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,38016,468-88-0.5%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,2908,9132,37726.7%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,89516,468-4,573-27.8%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,4158,913-3,498-39.2%
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,89514,6582371.6%
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,3827,3183,06441.9%
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,28114,658-4,377-29.9%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,66613,2564103.1%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,9216,9695,95285.4%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,12813,256-4,128-31.1%
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,19715,408-211-1.4%
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,05910,3971,66216.0%
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,57615,408-5,832-37.9%
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,16613,8463202.3%
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,1707,4492,72136.5%
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,80513,846-4,041-29.2%
118ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,67115,807-136-0.9%
118ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,99410,7881,20611.2%
118ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,27915,807-4,528-28.6%
118ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,24310,788-2,545-23.6%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,05913,6474123.0%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,2268,4427849.3%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,03213,647-2,615-19.2%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,6068,4421,16413.8%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,38015,2511290.8%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,6238,9762,64729.5%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,49515,251-2,756-18.1%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8928,976-4,084-45.5%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,09212,8012912.3%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,6258,2311,39416.9%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,97512,801-3,826-29.9%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,4718,231-2,760-33.5%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,61212,0775354.4%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,1097,9951,11413.9%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,84912,077-1,228-10.2%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,0797,995-2,916-36.5%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,72517,751-26-0.1%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,58315,1344493.0%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,18217,751-1,569-8.8%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,79415,134-1,340-8.9%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,38117,478-97-0.6%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,36514,7521,61310.9%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,16317,478-3,315-19.0%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,98114,752-3,771-25.6%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,51717,596-79-0.4%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,78615,722-936-6.0%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,15517,596-3,441-19.6%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,93615,722-2,786-17.7%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,12117,162-41-0.2%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,20314,227-2,024-14.2%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,37417,162-3,788-22.1%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,45714,227-4,770-33.5%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19,14618,7214252.3%
875ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19,04319,223-180-0.9%
875ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,89516,9681,92711.4%
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (ΑΕΑ)
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,7089,9777317.3%
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,8863,8434,043105.2%
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9957,904911.2%
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0599,977-1,918-19.2%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,6249,7298959.2%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,9903,4893,501100.3%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,7395,95578413.2%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3049,729-1,425-14.6%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,3099,8784314.4%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1655,4321,73331.9%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9958,473-478-5.6%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,9099,878-969-9.8%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,7078,473-2,766-32.6%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,9459,0668799.7%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,0094,1681,84144.2%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,3305,4501,88034.5%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,2209,066-846-9.3%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7355,450-1,715-31.5%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,8008,5951,20514.0%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,1424,5331,60935.5%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,9605,5171,44326.2%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,7018,595-894-10.4%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,4225,517-3,095-56.1%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,0489,6513974.1%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,1876,3821,80528.3%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,9966,7542,24233.2%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,5359,6511,88419.5%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,3566,754-1,398-20.7%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,89618,206-310-1.7%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% ΝΈΟ17,67918,097-418-2.3%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% ΝΈΟ17,80518,145-340-1.9%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,69618,2064902.7%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,38816,1692191.4%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% ΝΈΟ15,43915,0944993.3%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% ΝΈΟ16,19116,0233272.0%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,15816,1691,98912.3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,65016,881-231-1.4%
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% ΝΈΟ15,83716,271-434-2.7%
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% ΝΈΟ16,565
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,61816,8817374.4%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,929
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α (ΝΕΟ)12,046
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ)16,265
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ)1,227
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,689
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ)9,514
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ)2,706
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
871ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,852
871ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,02710,3142,71326.3%
ΤΕΙ
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,40312,2401631.3%
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,5508,1782,37229.0%
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,15312,240-2,087-17.1%
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,2118,178-2,967-36.3%
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,83211,5263062.7%
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,5387,72781110.5%
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,46211,526-2,064-17.9%
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,6257,727-3,102-40.1%
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,54314,4081350.9%
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,7679,5292,23823.5%
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,47614,408-1,932-13.4%
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,8769,529-3,653-38.3%
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,54412,0195254.4%
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6398,993-354-3.9%
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,39812,019-621-5.2%
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,9258,993-3,068-34.1%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,73510,4163193.1%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9099,486-1,577-16.6%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,54810,416-1,868-17.9%
748ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,4676,0032,46441.0%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,41210,6751,73716.3%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,4729,1593133.4%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,79310,675-1,882-17.6%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,5329,159-4,627-50.5%
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,3786,9515,42778.1%
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,6106,5317,079108.4%
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,9766,951-2,975-42.8%
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,4658,9863,47938.7%
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,90411,8415,06342.8%
2ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,94214,5334092.8%
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,4148,416-5,002-59.4%
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,99114,5334583.2%
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,7088,4161,29215.4%
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,93513,993-58-0.4%
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,4386,382-2,944-46.1%
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,31713,9933242.3%
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,6466,382-1,736-27.2%
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,95310,4261,52714.6%
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,3675,9723,39556.8%
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,62910,426-797-7.6%
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,3505,9723786.3%
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,29513,3731,92214.4%
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6536,9261,72724.9%
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,09713,373-1,276-9.5%
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,4876,926-2,439-35.2%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,19413,1192,07515.8%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,5879,296-709-7.6%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,43613,119-1,683-12.8%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,6809,296-4,616-49.7%
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19,99919,8381610.8%
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,77013,323-1,553-11.7%
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,77519,838-1,063-5.4%
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,71613,323-1,607-12.1%
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,22616,742-1,516-9.1%
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ09,148-9,148-100.0%
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,90616,742-6,836-40.8%
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,48318,578-95-0.5%
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,37318,578-1,205-6.5%
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,79011,790
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,80215,454-1,652-10.7%
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,02415,454-430-2.8%
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,96514,797-2,832-19.1%
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,09814797-8,699-58.8%
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,83617,324-488-2.8%
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,6818,4567,22585.4%
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,89217,324-4,432-25.6%
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,8498,4563,39340.1%
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,14215,414-2,272-14.7%
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ011,513-11,513-100.0%
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,10215,414-9,312-60.4%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,19413,1192,07515.8%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,5879,296-709-7.6%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,43613,119-1,683-12.8%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,6809,296-4,616-49.7%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,33517,6776583.7%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,13813,788-650-4.7%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,16217,6774852.7%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,40613,788-7,382-53.5%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,06316,9051,1586.9%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,45911,7993,66031.0%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,63416,9057294.3%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,51011,799-4,289-36.4%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,24617,4398074.6%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,86413,2781,58611.9%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,18217,4397434.3%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,59813,278-9,680-72.9%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,10717,0661,0416.1%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,98511,8951,0909.2%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,37017,0663041.8%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,88011,895-9,015-75.8%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,78816,2461,5429.5%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,4448,9081,53617.2%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,58516,2463392.1%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8088,908-4,100-46.0%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,76515,4132,35215.3%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,0399,4432,59627.5%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,04615,413-367-2.4%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,9779,443-5,466-57.9%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,84016,3611,4799.0%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,71910,2321,48714.5%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,42716,361660.4%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,44310,232-5,789-56.6%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,32411,595-271-2.3%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,5387,366-4,828-65.5%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,86611,595-729-6.3%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,5967,366-2,770-37.6%
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,9417,648-1,707-22.3%
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,5245,224-2,700-51.7%
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5297,648-119-1.6%
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0905,2242,86654.9%
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,46812,9445244.0%
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9585,8382,12036.3%
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,24812,944-696-5.4%
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3885,838-1,450-24.8%
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,99113,239-248-1.9%
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6796,020-2,341-38.9%
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,92113,2391,68212.7%
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8586,020-1,162-19.3%
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,88711,647-760-6.5%
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6464,882-4,236-86.8%
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,74411,647-903-7.8%
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,0724,882-1,810-37.1%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,12014,2022,91820.5%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,5486,5373,01146.1%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,50214,2021,3009.2%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,0906,5375538.5%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,31710,7992,51823.3%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3448,539-195-2.3%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,01510,7992162.0%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,3408,539-5,199-60.9%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,48513,1472,33817.8%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,6155,3525,26398.3%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,70013,1471,55311.8%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,4145,352621.2%
212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,5828,360-1,778-21.3%
212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,1705,724-2,554-44.6%
212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,8578,360-503-6.0%
212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,5095,724-3,215-56.2%
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,18711,813-626-5.3%
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6446,351-2,707-42.6%
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,74511,8139327.9%
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,9746,351-1,377-21.7%
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,7199,0772,64229.1%
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3024,5803,72281.3%
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3719,077-706-7.8%
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,06610,051150.1%
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,1265,886-760-12.9%
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,68310,0511,63216.2%
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,4845,886-402-6.8%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,27212,6672,60520.6%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,3937,5905,80376.5%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,52312,667-144-1.1%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,0167,590-1,574-20.7%
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,44515,0552,39015.9%
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,00910,856-1,847-17.0%
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,56615,055-489-3.2%
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,33910,856-5,517-50.8%
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,38810,609-221-2.1%
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,696
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,78610,6091771.7%
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,6324,696-2,064-44.0%
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,59013,756-1,166-8.5%
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0555,2422,81353.7%
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,97613,7562201.6%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,79316,3221,4719.0%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,40318,617-2,214-11.9%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,90716,322-415-2.5%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,09815,9241,1747.4%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,37015,7546163.9%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,44815,924-476-3.0%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,76015,754-8,994-57.1%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,03313,7361,2979.4%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,91210,1602,75227.1%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,52613,736-210-1.5%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,16910,160-5,991-59.0%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,41114,1491,2628.9%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,73710,1032,63426.1%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,91714,149-232-1.6%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,83414,5771,2578.6%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,55913,4281311.0%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,02014,5774433.0%
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,40014,0602,34016.6%
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,5657,6542,91138.0%
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,29314,060-767-5.5%
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,7377,654-917-12.0%
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,6747,876-1,202-15.3%
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,4887,018-4,530-64.5%
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,4247,8765487.0%
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,1347,018-1,884-26.8%
246ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,02415,5474773.1%
246ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,1884,692-1,504-32.1%
246ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,60215,547550.4%
246ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,1914,69249910.6%
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,62818,540880.5%
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,10513,355-250-1.9%
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,28418,540-256-1.4%
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,83213,355-8,523-63.8%
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,54016,3012391.5%
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,396
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,98116,3016804.2%
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,2204,3962,82464.2%
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,10017,8332671.5%
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,18710,9582,22920.3%
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,92117,833880.5%
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,80710,9582,84926.0%
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,97116,084-113-0.7%
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ07,779
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,18116,0841,0976.8%
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,3607,779-5,419-69.7%
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,13716,9391981.2%
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,2045,8014,40375.9%
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,95316,939140.1%
331ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,63215,0405923.9%
331ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,1974,2285,969141.2%
331ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,29915,0401,2598.4%
331ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,2764,2282,04848.4%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,89013,4241,46610.9%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,3219,7763,54536.3%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,57513,424-849-6.3%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,1669,776-3,610-36.9%
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,06015,5145463.5%
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,6205,677-3,057-53.8%
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,73015,5142161.4%
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6245,677-2,053-36.2%
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,75015,5741761.1%
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,8187,232-1,414-19.6%
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,08315,5745093.3%
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2247,232-4,008-55.4%
249ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,63313,4641691.3%
249ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ02,350
249ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,97613,4645123.8%
247ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,88013,6342461.8%
247ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,2513,600-1,349-37.5%
247ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,91513,6342812.1%
252ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,23911,9562832.4%
252ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,172
252ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,70011,9567446.2%
218ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,47110,574-103-1.0%
218ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ02,784-2,784
218ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,48710,574-87-0.8%
218ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,1522,78436813.2%
248ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,67612,3733032.4%
248ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,1182,24687238.8%
248ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,12412,3737516.1%
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,38813,2871010.8%
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ03,652
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,82113,2875344.0%
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,7913,6522,13958.6%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,98213,1957876.0%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,0018,3162,68532.3%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,90413,195-3,291-24.9%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,2198,316-1,097-13.2%
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,49210,647-155-1.5%
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,8163,7061103.0%
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,14110,6474944.6%
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2443,706-462-12.5%
340ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,82714,405-578-4.0%
340ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,8123,43238011.1%
340ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,13914,4057345.1%
340ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,3383,432-94-2.7%
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,11115,415-304-2.0%
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ012,185
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,65715,4152421.6%
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,25314,5696844.7%
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,7136,186-473-7.6%
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,75514,569-814-5.6%
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,5936,186-1,593-25.8%
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,1949,864-670-6.8%
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ03,244-3,244
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,0549,8641901.9%
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,7223,2442,47876.4%
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,75811,010-252-2.3%
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,9224,325-403-9.3%
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,76911,0107596.9%
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7224,325-603-13.9%
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,72713,5961311.0%
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,1123,201-1,089-34.0%
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,21813,5966224.6%
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,37513,0703052.3%
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ05,996
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,71413,0701,64412.6%
778ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,00810,911970.9%
778ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,3944,312-1,918-44.5%
778ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,70010,9117897.2%
778ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,9704,312-1,342-31.1%
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,41711,401160.1%
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0084,738-730-15.4%
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,86611,4014654.1%
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,23312,0721611.3%
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,0914,3502,74163.0%
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,42212,0723502.9%
344ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,82310,751-928-8.6%
344ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ03,520
344ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,82410,7511,07310.0%
344ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2663,520-254-7.2%
371ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,30612,902-596-4.6%
371ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,5316,176-645-10.4%
371ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,62312,9027215.6%
371ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,6926,176-1,484-24.0%
238ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,11710,107-990-9.8%
238ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ03,971
238ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,624101071,51715.0%
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,79412,954-160-1.2%
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,4314,720-1,289-27.3%
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,780129548266.4%
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,93347204,21389.3%
228ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,62511,568570.5%
228ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,4604,842-382-7.9%
228ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,85611,5682882.5%
228ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,5524,842-2,290-47.3%
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,39416,9674272.5%
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,5159,3883,12733.3%
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,59416,9676273.7%
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7499,388-5,639-60.1%
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,46718,3091580.9%
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,74213,0554,68735.9%
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,10318,309-206-1.1%
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,65513,055-5,400-41.4%
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,98616,4265603.4%
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,6515,5422,10938.1%
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,78016,4261,3548.2%
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,3735,54283115.0%
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,85617,5293271.9%
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,8119,2133,59839.1%
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,838175293091.8%
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7769213-437-4.7%
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,79215,3824102.7%
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7547,272-3,518-48.4%
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,00215,3826204.0%
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5357,2722633.6%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,75015,6141360.9%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,9438,7483,19536.5%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,46615,614-5,148-33.0%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,0888,7481,34015.3%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,35213,316360.3%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,35213,316360.3%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,53913,316-7,777-58.4%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,60813,812-204-1.5%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,85613,812-956-6.9%
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,07618,080-40.0%
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,73412,3225,41243.9%
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,29618,0802161.2%
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,83012,322-8,492-68.9%
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0829,007-925-10.3%
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,1445,118-2,974-58.1%
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,8349,007-173-1.9%
276ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,9585,1181,84036.0%
185ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6177,8427759.9%
185ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ06,446
185ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,22178423794.8%
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,91916,7072121.3%
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,5866,47411,112171.6%
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,28516707-422-2.5%
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,14464746,670103.0%
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,37511,8515244.4%
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3774,656-279-6.0%
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,644118517936.7%
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,8284656-1,828-39.3%
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,08712,6173,47027.5%
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,7416,0784,66376.7%
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,78712,6171701.3%
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2066,078-2,872-47.3%
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,13016,7853452.1%
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,57013,745-10,175-74.0%
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,19016,7854052.4%
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,20413,7453,45925.2%
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,74214,698440.3%
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,2746,7004,57468.3%
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,87914,6981,1818.0%
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,05315,977760.5%
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,2738,1405,13363.1%
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,39515,9774182.6%
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,0648,140-2,076-25.5%
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,89214,170-278-2.0%
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,004
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,28914,1701190.8%
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,3624,004-642-16.0%
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,13915,0061330.9%
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,6098,493-1,884-22.2%
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,26215,0062561.7%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,05611,3517056.2%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7236,5502,17333.2%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,18511,351-166-1.5%
253ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,60816,1184903.0%
253ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,6135,3922214.1%
253ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,60516,1184873.0%
261ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,26113,7634983.6%
261ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ03,854
261ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,63313,763-130-0.9%
255ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,88315,5902931.9%
255ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,1935,73112,462217.4%
255ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,82015,5901,2307.9%
255ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,7095,731-22-0.4%
259ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,15813,8023562.6%
259ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,5363,12041613.3%
259ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,86413,802620.4%
259ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,8483,120-272-8.7%
257ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,73114,3234082.8%
257ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,2763,187-1,911-60.0%
257ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,49614,3231731.2%
263ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,01116,6533582.1%
263ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,1248,6078,51799.0%
263ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,04816,653-605-3.6%
270ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,12115,0061150.8%
270ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,6494,8827,767159.1%
270ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,22415,0062181.5%
265ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,19515,9542411.5%
265ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,4896,2788,211130.8%
265ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,55115,9545973.7%
265ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2946,278-2,984-47.5%
269ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,24115,0172241.5%
269ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,5624,88467813.9%
269ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,49915,0174823.2%
267ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,79015,5032871.9%
267ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,8986,5803184.8%
267ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,36015,503-143-0.9%
235ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,04717,4565913.4%
235ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,1729,9336,23962.8%
235ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,38117,456-75-0.4%
235ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,5189,933-6,415-64.6%
237ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,59616,8767204.3%
237ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,76215,609-1,847-11.8%
237ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,81616,8769405.6%
237ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,34815,609-9,261-59.3%
239ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,06216,4386243.8%
239ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,6505,3264,32481.2%
239ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,02816,4385903.6%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
801ΕΥΕ-teiΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,09516,064310.2%
801ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,05714,9401,1177.5%
801ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ06,303
801ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,38316,0642,31914.4%
801ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,77114,9402,83118.9%
806ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,64217,3552871.7%
806ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,56316,8816824.0%
806ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ012,084
806ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,62017,3551,2657.3%
821ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,78617,1895973.5%
821ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,70316,1881,5159.4%
821ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9760
821ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,65717,1891,4688.5%
826ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,62518,904-279-1.5%
826ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,57618,645-69-0.4%
826ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,01411,440-2,426-21.2%
826ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,73218,904-172-0.9%
864ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,79015,426-636-4.1%
864ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,15214,603-2,451-16.8%
864ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,67815,4262,25214.6%
862ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,53214,817-285-1.9%
862ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,35614,172-816-5.8%
862ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,03914,8173,22221.7%
862ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,27614,1723,10421.9%
863ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,67815,5761020.7%
863ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,66014,749-89-0.6%
863ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,07415,5762,49816.0%
863ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,18414,7492,43516.5%
811ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,66217,3892731.6%
811ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,45117,1522991.7%
811ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,581000.0%
811ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,98817,3891,5999.2%
816ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,83817,6851530.9%
816ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,65017,4531971.1%
861ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,34816,477-129-0.8%
861ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,34315,7396043.8%
861ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,8690
861ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,40016,4771,92311.7%
861ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,37515,7391,63610.4%
865ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,59618,345-749-4.1%
865ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,42217,955-533-3.0%
865ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,97818,3456333.5%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)9,5249,848-324-3.3%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3,2267,196-3,970-55.2%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)9,3927,7031,68921.9%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ)9,5179,654-137-1.4%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ)8,9908,7462442.8%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)9,5449,848-304-3.1%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ)8,3367,1961,14015.8%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΠΑΛΑΙΟ)9,0477,7031,34417.4%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)11,03610,2787587.4%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3,2459,787-6,542-66.8%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)10,9047,8943,01038.1%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ)11,0199,7401,27913.1%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ10,8148,7492,06523.6%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)11,03010,2787527.3%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ)7,0139,787-2,774-28.3%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΠΑΛΑΙΟ)8,7047,89481010.3%
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (ΑΕΑ)
419ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)6,2358,180-1,945-23.8%
419ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΝΕΟ)5,3225,1381843.6%
419ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2,1026,040-3,938-65.2%
419ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)10,1068,1801,92623.5%
420ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)6,5268,474-1,948-23.0%
420ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΝΕΟ)5,3875,2521352.6%
420ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2,8307,534-4,704-62.4%
420ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)10,7018,4742,22726.3%
420ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ)7,5997,534650.9%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)17,89618,206-310-1.7%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)17,67918,097-418-2.3%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)17,80518,145-340-1.9%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)18,69618,2064902.7%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)16,38816,1692191.4%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)15,43915,0943452.3%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)16,19116,0231681.0%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)18,15816,1691,98912.3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)16,65016,881-231-1.4%
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)15,83716,271-434-2.7%
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)16,565
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)17,61816,8817374.4%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)17,929
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α (ΝΕΟ)12,046
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ)16,265
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ)1,227
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)16,689
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ)9,514
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ)2,706
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
871ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)14,85210,3144,53844.0%
871ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)13,02710,3142,71326.3%
ΤΕΙ
521ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,69713,778-2,081-15.1%
521ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ06,5240.0%
521ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,61113,778-3,167-23.0%
517ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,6888,914-3,226-36.2%
550ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,1907,354-2,164-29.4%
550ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,8246,114-3,290-53.8%
550ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,8057,3544516.1%
551ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3827,199-2,817-39.1%
551ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,7775,113-3,336-65.2%
551ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1387,199-61-0.8%
519ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,05612,947-4,891-37.8%
519ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,2080
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,1928,091-2,899-35.8%
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ06,307
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5358,091-556-6.9%
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2746,307-2,033-32.2%
493ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,8157,565-3,750-49.6%
493ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,8263,760-1,934-51.4%
493ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,8977,5653324.4%
493ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,0263,7601,26633.7%
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0267,711-3,685-47.8%
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ05,11000.0%
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5507,711-161-2.1%
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,3325,1101,22223.9%
489ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,5938,582-2,989-34.8%
489ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,1764,444-2,268-51.0%
489ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,5238,582-59-0.7%
489ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7764,444-668-15.0%
487ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,2299,295-3,066-33.0%
487ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ06,6960.0%
487ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,0089,295-287-3.1%
483ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,92711,368-441-3.9%
483ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,9646,478-3,514-54.2%
483ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,72911,3683613.2%
483ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,7336,4784,25565.7%
499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,3188,999-3,681-40.9%
499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,9003,904-1,004-25.7%
499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,9278,999-72-0.8%
499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,6453,90474119.0%
501ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,18011,176-996-8.9%
501ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,4907,400-4,910-66.4%
501ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,08911,176-87-0.8%
501ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,9227,4002,52234.1%
505ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,77010,547-1,777-16.8%
505ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,3665,840-3,474-59.5%
505ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,55610,54790.1%
505ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,3195,8404798.2%
705ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,5858,450-3,865-45.7%
705ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,39000.0%
705ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3718,450-79-0.9%
503ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,29110,793-1,502-13.9%
503ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,2925,542-4,250-76.7%
503ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,62610,7938337.7%
503ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3825,542-1,160-20.9%
709ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7568,030-4,274-53.2%
709ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ05,25800.0%
709ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5488,030-482-6.0%
701ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1388,396-1,258-15.0%
701ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,9003,826741.9%
701ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9138,396-483-5.8%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,73510,4163193.1%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9099,486-1,577-16.6%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,54810,416-1,868-17.9%
720ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,60311,460-857-7.5%
720ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,59711,461-8,864-77.3%
720ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,12211,4606625.8%
720ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,72411,461-6,737-58.8%
714ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,55511,717-1,162-9.9%
714ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,87811,002-8,124-73.8%
714ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,51511,717-202-1.7%
714ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,77411,002-8,228-74.8%
722ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,8029,312-3,510-37.7%
722ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ03,84400.0%
722ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,2279,312-85-0.9%
480ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,15411,894-740-6.2%
480ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,4915,4271,06419.6%
480ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,49911,894-395-3.3%
480ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,1005,427-3,327-61.3%
512ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,35211,288-936-8.3%
512ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ06,76300.0%
512ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,94511,288-1,343-11.9%
512ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,5386,763-2,225-32.9%
713ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,70612,059-1,353-11.2%
713ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ05,67000.0%
713ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,25912,0592001.7%
713ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7155,670-1,955-34.5%
644ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,0217,181-4,160-57.9%
644ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,7226,0301,69228.1%
644ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,1767,18199513.9%
644ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3736,030-1,657-27.5%
514ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,5667,173-5,607-78.2%
514ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,00600.0%
514ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,9107,173-263-3.7%
721ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,1687,064-4,896-69.3%
721ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ03,89200.0%
721ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,9127,064-152-2.2%
721ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,0103,892-2,882-74.0%
711ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,64213,1874553.5%
711ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2285,961-1,733-29.1%
711ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,37013,1871831.4%
711ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,7825,961-1,179-19.8%
710ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9667,995-29-0.4%
710ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,4643,491-27-0.8%
710ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,4867,9954916.1%
710ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,4863,4912,99585.8%
725ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,21010,0921181.2%
725ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6975,256-1,559-29.7%
725ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,67110,092-421-4.2%
712ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,77612,3514253.4%
712ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,1866,597-2,411-36.5%
712ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,01812,3516675.4%
712ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,4236,59782612.5%
724ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,4179,1762412.6%
724ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,9123,638-1,726-47.4%
724ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,1019,176-1,075-11.7%
724ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6863,638481.3%
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0768,027490.6%
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,1283,3721,75652.1%
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5008,027-527-6.6%
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,7203,372-1,652-49.0%
506ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,2339,4747598.0%
506ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,0854,3902,69561.4%
506ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,8339,474-641-6.8%
506ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,3164,390-1,074-24.5%
723ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,8239,740830.9%
723ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,7304,647-2,917-62.8%
723ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6909,740-1,050-10.8%
723ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8364,6471894.1%
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,2278,6575706.6%
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2354,444-209-4.7%
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,8688,657-789-9.1%
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,4444,444-1,000-22.5%
727ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,81010,0647467.4%
727ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,8303,871-2,041-52.7%
727ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,88610,064-178-1.8%
727ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,0863,871-785-20.3%
529ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,8298,3035266.3%
529ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,9943,352-358-10.7%
529ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,1398,303-164-2.0%
737ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0189,282-1,264-13.6%
737ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,4154,8283,58774.3%
737ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,1729,2828909.6%
737ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,3984,828-1,430-29.6%
513ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,0877,809-4,722-60.5%
513ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ03,06600.0%
513ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5137,809-296-3.8%
513ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,9493,066-117-3.8%
471ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,5317,786-4,255-54.6%
471ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,22600.0%
471ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,8687,786821.1%
471ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,0044,226-1,222-28.9%
532ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,4867,648-1,162-15.2%
532ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,72400.0%
532ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,4167,648-232-3.0%
592ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,5607,300-5,740-78.6%
592ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ03,70600.0%
592ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1837,300-117-1.6%
592ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,4963,7061,79048.3%
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,4767,797-4,321-55.4%
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,9664,708-2,742-58.2%
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,8897,797921.2%
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3364,7083,62877.1%
767ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1318,902-1,771-19.9%
767ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,5065,533-2,027-36.6%
767ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,9868,902840.9%
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,0539,230-2,177-23.6%
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,2187,492-5,274-70.4%
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,5629,230-668-7.2%
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,2467,492-2,246-30.0%
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,69110,047-1,356-13.5%
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,3886,657-3,269-49.1%
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,50710,047-540-5.4%
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,4986,657-2,159-32.4%
461ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,08112,3846975.6%
461ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,1818,616-3,435-39.9%
461ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,28512,3849017.3%
461ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,6658,616-2,951-34.3%
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,5089,078-2,570-28.3%
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7553,5885,167144.0%
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,2709,078-808-8.9%
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,3923,5881,80450.3%
479ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,7599,401-2,642-28.1%
479ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ03,85900.0%
479ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6299,401-772-8.2%
516ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,42610,154-1,728-17.0%
516ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,3425,0091,33326.6%
516ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,60410,1544504.4%
516ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0915,0093,08261.5%
511ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,96511,913520.4%
511ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,8457,346-501-6.8%
511ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,36911,9134563.8%
511ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,1217,346-2,225-30.3%
718ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,92511,282-357-3.2%
718ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,1916,714-1,523-22.7%
718ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,37911,2821,0979.7%
718ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,0646,714-3,650-54.4%
752ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,6498,610-961-11.2%
752ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ06,14300.0%
752ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,6258,6101,01511.8%
752ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,4636,143-2,680-43.6%
447ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,10710,588-1,481-14.0%
447ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,4225,366-2,944-54.9%
447ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,13010,5881,54214.6%
447ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,3125,366-2,054-38.3%
451ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,7998,697-2,898-33.3%
451ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,37600.0%
451ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0838,697-614-7.1%
768ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,4779,516-2,039-21.4%
768ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ05,358-5,358-100.0%
768ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,1749,51600.0%
445ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,60210,896-1,294-11.9%
445ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,8504,538-2,688-59.2%
445ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,24610,8963503.2%
769ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,6698,194-3,525-43.0%
769ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6063,4261805.3%
769ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,7018,194-493-6.0%
769ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,9213,4261,49543.6%
509ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,06610,378-2,312-22.3%
509ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,8664,978-3,112-62.5%
509ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,69510,3783173.1%
443ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,66510,574-1,909-18.1%
443ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,75400.0%
443ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,72110,5741471.4%
510ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2638,116-3,853-47.5%
510ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ02,87000.0%
510ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3548,1162382.9%
510ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,2402,8702,37082.6%
455ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,6108,896-4,286-48.2%
455ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ02,78600.0%
455ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0128,896-884-9.9%
455ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,8582,786722.6%
520ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ5,8639,332-3,469-37.2%
520ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)10,3519,3321,01910.9%
703ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,0177,107-1,090-15.3%
703ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8684,926-58-1.2%
703ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,6327,107-475-6.7%
703ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,9524,926-1,974-40.1%
522ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,9987,168-1,170-16.3%
522ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0937,150-3,057-42.8%
522ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,6707,168-498-6.9%
555ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,0707,122-1,052-14.8%
555ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,0324,300-2,268-52.7%
555ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1597,122370.5%
555ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0524,300-248-5.8%
697ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,8596,799-940-13.8%
697ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,1175,795-1,678-29.0%
697ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,6976,799-102-1.5%
716ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,19412,4437516.0%
716ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8127,552-2,740-36.3%
716ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,24012,443-203-1.6%
716ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3537,552-3,199-42.4%
717ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,90411,5513533.1%
717ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,6565,194-3,538-68.1%
717ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,65511,5511,1049.6%
717ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6345,194-1,560-30.0%
546ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,0068,410-1,404-16.7%
546ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2144,206-992-23.6%
546ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0818,410-329-3.9%
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,0499,649-600-6.2%
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,5163,786-270-7.1%
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,5619,6499129.5%
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,5343,786-252-6.7%
739ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,8499,468-619-6.5%
739ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,7783,818-1,040-27.2%
739ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,1399,4686717.1%
739ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7403,818-78-2.0%
557ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,8257,6783,14741.0%
557ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5964,2883,30877.1%
557ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,2347,6785567.2%
557ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,9864,28869816.3%
757ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,9087,7573,15140.6%
757ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,4904,5902,90063.2%
757ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6697,75791211.8%
757ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,4044,590-186-4.1%
758ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,4608,7342,72631.2%
758ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,0675,0285,039100.2%
758ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,6778,73494310.8%
758ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2625,028-766-15.2%
759ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,49610,7201,77616.6%
759ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0316,3151,71627.2%
759ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,61510,7208958.3%
759ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0566,315-2,259-35.8%
760ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,3088,5862,72231.7%
760ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,7004,3973,30375.1%
760ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,4598,586-127-1.5%
760ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0424,397-355-8.1%
761ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,6759,6192,05621.4%
761ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,7694,8742,89559.4%
761ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,2709,6196516.8%
761ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2864,874-1,588-32.6%
762ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,9467,8953,05138.6%
762ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,4024,1903,21276.7%
762ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3387,8954435.6%
762ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,8984,190-1,292-30.8%
748ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,4676,0032,46441.0%
698ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,3937,141-748-10.5%
698ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7704,820-1,050-21.8%
698ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,2447,1411031.4%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,41210,6751,73716.3%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,4729,1593133.4%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,79310,675-1,882-17.6%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,5329,159-4,627-50.5%
ΑΣΠΑΙΤΕ
497ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,64810,079-2,431-24.1%
497ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,6727,001-4,329-61.8%
497ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,54910,0791,47014.6%
497ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,0747,001-3,927-56.1%
507ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,45010,018-3,568-35.6%
507ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ07,04700.0%
507ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,84310,0188258.2%
507ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7807,047-3,267-46.4%
477ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,71210,482-1,770-16.9%
477ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8295,980-1,151-19.2%
477ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,98210,4825004.8%
477ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3875,9802,40740.3%
776ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,16010,089-2,929-29.0%
776ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,51600.0%
776ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,36710,0892782.8%
776ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,3584,516-2,158-47.8%
3ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,95310,4261,52714.6%
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,3675,9723,39556.8%
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,7377,654-917-12.0%
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,62910,426-797-7.6%
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,29513,3731,92214.4%
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6536,9261,72724.9%
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,09713,373-1,276-9.5%
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,4876,926-2,439-35.2%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,19413,1192,07515.8%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,5879,296-709-7.6%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,43613,119-1,683-12.8%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,6809,296-4,616-49.7%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,33517,6776583.7%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,13813,788-650-4.7%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,16217,6774852.7%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,40613,788-7,382-53.5%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,06316,9051,1586.9%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,45911,7993,66031.0%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,63416,9057294.3%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,51011,799-4,289-36.4%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,24617,4398074.6%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,86413,2781,58611.9%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,18217,4397434.3%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,59813,278-9,680-72.9%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,10717,0661,0416.1%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,98511,8951,0909.2%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,37017,0663041.8%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,88011,895-9,015-75.8%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,78816,2461,5429.5%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,4448,9081,53617.2%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,58516,2463392.1%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8088,908-4,100-46.0%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,76515,4132,35215.3%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,0399,4432,59627.5%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,04615,413-367-2.4%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,9779,443-5,466-57.9%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,84016,3611,4799.0%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,71910,2321,48714.5%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,42716,361660.4%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,44310,232-5,789-56.6%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,12014,2022,91820.5%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,5486,5373,01146.1%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,50214,2021,3009.2%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,0906,5375538.5%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,31710,7992,51823.3%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3448,539-195-2.3%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,01510,7992162.0%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,3408,539-5,199-60.9%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,48513,1472,33817.8%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,6155,3525,26398.3%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,70013,1471,55311.8%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,4145,352621.2%
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,7199,0772,64229.1%
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3024,5803,72281.3%
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3719,077-706-7.8%
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,09817,1459535.6%
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,99814,1028966.4%
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,25717,1451120.7%
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,35014,102-5,752-40.8%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,27212,6672,60520.6%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,3937,5905,80376.5%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,52312,667-144-1.1%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,0167,590-1,574-20.7%
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,15611,2061,95017.4%
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,1466,7421,40420.8%
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,49911,2062932.6%
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,44515,0552,39015.9%
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,00910,856-1,847-17.0%
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,56615,055-489-3.2%
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,33910,856-5,517-50.8%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,79316,3221,4719.0%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,40318,617-2,214-11.9%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,90716,322-415-2.5%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,09815,9241,1747.4%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,37015,7546163.9%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,44815,924-476-3.0%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,76015,754-8,994-57.1%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,03313,7361,2979.4%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,91210,1602,75227.1%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,52613,736-210-1.5%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,16910,160-5,991-59.0%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,41114,1491,2628.9%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,73710,1032,63426.1%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,91714,149-232-1.6%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,83414,5771,2578.6%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,55913,4281311.0%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,02014,5774433.0%
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,40014,0602,34016.6%
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,5657,6542,91138.0%
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,29314,060-767-5.5%
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,7377,654-917-12.0%
295ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19,06318,9241390.7%
295ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19,64816,9802,66815.7%
295ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19,10018,9241760.9%
295ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,66516,980-3,315-19.5%
302ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,64818,1744742.6%
302ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,92414,9163,00820.2%
302ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,71418,1745403.0%
302ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,15414,916-4,762-31.9%
304ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,70918,2594502.5%
304ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19,00217,5581,4448.2%
304ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,71618,2594572.5%
304ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,27417,558-12,284-70.0%
297ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,96418,6862781.5%
297ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,36815,9372,43115.3%
297ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,95318,6862671.4%
297ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,28515,937-2,652-16.6%
301ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,76018,3394212.3%
301ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,53815,6632,87518.4%
301ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,78018,3394412.4%
301ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,44915,663-9,214-58.8%
300ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,74518,3084372.4%
300ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,93815,3052,63317.2%
300ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,77518,3084672.6%
300ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,12415,305-181-1.2%
299ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,87018,4943762.0%
299ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19,36016,1733,18719.7%
299ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,90618,4944122.2%
299ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,10816,173-10,065-62.2%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,89013,4241,46610.9%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,3219,7763,54536.3%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,57513,424-849-6.3%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,1669,776-3,610-36.9%
307ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,38817,6707184.1%
307ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,80514,1762,62918.5%
307ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,51117,6708414.8%
307ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,07014,176-7,106-50.1%
308ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,19817,3608384.8%
308ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,77413,1812,59319.7%
308ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,32317,3609635.5%
308ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,62913,181-8,552-64.9%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,98213,1957876.0%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,0018,3162,68532.3%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,90413,195-3,291-24.9%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,2198,316-1,097-13.2%
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,00316,8381,1656.9%
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,11312,964-1,851-14.3%
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,69316,838-145-0.9%
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,28812,964-8,676-66.9%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,75015,6141360.9%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,9438,7483,19536.5%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,46615,614-5,148-33.0%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,0888,7481,34015.3%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,35213,316360.3%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,53913,316-7,777-58.4%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,60813,812-204-1.5%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,85613,812-956-6.9%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,60511,4721331.2%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,88811,472-5,584-48.7%
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,66916,2101,4599.0%
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,60312,5162,08716.7%
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,16016,2109505.9%
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,65512,516-861-6.9%
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,76214,6502,11214.4%
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,95612,3332,62321.3%
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,74314,650-907-6.2%
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,52212,333-4,811-39.0%
303ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,58018,1154652.6%
303ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,75516,8978585.1%
303ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,65218,1155373.0%
303ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,59216,897-4,305-25.5%
305ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,57018,0545162.9%
305ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,06015,3331,72711.3%
305ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,61918,0545653.1%
305ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,67415,333-9,659-63.0%
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,08712,6173,47027.5%
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,7416,0784,66376.7%
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,78712,6171701.3%
369ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ(ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2066,078-2,872-47.3%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,05611,3517056.2%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7236,5502,17333.2%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,18511,351-166-1.5%
289ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,46017,9385222.9%
289ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,80815,0621,74611.6%
289ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,48817,9385503.1%
289ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,03515,062-7,027-46.7%
291ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,47717,9225553.1%
291ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,11116,7253862.3%
291ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,47317,9225513.1%
291ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,76416,725-10,961-65.5%
293ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,35117,7086433.6%
293ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,48113,7102,77120.2%
293ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,38017,7086723.8%
293ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,05513,710-8,655-63.1%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
851ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,35517,6816743.8%
851ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α18,28217,3289545.5%
851ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,71917,681380.2%
831ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ19,08818,994940.5%
831ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,94418,6572871.5%
831ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,94115,8121290.8%
831ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,94018,994-54-0.3%
841ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,82718,5512761.5%
836ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,99218,7352571.4%
836ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,35400.0%
846ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,91318,6322811.5%
846ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,38800.0%
ΤΕΙ
637ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,14212,9941,1488.8%
637ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,30711,7893,51829.8%
637ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,66812,994-1,326-10.2%
637ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,98611,789-4,803-40.7%
639ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,78012,5031,27710.2%
639ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,2447,8897,35593.2%
639ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,51512,503120.1%
639ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,4947,889-2,395-30.4%
633ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,66712,2671,40011.4%
633ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,35510,1352202.2%
633ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,75812,267-1,509-12.3%
633ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,46510,135-5,670-55.9%
667ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,19011,9281,26210.6%
667ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,6379,2371,40015.2%
667ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,97011,928-1,958-16.4%
667ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3809,237-4,857-52.6%
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,52414,3922,13214.8%
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,80511,6661391.2%
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,60314,3922111.5%
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,74511,666-5,921-50.8%
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,55112,4352,11617.0%
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,6297,8732,75635.0%
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,83312,4353983.2%
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,7337,873-5,140-65.3%
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,52211,7711,75114.9%
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,0148,7021,31215.1%
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,37911,771-392-3.3%
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,6918,702-6,011-69.1%
619ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,99015,5531,4379.2%
619ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,63811,4142,22419.5%
619ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,35215,553-1,201-7.7%
619ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,88111,414-1,533-13.4%
621ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,09014,2281,86213.1%
621ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,3899,5168739.2%
621ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,89314,228-2,335-16.4%
621ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,7169,516-4,800-50.4%
623ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,70713,8001,90713.8%
623ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,01311,886-873-7.3%
623ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,93813,800-862-6.2%
623ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,71211,886-1,174-9.9%
625ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,38012,7991,58112.4%
625ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7887,92886010.8%
625ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,93812,799-861-6.7%
625ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,0207,928-908-11.5%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,73510,4163193.1%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9099,486-1,577-16.6%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,54810,416-1,868-17.9%
620ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,59814,3571,2418.6%
620ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,8498,4712,37828.1%
620ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,03814,357-319-2.2%
620ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,2408,471-3,231-38.1%
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,77714,6411,1367.8%
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,99914,709-3,710-25.2%
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,43414,641-1,207-8.2%
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,81214,709-9,897-67.3%
655ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,03914,1171,92213.6%
655ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,88310,3392,54424.6%
655ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,36414,117-753-5.3%
655ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,76810,339-3,571-34.5%
657ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,89213,5941,2989.5%
657ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,73512,188-2,453-20.1%
657ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,09513,594-499-3.7%
657ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,80312,188-385-3.2%
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,23611,9221,31411.0%
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0267,7502763.6%
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,27111,922-651-5.5%
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,5717,750-1,179-15.2%
645ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,78013,3351,44510.8%
645ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,23610,9531,28311.7%
645ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,58913,335-746-5.6%
645ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,27310,953-5,680-51.9%
744ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,98711,0998888.0%
744ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,1146,8962,21832.2%
744ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,08211,099-1,017-9.2%
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,46911,4809898.6%
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,22411,605-3,381-29.1%
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,75611,480-724-6.3%
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,92611,605-7,679-66.2%
647ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,64213,1741,46811.1%
647ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6677,84582210.5%
647ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,11913,174-1,055-8.0%
647ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,2997,8451,45418.5%
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,69011,6241,0669.2%
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,2227,6764,54659.2%
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,87511,624-749-6.4%
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,1767,676-2,500-32.6%
652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,57811,5301,0489.1%
652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,8579,3691,48815.9%
652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,64811,530-882-7.6%
652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2209,369-5,149-55.0%
651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,77311,6941,0799.2%
651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,2568,7475095.8%
651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,12611,694-568-4.9%
651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2988,747-4,449-50.9%
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,34312,2741,0698.7%
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,6349,9442,69027.1%
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,09012,274-1,184-9.6%
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0459,944-5,899-59.3%
629ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,37113,4541,91714.2%
629ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,7419,0052,73630.4%
629ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,65413,454-1,800-13.4%
629ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,1179,005-2,888-32.1%
635ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,52012,7691,75113.7%
635ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,6299,882-253-2.6%
635ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,57812,769-1,191-9.3%
635ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,9539,882-5,929-60.0%
627ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,10513,3681,73713.0%
627ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,74212,527-785-6.3%
627ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,82013,368-1,548-11.6%
627ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,83512,527-6,692-53.4%
557ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,8257,6783,14741.0%
557ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5964,2883,30877.1%
557ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,2347,6785567.2%
557ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,9864,28869816.3%
757ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,9087,7573,15140.6%
757ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,4904,5902,90063.2%
757ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6697,75791211.8%
757ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,4044,590-186-4.1%
758ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,4608,7342,72631.2%
758ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,0675,0285,039100.2%
758ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,6778,73494310.8%
758ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2625,028-766-15.2%
759ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,49610,7201,77616.6%
759ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0316,3151,71627.2%
759ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,61510,7208958.3%
759ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0566,315-2,259-35.8%
760ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,3088,5862,72231.7%
760ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,7004,3973,30375.1%
760ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,4598,586-127-1.5%
760ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0424,397-355-8.1%
761ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,6759,6192,05621.4%
761ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,7694,8742,89559.4%
761ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,2709,6196516.8%
761ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2864,874-1,588-32.6%
762ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,9467,8953,05138.6%
762ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,4024,1903,21276.7%
762ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,3387,8954435.6%
762ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,8984,190-1,292-30.8%
748ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,4676,0032,46441.0%
615ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,42515,9991,4268.9%
615ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,68114,409-1,728-12.0%
615ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,21615,9992171.4%
615ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,33914,409-6,070-42.1%
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,09414,3601,73412.1%
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,77411,3161,45812.9%
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,42614,360-934-6.5%
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,91011,316-6,406-56.6%
617ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,32215,6691,65310.5%
617ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,45112,3071,1449.3%
617ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,93715,6692681.7%
617ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,88312,307-1,424-11.6%
659ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,52614,7781,74811.8%
659ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,61610,2092,40723.6%
659ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,47814,778-300-2.0%
659ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,18410,209-4,025-39.4%
4ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,32015,430-2,110-13.7%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,19411,085-891-8.0%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,58915,430-841-5.5%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,67811,085-3,407-30.7%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,34016,628-288-1.7%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,91412,5302,38419.0%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,08416,628-1,544-9.3%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,56612,530-3,964-31.6%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,79316,3221,4719.0%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,40318,617-2,214-11.9%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,90716,322-415-2.5%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,09815,9241,1747.4%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,37015,7546163.9%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,44815,924-476-3.0%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,76015,754-8,994-57.1%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,03313,7361,2979.4%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,91210,1602,75227.1%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,52613,736-210-1.5%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,16910,160-5,991-59.0%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,41114,1491,2628.9%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,73710,1032,63426.1%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,91714,149-232-1.6%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,83414,5771,2578.6%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,55913,4281311.0%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,02014,5774433.0%
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,15115,078-2,927#REF!
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,34011,293-1,953#REF!
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,47715,078-1,601#REF!
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,09811,293-1,195#REF!
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,39613,715-3,319#REF!
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0898,369-280#REF!
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,26913,715-446#REF!
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1358,369-1,234#REF!
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,66712,382-3,715#REF!
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,1517,0871,064#REF!
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,49212,382110#REF!
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,5637,087-2,524#REF!
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,36811,934-3,566#REF!
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,2847,611673#REF!
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,25211,934318#REF!
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,4887,611-123#REF!
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,89013,4241,46610.9%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,3219,7763,54536.3%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,57513,424-849-6.3%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,1669,776-3,610-36.9%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,20712,5846235.0%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,5477,7162,83136.7%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,72512,584-859-6.8%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,5877,7162,87137.2%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,98213,1957876.0%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,0018,3162,68532.3%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,90413,195-3,291-24.9%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,2198,316-1,097-13.2%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,75015,6141360.9%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,9438,7483,19536.5%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,46615,614-5,148-33.0%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,0888,7481,34015.3%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,35213,316360.3%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,53913,316-7,777-58.4%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,60813,812-204-1.5%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,85613,812-956-6.9%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,60511,4721331.2%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,88811,472-5,584-48.7%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,67016,075-1,405-8.7%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,99712,722-725-5.7%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,03416,075-2,041-12.7%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,41612,722-3,306-26.0%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,27613,576-300-2.2%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,8368,289-453-5.5%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,27613,576-300-2.2%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,1318,28984210.2%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,96614,865-2,899-19.5%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,5729,4574,11543.5%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,32014,865-545-3.7%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,8159,457-1,642-17.4%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,59515,733-2,138-13.6%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,0319,9602,07120.8%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,98815,733-745-4.7%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,7089,9607487.5%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,42514,606-3,181-21.8%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,98610,9979899.0%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,74614,606-860-5.9%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,51510,997-4,482-40.8%
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,43415,093-2,659-17.6%
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,82912,079-1,250-10.3%
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,85715,093-1,236-8.2%
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,26512,079-4,814-39.9%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,98514,026-3,041-21.7%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,25911,201-2,942-26.3%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,21614,0261901.4%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,99611,201-5,205-46.5%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,88712,984-3,097-23.9%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,67910,732-3,053-28.4%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,19412,9842101.6%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,95510,732-1,777-16.6%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,22813,438-3,210-23.9%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,2388,7335055.8%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,37713,438-61-0.5%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,4798,7337468.5%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,20316,119-2,916-18.1%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,45316,196-1,743-10.8%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,74516,119-374-2.3%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,27816,196-7,918-48.9%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,33113,062-3,731-28.6%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5708,063-493-6.1%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,86513,062-197-1.5%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,0228,063-1,041-12.9%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,78212,525-3,743-29.9%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9719,143-1,172-12.8%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,58712,525620.5%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,4759,1433323.6%
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,99413,607-3,613-26.6%
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,0247,5231,50120.0%
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,16413,607-443-3.3%
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,4877,523-2,036-27.1%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,17912,678-3,499-27.6%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5358,661-1,126-13.0%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,00012,6783222.5%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,7748,661-3,887-44.9%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,05611,3517056.2%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7236,5502,17333.2%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,18511,351-166-1.5%
ΤΕΙ
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,73510,4163193.1%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9099,486-1,577-16.6%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,54810,416-1,868-17.9%
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,14913,914-3,765-27.1%
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,4659,683-2,218-22.9%
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,94213,914-972-7.0%
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,7499,683-3,934-40.6%
692ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,40412,104-3,700-30.6%
692ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1307,158-28-0.4%
692ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,02012,104-84-0.7%
692ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8047,158-2,354-32.9%
694ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,35813,095-3,737-28.5%
694ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,3177,2161011.4%
694ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,09213,095-1,003-7.7%
694ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,7467,216-2,470-34.2%
5ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,66214,304-642-4.5%
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,84511,701-5,856-50.0%
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,81114,304-1,493-10.4%
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,31411,701-5,387-46.0%
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,33414,701-2,367-16.1%
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,4938,5541,93922.7%
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,09714,701-5,604-38.1%
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,7458,554-809-9.5%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,06610,9331331.2%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,6878,260-573-6.9%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,19010,933-2,743-25.1%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3658,260-3,895-47.2%
161ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,06614,240-174-1.2%
161ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,8490
161ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,20914,240-5,031-35.3%
161ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,5020
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,24714,787-540-3.7%
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,2128,3681,84422.0%
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,43414,787-1,353-9.1%
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,1488,368-6,220-74.3%
352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,30712,849-542-4.2%
352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,5713,8741,69743.8%
352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,79612,849-5,053-39.3%
320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,36711,372-50.0%
320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,5005,718-1,218-21.3%
320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,90511,372-4,467-39.3%
346ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,9519,2297227.8%
346ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,6312,1062,525119.9%
346ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,2999,229-2,930-31.7%
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,04117,213-172-1.0%
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,26413,1981,0668.1%
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,08417,213-1,129-6.6%
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,73713,198-6,461-49.0%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,79316,3221,4719.0%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,40318,617-2,214-11.9%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,90716,322-415-2.5%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,09815,9241,1747.4%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,37015,7546163.9%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,44815,924-476-3.0%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,76015,754-8,994-57.1%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,03313,7361,2979.4%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,91210,1602,75227.1%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,52613,736-210-1.5%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,16910,160-5,991-59.0%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,41114,1491,2628.9%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,73710,1032,63426.1%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,91714,149-232-1.6%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,83414,5771,2578.6%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,55913,4281311.0%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,02014,5774433.0%
335ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,09114,7693222.2%
335ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,8988,3945046.0%
335ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,84914,769800.5%
335ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,6008,394-1,794-21.4%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,89013,4241,46610.9%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,3219,7763,54536.3%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,57513,424-849-6.3%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,1669,776-3,610-36.9%
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,86317,257-394-2.3%
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,38013,5382,84221.0%
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,25717,257-1,000-5.8%
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,22813,5386905.1%
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,05917,007-948-5.6%
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,8966,75711,139164.9%
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,55417,007-453-2.7%
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,9366,7575,17976.6%
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,44214,933-491-3.3%
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,4165,8409,576164.0%
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,83314,933-2,100-14.1%
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2705,840-1,570-26.9%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,98213,1957876.0%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,0018,3162,68532.3%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,90413,195-3,291-24.9%
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,2198,316-1,097-13.2%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,75015,6141360.9%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,9438,7483,19536.5%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,46615,614-5,148-33.0%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,0888,7481,34015.3%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,35213,316360.3%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,53913,316-7,777-58.4%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,60813,812-204-1.5%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,85613,812-956-6.9%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,60511,4721331.2%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,88811,472-5,584-48.7%
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,08616,516-430-2.6%
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,57112,026-2,455-20.4%
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,51716,516-2,999-18.2%
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,15012,257-107-0.9%
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,13211,885-2,753-23.2%
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,27712,257-980-8.0%
144ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,73712,143-406-3.3%
144ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,6894,8092,88059.9%
144ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,69212,143-3,451-28.4%
152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,15713,870-713-5.1%
152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,9244,8071,11723.2%
152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,42213,870-4,448-32.1%
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,69716,370-673-4.1%
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,2147,6145,60073.5%
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,48316,370-887-5.4%
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,2577,6144,64361.0%
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,50515,251-746-4.9%
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,0766,6214556.9%
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,11015,251-2,141-14.0%
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,6036,62198214.8%
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,09014,602-512-3.5%
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,8765,0493,82775.8%
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,22314,602-3,379-23.1%
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,16513,804-639-4.6%
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,4145,5803,83468.7%
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,27813,8044743.4%
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,4955,580-85-1.5%
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,98714,609-622-4.3%
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,6078,7462,86132.7%
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,07414,609-535-3.7%
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΠΘ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,4378,746-1,309-15.0%
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,95815,763-805-5.1%
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,9676,27569211.0%
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,41415,763-349-2.2%
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,8866,2753,61157.5%
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,75913,402-643-4.8%
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5284,3553,17372.9%
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,98113,402-2,421-18.1%
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,4004,3552,04547.0%
97ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,49113,013-522-4.0%
97ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,3004325,8681358.3%
97ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,08113,013-1,932-14.8%
97ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,1894323,757869.7%
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,19813,654-456-3.3%
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,8297,931-2,102-26.5%
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,36713,654-2,287-16.7%
321ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,42312,801-378-3.0%
321ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,34911,501-3,152-27.4%
321ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,56412,801-4,237-33.1%
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,04312,371-328-2.7%
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2871,5042,783185.0%
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,82112,371-4,550-36.8%
400ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,2878,9421,34515.0%
400ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0156,471-2,456-38.0%
400ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,0838,942-3,859-43.2%
313ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,73816,409-671-4.1%
313ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,58711,083-1,496-13.5%
313ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,86116,409-1,548-9.4%
313ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,28011,0831,19710.8%
322ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,14714,627-480-3.3%
322ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,3488,7436056.9%
322ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,70014,627730.5%
322ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8388,743-3,905-44.7%
316ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,52015,174-654-4.3%
316ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,8224,4252,39754.2%
316ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,21915,174-2,955-19.5%
316ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3104,425-115-2.6%
185ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6177,8427759.9%
185ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,2217,8423794.8%
333ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - Ο.Π.Α)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,52015,576-56-0.4%
333ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - Ο.Π.Α)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,0198,8626,15769.5%
333ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - Ο.Π.Α)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,99815,5764222.7%
333ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - Ο.Π.Α)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,2458,8624,38349.5%
338ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,03916,018210.1%
338ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,6378,8055,83266.2%
338ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,26716,0182491.6%
338ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6388,805-167-1.9%
366ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,66214,304-642-4.5%
366ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,84511,701-5,856-50.0%
366ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,81114,304-1,493-10.4%
366ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,31411,701-5,387-46.0%
99ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,20611,9222842.4%
99ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0695,576-1,507-27.0%
99ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,11511,9221931.6%
99ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7945,576-1,782-32.0%
339ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,11415,11400.0%
339ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,0898,8031,28614.6%
339ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,41515,1143012.0%
339ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,1238,803-680-7.7%
412ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,55714,715-158-1.1%
412ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ -ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2426,450-2,208-34.2%
412ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,58814,715-127-0.9%
412ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ -ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7676,4502,31735.9%
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,91916,7072121.3%
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,5866,47411,112171.6%
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,28516,707-422-2.5%
330ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,1446,4746,670103.0%
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,37511,8515244.4%
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3774,656-279-6.0%
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,64411,8517936.7%
98ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,8284,656-1,828-39.3%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,06010,8282322.1%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,7056,74296314.3%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,28710,828-1,541-14.2%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,3766,7426349.4%
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,70313,795-1,092-7.9%
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,6705,01565513.1%
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,15313,795-2,642-19.2%
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,5685,015-447-8.9%
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,15813,488-330-2.4%
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,2375,0421,19523.7%
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,36013,488-1,128-8.4%
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,5065,042-1,536-30.5%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,05611,3517056.2%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7236,5502,17333.2%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,18511,351-166-1.5%
155ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,45816,196-738-4.6%
155ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,9615,53710,424188.3%
155ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ15,69616,196-500-3.1%
155ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,8055,537-1,732-31.3%
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)13,97714,034-57-0.4%
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)8,7265,2923,43464.9%
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ14,32214,0342882.1%
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,1555,29286316.3%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
867ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ18,32618,983-657-3.5%
867ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ17,90618,783-877-4.7%
867ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,83513,920-85-0.6%
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)9,5249,848-324-3.3%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3,2267,196-3,970-55.2%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)9,3927,7031,68921.9%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ)9,5179,654-137-1.4%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ)8,9908,7462442.8%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)9,5449,848-304-3.1%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ)8,3367,1961,14015.8%
818ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΠΑΛΑΙΟ)9,0477,7031,34417.4%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)11,03610,2787587.4%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3,2459,787-6,542-66.8%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)10,9047,8943,01038.1%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ)11,0199,7401,27913.1%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ10,8148,7492,06523.6%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)11,03010,2787527.3%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ)7,0139,787-2,774-28.3%
817ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ90% ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΠΑΛΑΙΟ)8,7047,89481010.3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)17,89618,206-310-1.7%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)17,67918,097-418-2.3%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)17,80518,145-340-1.9%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)18,69618,2064902.7%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)16,38816,1692191.4%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)15,43915,0943452.3%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)16,19116,0231681.0%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)18,15816,1691,98912.3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)16,65016,881-231-1.4%
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)15,83716,271-434-2.7%
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)16,565
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)17,61816,8817374.4%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)17,929
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α (ΝΕΟ)12,046
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ)16,265
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ)1,227
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ)16,689
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ)9,514
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ)2,706
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
871ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΝΕΟ)14,85210,3144,53844.0%
871ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΠΑΛΑΙΟ)13,02710,3142,71326.3%
ΤΕΙ
521ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,69713,778-2,081-15.1%
521ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ06,5240
521ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,61113,778-3,167-23.0%
517ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,6888,914-3,226-36.2%
751ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,1728,328-156-1.9%
751ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,7175,632-915-16.2%
751ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,9528,328-1,376-16.5%
751ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,6745,6322,04236.3%
585ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,06812,948-880-6.8%
585ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1734,3762,79763.9%
585ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,67812,948-5,270-40.7%
585ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2594,376-1,117-25.5%
631ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,26911,737-468-4.0%
631ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,9623,884782.0%
631ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,30011,737-5,437-46.3%
603ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,53013,052-522-4.0%
603ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ04,044
603ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,76113,052-6,291-48.2%
734ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,9767,352-376-5.1%
734ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,6683,976-1,308-32.9%
734ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,0807,352-272-3.7%
734ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,2643,976-712-17.9%
770ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,7944,04874618.4%
770ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,432
602ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,12510,957-3,832-35.0%
602ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,3416,005-2,664-44.4%
602ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,50210,957-2,455-22.4%
602ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,4476,005-3,558-59.3%
610ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,3273,53978822.3%
610ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,0603,5392,52171.2%
593ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,8719,855160.2%
593ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,1553,5662,58972.6%
593ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,5719,855-3,284-33.3%
611ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,5257,9515747.2%
611ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,0987,951-2,853-35.9%
777ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,54112,028-487-4.0%
777ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,3844,68869614.8%
777ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,38512,028-2,643-22.0%
777ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,4784,688-1,210-25.8%
605ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,53511,877-342-2.9%
605ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,77011,877-3,107-26.2%
587ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,6887,851-163-2.1%
587ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6863,668180.5%
587ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9287,851771.0%
587ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0003,6683329.1%
596ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,2466,9962503.6%
596ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,157
596ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,7366,996-1,260-18.0%
596ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,748
591ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,5689,4311371.5%
591ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,2302,8923,338115.4%
591ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,2009,431-3,231-34.3%
591ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,1152,8921,22342.3%
609ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7038,1075967.4%
609ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,7448,107-2,363-29.1%
764ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,3597,598-239-3.1%
764ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,0982,9821163.9%
764ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,8687,598-730-9.6%
771ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,4424,062-620-15.3%
771ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ05,54000.0%
771ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,8384,0621,77643.7%
765ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0288,198-170-2.1%
765ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,0224,468-1,446-32.4%
765ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1088,198-1,090-13.3%
766ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,56710,814-247-2.3%
766ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6605,108-1,448-28.3%
766ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,93210,814-2,882-26.7%
766ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,4205,108-2,688-52.6%
715ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,78712,497-710-5.7%
715ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,9093,896130.3%
715ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,12012,497-5,377-43.0%
715ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,6993,8961,80346.3%
604ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,50912,195-686-5.6%
604ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,67212,195-6,523-53.5%
595ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,5788,2663123.8%
595ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,1443,688-544-14.8%
595ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,0648,266-3,202-38.7%
594ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,6637,5081552.1%
594ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,8852,99888729.6%
594ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2977,508-3,211-42.8%
584ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1087,035731.0%
584ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7303,15157918.4%
584ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,8467,035-3,189-45.3%
740ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6738,598750.9%
740ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,5393,196-657-20.6%
740ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5468,598-1,052-12.2%
740ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7383,19654217.0%
549ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,2918,056-765-9.5%
549ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,1853,901-1,716-44.0%
549ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7748,0567188.9%
549ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2163,9013158.1%
755ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,58410,820-4,236-39.1%
755ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,7246,193-3,469-56.0%
755ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,25110,820-2,569-23.7%
755ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6006,193-5,593-90.3%
756ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,36410,779-4,415-41.0%
756ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,6446,394-3,750-58.6%
756ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,03210779-2,747-25.5%
519ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,05612,947-4,891-37.8%
519ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,20808,208#DIV/0!
701ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1388,396-1,258-15.0%
701ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,9003,826741.9%
701ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9138,396-483-5.8%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,73510,4163193.1%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9099,486-1,577-16.6%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,54810,416-1,868-17.9%
772ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,82910,211-382-3.7%
772ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1673,7343,43391.9%
772ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,34010,211-4,871-47.7%
561ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ11,91812,543-625-5.0%
561ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,799
561ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,97812,543-2,565-20.4%
561ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,899
569ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,4898,2122773.4%
569ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,692
569ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,7908,212-3,422-41.7%
731ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,6199,4551641.7%
731ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,680
731ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,6199,4551641.7%
773ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,6337,4531802.4%
773ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,2803,681-1,401-38.1%
773ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,0027,453-2,451-32.9%
565ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,36110,748-387-3.6%
565ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,410
565ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,22810,748-2,520-23.4%
774ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,7148,4852292.7%
774ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,5383,682-1,144-31.1%
774ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,7668,485-6,719-79.2%
559ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,08513,167-1,082-8.2%
559ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,3343,4403,894113.2%
559ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,29813,167-4,869-37.0%
775ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,7267,6161101.4%
775ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,396
775ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0917,616-3,525-46.3%
575ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,5569,631-75-0.8%
575ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,997
575ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,2109,631-3,421-35.5%
577ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,58810,835-247-2.3%
577ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,8755,146-2,271-44.1%
577ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,80810,835-9,027-83.3%
711ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,64213,1874553.5%
711ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2285,961-1,733-29.1%
711ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,37013,1871831.4%
711ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,7825,961-1,179-19.8%
710ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,9667,995-29-0.4%
710ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,4643,491-27-0.8%
710ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,4867,9954916.1%
710ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,4863,4912,99585.8%
725ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,21010,0921181.2%
725ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6975,256-1,559-29.7%
725ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,67110,092-421-4.2%
724ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,4179,1762412.6%
724ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,9123,638-1,726-47.4%
724ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,1019,176-1,075-11.7%
724ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,6863,638481.3%
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,0768,027490.6%
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,1283,3721,75652.1%
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,5008,027-527-6.6%
735ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,7203,372-1,652-49.0%
506ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,2339,4747598.0%
506ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,0854,3902,69561.4%
506ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,8339,474-641-6.8%
506ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,3164,390-1,074-24.5%
723ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,8239,740830.9%
723ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,7304,647-2,917-62.8%
723ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,6909,740-1,050-10.8%
723ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8364,6471894.1%
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,2278,6575706.6%
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,2354,444-209-4.7%
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,8688,657-789-9.1%
736ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,4444,444-1,000-22.5%
727ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ10,81010,0647467.4%
727ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ1,8303,871-2,041-52.7%
727ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,88610,064-178-1.8%
727ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,0863,871-785-20.3%
529ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,8298,3035266.3%
529ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,9943,352-358-10.7%
529ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,1398,303-164-2.0%
703ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,0177,107-1,090-15.3%
703ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,8684,926-58-1.2%
703ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,6327,107-475-6.7%
703ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,9524,926-1,974-40.1%
522ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,9987,168-1,170-16.3%
522ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0937,150-3,057-42.8%
522ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,6707,168-498-6.9%
555ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,0707,122-1,052-14.8%
555ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,0324,300-2,268-52.7%
555ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,1597,122370.5%
555ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,0524,300-248-5.8%
697ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,8596,799-940-13.8%
697ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,1175,795-1,678-29.0%
697ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,6976,799-102-1.5%
748ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,4676,0032,46441.0%
698ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,3937,141-748-10.5%
698ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,7704,820-1,050-21.8%
698ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ7,2447,1411031.4%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,41210,6751,73716.3%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ9,4729,1593133.4%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,79310,675-1,882-17.6%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ4,5329,159-4,627-50.5%
741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ5,90410,632-4,728-44.5%
741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,9315,751-2,820-49.0%
741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,11610,632-2,516-23.7%
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ6,05610,802-4,746-43.9%
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ2,7045,830-3,126-53.6%
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ8,84410,802-1,958-18.1%
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,3786,9515,42778.1%
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13,6106,5317,079108.4%
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ3,9766,951-2,975-42.8%
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ12,4658,9863,47938.7%
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ16,90411,8415,06342.8%
no 1 icon dark greenΕπικοινωνείτε μαζί μας

Για μία εξατομικευμένη πρόταση με τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς που ειδικεύονται στο μάθημα που σας ενδιαφέρει:

Εάν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένα βιογραφικά που έχετε δει στον κατάλογο βιογραφικών μας στέλνετε αίτημα μέσω της φόρμας που θα βρείτε στη Λίστα Επιλεγμένων Βιογραφικών. Τα βιογραφικά που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας είναι ενδεικτικά, γι 'αυτό και σας προτείνουμε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για μία πλήρη πρόταση.

no 2 icon orangeΣυζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά.

Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.

no 3 icon greenΣας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσουμε τη διαθεσιμότητα των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών που πληρούν τα κριτήριά σας, λαμβάνετε τα στοιχεία επικοινωνίας εκπαιδευτικών με επιβεβαιωμένη διαθεσιμότητα και κατάλληλων συγκεκριμένα για το μάθημα και το επίπεδο που σας ενδιαφέρει, τις όποιες ειδικές απαιτήσεις μας έχετε θέσει.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
ή μιλήστε μαζί μας ζωντανά:

Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών στην περιοχή σας.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που αναζητάτε, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος που σας ενδιαφέρει.
Σας ζητάμε την περιοχή σας για να σας προτείνουμε καθηγητές από κοντινή περιοχή, μειώνοντας το κόστος μετακίνησης, άρα και το κόστος των μαθημάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας
 Οικομάθεια
Μελίνας Μερκούρη 16, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
 
--
cv banner front

Στην ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ αναζητάμε πάντα τον επόμενο συνεργάτη, τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης.
Αν είσαι κι εσύ καθηγητής και θέλεις να μπεις στην ομάδα μας τότε σε περιμένουμε να γνωριστούμε για να συνεργαστούμε.
Περισσότερα...