Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Βάσεις 2012

Συγκριτικοί Πίνακες 2012

Βάσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ 2012 - 2011 (90%)

Βάσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ 2012 - 2011 (10%)

Βάσεις ΕΠΑΛ 2012- 2011

Βαθμός Πρώτου -Τελευταίου εισαγόμενου στα τμήματα ΑΕΙ & ΤΕΙ από Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια

Ημερήσια ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ομάδας Β) του 90%

Εσπερινά ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ομάδας Β) του 90%

Ημερήσια ΕΠΑΛ (ομάδα Α)

Εσπερινά ΕΠΑΛ (ομάδα Α)

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
ΚΩΔΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ20122011ΔΙΑΦ
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1970919927-218
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.18002676811234
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1952518974551
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1949518932563
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1319513897-702
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ2024420463-219
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1936418878486
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ201272005275
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1987720416-539
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1674071579583
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1192812911-983
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.88469149-303
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ76077651-44
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.60529929-3877
133ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1114312981-1838
133ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ8671
8671
135ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1339716012-2615
135ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.752011283-3763
135ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ11967108001167
135ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1281913325-506
135ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.5536
5536
137ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1592717049-1122
137ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.12343105361807
137ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1532916079-750
137ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1414716533-2386
139ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ65809670-3090
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ950710391-884
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.795710040-2083
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.89139024-111
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1099113169-2178
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.81118425-314
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ859410058-1464
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1035211757-1405
186ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1135911834-475
186ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.862110805-2184
186ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1117611517-341
186ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1124411799-555
186ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛ. ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.83047717587
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1153511710-175
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.983284921340
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1105911522-463
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1042011659-1239
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ115271144186
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.979410719-925
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ112961120690
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1095011234-284
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ10924
10924
105
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.9534
9534
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ10558
10558
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.10458
10458
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1042410797-373
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.84668682-216
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1034710523-176
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1026810475-207
118ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1666116033628
118ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.14983446110522
118ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16377142752102
118ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1596815787181
118ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.552143631158
122ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1482114489332
122ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.13253108362417
122ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1452013820700
122ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1450014007493
122ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.783061011729
120ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1643216039393
120ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15277104844793
120ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16075149991076
120ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1626115912349
120ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.7466745214
138ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ)1255313229-676
138ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1093912731-1792
138ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1236813146-778
138ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1210113086-985
138ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.35732802771
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1338713635-248
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1197513045-1070
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1322613075151
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1313413417-283
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.388927681121
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1586115399462
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.14220103843836
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1557414711863
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.15497144801017
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.673050111719
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1511414901213
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1241614183-1767
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1467114459212
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1379414667-873
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.395728551102
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1778117261520
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16390188514505
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ17332156431689
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1735716953404
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.746347572706
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1774517247498
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16738105016237
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ17575161361439
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1759917064535
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.752655621964
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1584515713132
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1458114846-265
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1555015093457
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1559314959634
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.518632861900
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)1450914952-443
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1237913521-1142
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ142401420535
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1395414838-884
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.419225901602
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)146001453961
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.12264107341530
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1427513998277
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1427613727549
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.837666221754
112ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1652415845679
112ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1492749969931
112ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16150138412309
112ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1605915627432
112ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.729960891210
114ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1423413943291
114ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1264912115534
114ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1411213435677
114ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1382313285538
114ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.42144058156
110ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1707416431643
110ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15434518110253
110ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16729139792750
110ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1631215924388
110ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39884025-37
116ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1340213546-144
116ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1131212840-1528
116ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1299213228-236
116ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1292713507-580
116ΙΣΤΟPΙΑΣ ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.35003616-116
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)1455114207344
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.12485100892396
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14397132721125
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1403013913117
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.45133767746
104ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ. ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)1303613177-141
104ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ. ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1051010937-427
104ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ. ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1290712797110
104ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ. ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1279112521270
104ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ. ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.390228011101
145ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)1230612917-611
145ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.985510341-486
145ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1218311980203
145ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.11949102371712
145ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.344012152225
108ΙΣΤΟPΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1272312877-154
108ΙΣΤΟPΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1001510470-455
108ΙΣΤΟPΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1234012678-338
108ΙΣΤΟPΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1218212204-22
108ΙΣΤΟPΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.81698267-98
121ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1827617883393
121ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17728144193309
121ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1816117368793
121ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1821417461753
121ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1009114313-4222
117ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1887918608271
117ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.18189148033386
117ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1875117756995
117ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1871018392318
117ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1243316828-4395
119ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1871518435280
119ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1811017305805
119ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1858618215371
119ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1866318268395
119ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1479286936099
169ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1178312721-938
169ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.947911069-1590
169ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1137212006-634
169ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1147711757-280
169ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.319714571740
146ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1438714127260
146ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1119063774813
146ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13820120831737
146ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1353313384149
146ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39743576398
362ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)1134412289-945
362ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.855110196-1645
362ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1116410943221
362ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1081911135-316
362ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.28619521909
168ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1473514195540
168ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1358161117470
168ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1445713744713
168ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1446313888575
168ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.699659591037
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ1468614331355
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1359747128885
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1423413397837
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1448913964525
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.45604321239
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)1728416951333
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16834104126422
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ17002156421360
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1709216814278
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1109279953097
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ)1274512576169
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.982210656-834
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12535112351300
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.12420108511569
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.463236111021
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1424513749496
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1183581663669
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14029124181611
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1390513645260
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.31583172-14
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ)1061911297-678
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.78648498-634
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ103969637759
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.103529954398
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.29172443474
355ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ1690416742162
355ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.888015584-6704
355ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1631116200111
355ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1609116565-474
179ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1707416888186
179ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.825715047-6790
179ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1650015613887
179ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1669916585114
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1157112145-574
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.904511104-2059
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1137411771-397
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1116811436-268
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.31642192972
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1635415623731
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1304730529995
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15941142931648
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1595815442516
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.600141861815
373ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1305212927125
373ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1022810457-229
373ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1244312098345
373ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1228712454-167
373ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.779260771715
123ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1639515966429
123ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1431564277888
123ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16025135392486
123ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1574615393353
123ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.44293688741
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1467714280397
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1299437529242
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14405133291076
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.142621416399
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.55826113-531
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1519714624573
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1229043437947
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14851126062245
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1473614206530
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39513033918
411ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ)1333713141196
411ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.104119869542
411ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1298112374607
411ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1303112789242
411ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.32812850431
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)1057011298-728
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.854910912-2363
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1051210773-261
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1014710613-466
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.299512531742
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1541914692727
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1367246948978
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15213124762737
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1486613972894
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.32592992267
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1200612252-246
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.992511781-1856
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1188312030-147
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1109911620-521
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.27062528178
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1127311878-605
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.921210662-1450
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1116810487681
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1108310485598
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.29934281-1288
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1411013610500
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1224932948955
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13976124001576
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1388313426457
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.37932910883
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1076411670-906
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.853710520-1983
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1069010126564
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.103929861531
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.256312681295
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1244112719-278
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.978310369-586
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1212512617-492
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1215812313-155
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.68027029-227
148ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1841418238176
148ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.14245126491596
148ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1816117194967
148ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1821317481732
148ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.4225
4225
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1718217249-67
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1289939128987
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1637116895-524
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1633416876-542
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1810217767335
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17383113616022
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ17869168321037
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.17870166771193
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.4614
4614
184ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)1114411332-188
184ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.78358690-855
184ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1091910559360
184ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1062710330297
184ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.574343481395
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)1579615232564
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1441576116804
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1549214866626
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1539014661729
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.715957461413
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1351013330180
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1109233667726
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13296121211175
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1337612916460
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.31393607-468
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1322913105124
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.10281
10281
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12898117991099
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1288012685195
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.57885567221
171ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ1811517496619
171ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17300137383562
171ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1791717065852
171ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1795917338621
171ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.722938343395
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1762616958668
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1703116097934
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ17530162961234
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1754816810738
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.58657499-1634
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1820417699505
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17670158231847
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1804417496548
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1808017592488
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.803210562-2530
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1818417638546
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17600161921408
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1808417131953
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1802817573455
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1130715328-4021
385ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ)1954319197346
385ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15713
15713
385ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ18718
18718
385ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦ.ή ΔΙΕΡ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1885419052-198
386ΞΕΝ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦ ΔΙΕP.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠ.ΓΛ. ΠΟΛ.(ΚΕΡΚΥΡΑ)48849211-4327
403ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ14548145453
403ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1265712488169
403ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1417713846331
403ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.143681429276
403ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.56517138-1487
405ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ)1358613826-240
405ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1151012611-1101
405ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13382123761006
405ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.133251329332
405ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.44285597-1169
402ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ)1311613417-301
402ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1143712023-586
402ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1300913156-147
402ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1294413255-311
402ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.52886558-1270
401ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ1561515310305
401ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.12912104442468
401ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15178129812197
401ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1488914608281
401ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.69686151817
404ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1251412781-267
404ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.107301064486
404ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ122691223732
404ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1214712278-131
404ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.73177105212
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1667416295379
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1577014835935
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1643115843588
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.16631155031128
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.60036971-968
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ)1531916249-930
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1394715572-1625
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1492416101-1177
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1459216045-1453
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.693469322
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)1641016953-543
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1513716467-1330
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1613716839-702
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1609616742-646
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.875170751676
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1773117806-75
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16703141902513
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1739916482917
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1739917488-89
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.8346825393
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1591616561-645
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1536615153213
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1584815041807
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1568516271-586
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.955081191431
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ1637616911-535
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1581016135-325
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1618115923258
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1612816361-233
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.70058155-1150
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)1450615581-1075
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1342213041381
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1418515559-1374
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1396415371-1407
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1126912142-873
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)1384715247-1400
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1318314511-1328
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1365415071-1417
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1372514516-791
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.808254482634
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1741517710-295
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16515148171698
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1715716735422
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1701317480-467
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1668483358349
334ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ)1474315889-1146
334ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1379414574-780
334ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1456115753-1192
334ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1437415053-679
334ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.80188066-48
154ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ1681616644172
154ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16105124423663
154ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16535154271108
154ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.164681639771
154ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.779065711219
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1664716481166
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15737123303407
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16316149731343
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1607216336-264
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1215381793974
160ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)1316314098-935
160ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1212611689437
160ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1290913944-1035
160ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1288313977-1094
160ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.950511829-2324
162ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)1238513704-1319
162ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1153812416-878
162ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1223013339-1109
162ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1225812816-558
162ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.56064661945
166ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)1483814950-112
166ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1324914486-1237
166ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1449014909-419
166ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1437014748-378
166ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.968263023380
158ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1360414558-954
158ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1215713784-1627
158ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1331814265-947
158ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1327414329-1055
158ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.644145301911
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1432514760-435
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.133211324576
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1422014062158
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1395614472-516
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.929177571534
341ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ)1327614159-883
341ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1223713334-1097
341ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1301613952-936
341ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1305012793257
341ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.67716245526
136ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ1460914896-287
136ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1346114447-986
136ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1424214707-465
136ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1430814850-542
136ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.74059925-2520
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)735212611-5259
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ646513513-7048
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1193217795-5863
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1130213922-2620
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.7194
7194
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)1790818545-637
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1078813323-2535
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15541145201021
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1364513409236
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1080348975906
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13486120351451
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1320812695513
173ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.529640351261
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1051411123-609
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.74558833-1378
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1039310464-71
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1029810139159
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.28452726119
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)1238712388-1
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1097046156355
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1189088123078
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1167299921680
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.33746205-2831
368ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ)1085111296-445
368ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.84449678-1234
368ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1057010789-219
368ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1037811141-763
368ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.23069756-7450
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ)1595215294658
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1292813179-251
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15189135621627
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1470015130-430
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.22189091309
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ1925718894363
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1915918508651
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β1199716849-4852
875ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ193361928254
875ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β18195
18195
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ94329964-532
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.730449692335
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ91368975161
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.93189874-556
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90039604-601
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.705956471412
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ89319512-581
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.87528632120
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ85929312-720
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.663223314301
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ855354453108
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ84529257-805
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.67447012-268
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ83468942-596
417ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ978310289-506
417ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.787753552522
417ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ958950384551
418ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ952710140-613
418ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.68349181-2347
418ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ95069147359
ΤΕΙ
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1281512599216
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1077282242548
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12622115131109
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1258612218368
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.35823655-73
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1210512223-118
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1064056944946
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1190910942967
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1172112163-442
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.544338821561
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ146541455698
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1330060347266
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14479123992080
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1413514178-43
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.41213473648
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1145511912-457
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.952110966-1445
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1133511743-408
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1109711812-715
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.23242740-416
641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ1301113025-14
641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1177911326453
641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1292512259666
641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1258812978-390
641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.40434700-657
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1494914701248
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.13963102853678
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14881138801001
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1402314274-251
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.49564531425
692ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1233512679-344
692ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.11304101011203
692ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12184121831
692ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1203112665-634
692ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.676547472018
694ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1408813580508
694ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1251089243586
694ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14020128351185
694ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1394113319622
694ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1052755964931
524ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ)1087211533-661
524ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.896210139-1177
524ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1062710986-359
524ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1042711458-1031
524ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.35924358-766
696ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ)998410416-432
696ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.76007798-198
696ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ99059484421
696ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.976210339-577
696ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.303210501982
743ΜΟΥΣΕΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ)1051011118-608
743ΜΟΥΣΕΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.833310033-1700
743ΜΟΥΣΕΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ104941048014
743ΜΟΥΣΕΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1012010763-643
743ΜΟΥΣΕΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.30452796249
730ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ)1079810973-175
730ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.85617566995
730ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1060610072534
730ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.103599920439
730ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.40203787233
741ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)1028710767-480
741ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.766958661803
741ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1016210306-144
741ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1014074832657
741ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.23493454-1105
602ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝ.)938610828-1442
602ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝ.) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.6189
6189
602ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝ.) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ899860262972
602ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝ.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.732310234-2911
598ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ1014110687-546
598ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.77009506-1806
598ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1004310497-454
598ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.999610617-621
598ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.37244211-487
748ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)1010510680-575
748ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.761754202197
748ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1003985861453
748ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.997310320-347
748ΠΡΟΣΤ. ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.21812216-35
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
248ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1283312643190
248ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1009011887-1797
248ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12728112221506
248ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1240112144257
248ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.31982976222
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)93119397-86
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.5534
5534
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ898824066582
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.876772191548
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.25262354172
218ΣΤΑΤΙΣΤ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ)1101411271-257
218ΣΤΑΤΙΣΤ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.74388433-995
218ΣΤΑΤΙΣΤ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ10695
10695
218ΣΤΑΤΙΣΤ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1072092861434
218ΣΤΑΤΙΣΤ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.33222978344
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1463814325313
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1182988792950
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14502134421060
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1438313936447
329ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.37443128616
249ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1385314123-270
249ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1175412253-499
249ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13594118311763
249ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1359213364228
249ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.60395232807
247ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ142031412974
247ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1169812491-793
247ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1392313327596
247ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.138801378397
247ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.40813298783
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1348613603-117
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1085812653-1795
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1336312837526
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.132281315078
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.34443263181
252ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)1247112777-306
252ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.994486011343
252ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1237412036338
252ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1228812322-34
252ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39563078878
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1615716470-313
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1471980576662
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15841136852156
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1562516160-535
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.803463751659
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1594515769176
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.13060266410396
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15531140301501
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.15546155442
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.683947102129
259ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1393013605325
259ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1192612129-203
259ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13814127971017
259ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1369013444246
259ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.40964492-396
257ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ1443314261172
257ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.12595106851910
257ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1405513214841
257ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1413613966170
257ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.42384116122
261ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1372113415306
261ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1095411738-784
261ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13428122571171
261ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1356312892671
261ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.389638942
253ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1639916214185
253ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.14649117312918
253ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15692137891903
253ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.157431569548
253ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.44904344146
255ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1562615665-39
255ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1366050578603
255ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15208136991509
255ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1525015381-131
255ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.898245684414
269ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1477714855-78
269ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1311514588-1473
269ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14690124042286
269ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1465313702951
269ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.51625190-28
267ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1525015521-271
267ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1393313284649
267ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1506314271792
267ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1500814753255
267ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.45084262246
270ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)14806148051
270ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1287414231-1357
270ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14691130441647
270ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1447414553-79
270ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.33244168-844
263ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ16852168511
263ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1528571368149
263ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16664153301334
263ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1648016583-103
263ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.46824504178
265ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1580615880-74
265ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1412513175950
265ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1566415146518
265ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1551015837-327
265ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.790647873119
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1220311612591
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.97599077682
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1201411444570
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1195711282675
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.32343882-648
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ1368713327360
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1106436027462
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13606120291577
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1351013076434
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.42843906378
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1353013127403
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1141360255388
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13303115131790
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1323812788450
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.49514689262
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)80788576-498
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.4689
4689
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ788565211364
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.75707233337
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.24883402-914
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)1252011684836
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.995451564798
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12363105761787
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1170811048660
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.40703619451
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ171971716532
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16697156851012
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ171701712842
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.17077159521125
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.804460212023
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)170641696995
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1629915556743
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1700716667340
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1675016277473
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.771465681146
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1790817773135
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17081143982683
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1778917105684
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.177691772148
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.982078641956
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ176531759855
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1703916527512
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1753117299232
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1745916724735
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.103339913420
246ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ1586115758103
246ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.13256120421214
246ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1566215302360
246ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1546514659806
246ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.14673259412079
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1142210868554
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.863643884248
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1108195901491
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1110810695413
272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.42323658574
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1100310630373
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.65349582-3048
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1080510354451
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.107759920855
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.26712133538
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1137010817553
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.90208846174
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1127798681409
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1113210697435
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.388625841302
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1403713058979
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1206736448423
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13668120701598
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1361612792824
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.44203884536
324ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ13321122751046
324ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1180272814521
324ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13230113191911
324ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.13292118991393
324ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.37934212-419
325ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1577315027746
325ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.14451424010211
325ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15489142021287
325ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1522414791433
325ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.531839061412
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ162251613986
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1502198505171
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1603215191841
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1602015597423
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39003990-90
327ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1336312384979
327ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1138840567332
327ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13311120691242
327ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1315012223927
327ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.35453352193
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1431813819499
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.12779260810171
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14133118002333
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1405013430620
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.59385534404
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1274711964783
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1165826109048
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12649107781871
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1241111487924
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.46145019-405
274ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)1344412696748
274ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1171610934782
274ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1323812270968
274ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.13302121681134
274ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.43814682-301
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ)1180511364441
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.106999770929
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ11632106111021
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1149290072485
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39503646304
276ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1029710668-371
276ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.723042742956
276ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ990762343673
276ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.94418594847
276ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.36293310319
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ1415613667489
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1235864525906
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1387412993881
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1369413519175
262ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.42485574-1326
333ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1553715263274
333ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.14417356410853
333ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15414139151499
333ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1527514915360
333ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.53184847471
340ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1392713534393
340ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1281656867130
340ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13749123921357
340ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1363812672966
340ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.59135422491
338ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1632216340-18
338ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15535116423893
338ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1582414981843
338ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1620216082120
338ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.809010771-2681
339ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1502514735290
339ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1312833269802
339ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14692131051587
339ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1481614446370
339ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.768660601626
366ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)1273812806-68
366ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1094160764865
366ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1254997342815
366ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1259885914007
366ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.41903535655
330ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1682916684145
330ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1532772178110
330ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16545148181727
330ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1647616301175
330ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.500839611047
412ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ1498914765224
412ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.13888333410554
412ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14856130991757
412ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1487314501372
412ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.45023702800
369ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ)1283112948-117
369ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1076273553407
369ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1265412253401
369ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1243411944490
369ΠΛΗP/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.40924452-360
344ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ)1132811097231
344ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.8323
8323
344ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1077991911588
344ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.108799935944
344ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3370328288
371ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ)1364413525119
371ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1232711901426
371ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13355121661189
371ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.13430102963134
371ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39164357-441
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1330812769539
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1083310381452
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13200117261474
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1280612406400
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.37052900805
358ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ)1244312220223
358ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.989877482150
358ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1227911912367
358ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.12125104331692
358ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.33583073285
335ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)1537815217161
335ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1406778166251
335ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15109134871622
335ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1529015159131
335ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.772365201203
359ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ)1156711152415
359ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.78787185693
359ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1144610642804
359ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.11220100191201
359ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.33043007297
801ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ1615015737413
801ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1522914503726
801ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β25974863-2266
806ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ1777117483288
806ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1717516690485
806ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β1214459146230
821ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ17188161871001
821ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α15950138122138
821ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β8737
8737
826ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α)1906518911154
826ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1871718449268
826ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β1724616276970
827ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ1881718700117
827ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1868417963721
827ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β726115619-8358
811ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΑΧΙΜΟΙ1689816521377
811ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1618015598582
816ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ175921754943
816ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1684616470376
820ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ. )16901
16901
820ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ. ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α15936
15936
862ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ1437213647725
862ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1335212607745
863ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ1542615157269
863ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1465514232423
863ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β6285
6285
864ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν1474313951792
864ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1353312800733
817Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ1085196871164
817Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΟΛΥΤ 10%86928770-78
817Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%1043611313-877
818Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1032185391782
818Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤ 10%79277826101
818Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%1023410685-451
ΤΕΙ
698ΤΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)6924688638
698ΤΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.45533728825
698ΤΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ675648631893
698ΤΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.667954411238
698ΤΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.491020122898
537ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ)7648
7648
537ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.6251
6251
537ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ7312
7312
537ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.7592
7592
537ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.4052
4052
538ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)78677277590
538ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.46585101-443
538ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ768360781605
538ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.7707
7707
538ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.33502862488
531ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1043192541177
531ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.915635445612
531ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1042974312998
531ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1042286491773
531ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.44083794614
536ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ8294
8294
536ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.7516
7516
536ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ8198
8198
536ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.8037
8037
536ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3452
3452
535ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)79297099830
535ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.46266416-1790
535ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ77506950800
535ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.75886871717
535ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.2946
2946
533ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ89768145831
533ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.675153991352
533ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ869269721720
533ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.852767921735
533ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.40703651419
556ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ)68717298-427
556ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.48963994902
556ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ67396118621
556ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.64656806-341
556ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.36653300365
550ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ(ΔΡΑΜΑ)72227092130
550ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ(ΔΡΑΜΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.50725808-736
550ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ(ΔΡΑΜΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ71426510632
550ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ(ΔΡΑΜΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6854678569
550ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ(ΔΡΑΜΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.44504190260
551ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)7002692874
551ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.44364864-428
551ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ684757751072
551ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.67276597130
551ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39903604386
553ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)7225
7225
553ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.4930
4930
553ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ7068
7068
553ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6711
6711
553ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3552
3552
546ΤΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΤΡΟΦ/ΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)6684
6684
546ΤΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΤΡΟΦ/ΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.4968
4968
546ΤΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΤΡΟΦ/ΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ6673
6673
546ΤΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΤΡΟΦ/ΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6652
6652
546ΤΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. ΤΡΟΦ/ΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.2948
2948
542ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ)6563
6563
542ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.4382
4382
542ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ6530
6530
542ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6523
6523
542ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.5123
5123
539ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ919280941098
539ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.783036104220
539ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ891462802634
539ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.85577581976
539ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.549437461748
541ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ73727169203
541ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.48286233-1405
541ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ72646399865
541ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.70726432640
541ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.43743818556
540ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)6561
6561
540ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.4698
4698
540ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ6505
6505
540ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6354
6354
540ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3638
3638
557ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ6744
6744
557ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.4610
4610
557ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ6700
6700
557ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6714
6714
557ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3533
3533
554ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ7024
7024
554ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.6312
6312
554ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ6873
6873
554ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3380
3380
552ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)6969
6969
552ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.4959
4959
552ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ6884
6884
552ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6702
6702
552ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3002
3002
555ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ6444
6444
555ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.5172
5172
555ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ6391
6391
555ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6253
6253
555ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.2452
2452
543ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ1099699611035
543ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.960836505958
543ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1079582052590
543ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.105419823718
543ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.47373894843
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
301ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1869818566132
301ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1831617470846
301ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1860518429176
301ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1863218268364
301ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1300214974-1972
299ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ188241878143
299ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1836017955405
299ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1877018515255
299ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.18774187659
299ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1171013851-2141
302ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)1850418369135
302ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.18038169591079
302ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1846217999463
302ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1848718327160
302ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.17300158811419
304ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)185781848098
304ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1808117598483
304ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1856818247321
304ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1854418394150
304ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1188312661-778
300ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)186561861343
300ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1830918137172
300ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1861118511100
300ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1862518491134
300ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.15139139371202
295ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ191701915317
295ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.18578156672911
295ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ19083179361147
295ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.190981904157
295ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1561414958656
297ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ190031894657
297ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1863518327308
297ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1892218635287
297ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1889418917-23
297ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.18059160631996
303ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ185531848766
303ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1803717834203
303ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1842517876549
303ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1850418308196
303ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1132812242-914
305ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ184501835595
305ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.179751794926
305ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1843317957476
305ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1841218300112
305ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1269312424269
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ165921655834
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15505111264379
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16389153711018
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.161741611757
306ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.982210084-262
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)1464414855-211
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.13250102253025
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1445714665-208
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1406613080986
190ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.52297531-2302
307ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1809117928163
307ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17633165791054
307ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1796017586374
307ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1802517641384
307ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.941381891224
308ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)1776817584184
308ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17418139103508
308ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1769517375320
308ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.17722166881034
308ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.61867926-1740
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)1804118077-36
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17124158201304
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1801217294718
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1799817795203
294ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.9200915050
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ)1210712391-284
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1018610504-318
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1173910928811
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1172693512375
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.915857423416
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)1702316914109
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16347132593088
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1693716444493
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1674316408335
290ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1067111283-612
293ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ181281803494
293ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1767217250422
293ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1802017818202
293ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1806617897169
293ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1017710194-17
289ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ182991822970
289ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1777417240534
289ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1827917828451
289ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1826718156111
289ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.14465107123753
291ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ183241822599
291ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1774317979-236
291ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1830617730576
291ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1827918074205
291ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1079611595-799
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1634316157186
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15131114363695
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16199147291470
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1611115613498
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.84548646-192
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)1655916435124
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15764139451819
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1634916036313
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1638015763617
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1109387982295
831ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1921619085131
831ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1899518677318
831ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β18279102518028
851ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν)1786717597270
851ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1740616805601
851ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β11891
11891
836ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ189931895142
836ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1890518537368
836ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β17705
17705
841ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1891618736180
841ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β11728
11728
846ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1917018942228
846ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1892418684240
846ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β1643385097924
ΤΕΙ
637ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1352613423103
637ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1255399492604
637ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1324612952294
637ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1322813367-139
637ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.56975457240
639ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1271912916-197
639ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1155568464709
639ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1258511613972
639ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1230912901-592
639ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.67097141-432
633ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ127671267196
633ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1076176423119
633ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1270212148554
633ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.12613126085
633ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.573542551480
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ15223152203
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1394867217227
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14847125482299
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.149331488053
719ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.73536840513
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)1183012182-352
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1073310004729
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1158811711-123
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1139211895-503
628ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.695744292528
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)1293412756178
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1181397402073
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12894117291165
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1270012352348
747ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.57904956834
619ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1551815281237
619ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.14975129172058
619ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1540314925478
619ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1529514757538
619ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.59295624305
621ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1451414030484
621ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1304470605984
621ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14233127951438
621ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1397013771199
621ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.62636618-355
623ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1400113734267
623ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1268990823607
623ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13719125081211
623ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1365413391263
623ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.87318501230
625ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ1248012047433
625ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1076997631006
625ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1236011470890
625ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1212311829294
625ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.715150452106
629ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1378413828-44
629ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1209464625632
629ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13761127171044
629ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1353113568-37
629ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.821861232095
635ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1343913202237
635ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1179382693524
635ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1332412360964
635ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1301013072-62
635ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.679044272363
742ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)1195012032-82
742ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1027111005-734
742ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1181711666151
742ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1180511478327
742ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.48984422476
627ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1378513568217
627ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1190782893618
627ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1346112719742
627ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1335213401-49
627ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.757011233-3663
617ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1593515789146
617ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15153101145039
617ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15847137892058
617ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1564715652-5
617ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.75768308-732
615ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ163221627547
615ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15565121153450
615ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16098150851013
615ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1614015990150
615ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.83928277115
659ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ1481014494316
659ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.12894113091585
659ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14709132071502
659ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.14729133951334
659ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.61916408-217
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)1457914395184
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1325612405851
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1447413706768
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1443813809629
616ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.52455369-124
667ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1256012293267
667ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1067667863890
667ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1249911502997
667ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1235912154205
667ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.49874339648
620ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1411113956155
620ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.12582105792003
620ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13894121431751
620ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1371413787-73
620ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.59635823140
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ1479014630160
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.13894119531941
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14728133401388
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.14515132821233
618ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.55705635-65
663ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ1356013624-64
663ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1241413445-1031
663ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1343613298138
663ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1331913520-201
663ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.58824969913
655ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1502814705323
655ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.13980107033277
655ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14813130111802
655ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.14281142801
655ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1193246547278
657ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1394513796149
657ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1302386764347
657ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1376812834934
657ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1374413385359
657ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.67088756-2048
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)1247912780-301
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1089510045850
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1240111625776
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.12228103531875
662ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.55706031-461
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1111811264-146
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.94679771-304
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1101311059-46
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1097811125-147
653ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.48544407447
645ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1342613185241
645ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1182078164004
645ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13243118351408
645ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1294212792150
645ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.56294659970
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)115561150254
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.97889326462
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1138111192189
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1132311367-44
654ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.616147471414
647ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1311312994119
647ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1198856646324
647ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13001116261375
647ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1276012788-28
647ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.77247622102
652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ113771135918
652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.970310035-332
652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1124511118127
652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1110311277-174
652ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.5923582895
651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ1161511470145
651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.98248996828
651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1142010886534
651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1125711340-83
651ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.58556414-559
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ120501200149
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1067210105567
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ118761183145
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1157311913-340
649ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.52984707591
744ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)1087711138-261
744ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.915710046-889
744ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1083610846-10
744ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.10722
10722
744ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1004769133134
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
231ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ2166921715-46
231ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.19815725812557
231ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ21506192892217
231ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.2148021377103
233ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ2074021258-518
233ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1981919884-65
233ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ2046220869-407
233ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.2036320921-558
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ2002020522-502
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.18850173531497
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1968419381303
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1981920452-633
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1961320203-590
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1781217042770
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ19388178561532
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.193031924162
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)1861519323-708
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16940133923548
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1841718990-573
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1851518744-229
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ)1892119532-611
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1616398676296
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1846318493-30
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1849718627-130
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1700317058-55
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16214123703844
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1681416643171
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1687216398474
205ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.50945689-595
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)1619116208-17
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15127131262001
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1603215579453
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1611615438678
207ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1161385263087
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ1818418483-299
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17274110206254
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ17979163671612
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1808118292-211
201ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.48456090-1245
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1752917822-293
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16663148881775
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1741617106310
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1749517508-13
203ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1134361385205
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)167561671640
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15672120353637
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1668315784899
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.16690155511139
208ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.60305107923
227ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1601416270-256
227ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.14885120282857
227ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1593715705232
227ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1590016123-223
227ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.46324759-127
225ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ16442164375
225ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1533058509480
225ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16354153461008
225ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1637216053319
225ΑΓPΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.40044680-676
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ187591869960
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.18148131215027
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ18617166561961
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1858318609-26
209ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.14213386410349
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1816118204-43
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17365143393026
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ18030166171413
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1794817799149
211ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.688150501831
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1831418333-19
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17869161161753
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1809017974116
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1794818076-128
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1042112401-1980
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ1891418917-3
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.18306138084498
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ18653172851368
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1869118735-44
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.16413467211741
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ)1652016093427
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15500129722528
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16222149011321
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.16300152291071
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1641490677347
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ176001753565
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16643111935450
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1740316910493
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.173771731562
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.699944202579
239ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1660315982621
239ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1595074638487
239ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16566126223944
239ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1650615973533
239ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.41374734-597
235ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ1771617760-44
235ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1658890147574
235ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ17608160311577
235ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1760117188413
235ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.37794117-338
237ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1718416585599
237ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16374125573817
237ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ17102156701432
237ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1687916066813
237ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.478837361052
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ)1435214363-11
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.11821106711150
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1390913601308
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1386313118745
214ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.32072858349
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)146211453388
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.13088118171271
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14279132421037
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1427614074202
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.62208553-2333
238ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ)1178312508-725
238ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.882919146915
238ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1094352115732
238ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1124981583091
238ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΥΡΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.29962268728
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1734417227117
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16342113644978
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1714016505635
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1714816986162
213ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.367212135-8463
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ)1327913033246
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1102393351688
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1304212487555
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.13129114861643
363ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.31203570-450
228ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ)1421314443-230
228ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1154798501697
228ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1412913425704
228ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1386713589278
228ΜΗΧ. ΧΩP/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3338332612
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1708116895186
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15851121183733
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1701416034980
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.17036158351201
332ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.659346321961
220ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)1515115039112
220ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.13098103452753
220ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15002121542848
220ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.150241492797
220ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.45665783-1217
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ184611842140
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17379141153264
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ18273164641809
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.183521827676
229ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.37796395-2616
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ1552415194330
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1339741489249
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15312142331079
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.14985134261559
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.25781930648
230ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ)1428014095185
230ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.11311101471164
230ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14037128321205
230ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1399613505491
230ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.20163032-1016
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)1412713559568
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.12957107842173
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13780121291651
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1385913097762
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.982857584070
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)1051410990-476
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.69627249-287
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1022367823441
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.102749803471
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1698
1698
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ157191566653
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1489353309563
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15475137651710
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1558115132449
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.45777079-2502
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ)1242811937491
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.993384361497
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12212101152097
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1194511400545
331ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ)1547515250225
331ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1414382665877
331ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15210137021508
331ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1496614759207
331ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.2884
2884
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ)1583815971-133
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.14355122472108
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ156771563740
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1573215118614
210ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39114651-740
212ΔΑΣ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)92639394-131
212ΔΑΣ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.68467147-301
212ΔΑΣ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ87838350433
212ΔΑΣ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.888157423139
212ΔΑΣ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.40304772-742
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1513614736400
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1307553727703
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14949137231226
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1490914656253
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.31863066120
185ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ82569524-1268
185ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.5972
5972
185ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ71328292-1160
185ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.747163401131
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1441613699717
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1246259416521
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14167115462621
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1406413218846
326ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.37383604134
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)1072411437-713
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.78839451-1568
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1019511100-905
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1007910148-69
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.49948433-3439
271ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)1058110870-289
271ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.753010138-2608
271ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ101731010271
271ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.97169360356
271ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.2202215250
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1782417602222
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16297124743823
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1769616982714
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1750317331172
240ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.35783380198
365ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)1305312545508
365ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1012557654360
365ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1280411969835
365ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1278312047736
365ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.354823601188
861ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)1630516481-176
861ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1532915430-101
419ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ79587149809
419ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.571431462568
419ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ761062981312
419ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.75497028521
420ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ78927279613
420ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.729238663426
420ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ76786699979
ΤΕΙ
521ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1621516508-293
521ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1257394243149
521ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15498140701428
521ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1569416486-792
517ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1064011901-1261
517ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ98168923893
517ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.971211265-1553
519ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1704517505-460
519ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.13078113151763
519ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ16748148041944
519ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ. ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1689116784107
750ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ1255214203-1651
750ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.744413258-5814
750ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1174513237-1492
750ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ/ΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1169012268-578
523ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ81319763-1632
523ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ7462
7462
523ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.7609
7609
520ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1446114790-329
520ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.11176
11176
520ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1406899364132
520ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1443614753-317
449ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ98399661178
449ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.80968134-38
449ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ95838958625
449ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.92789038240
449ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.35622574988
447ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1125310806447
447ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.960137865815
447ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1103597901245
447ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1109810692406
447ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.45784210368
451ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ8816880016
451ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.69456706239
451ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ86948300394
451ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.85998199400
451ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.413025641566
443ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1111110886225
443ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.920037965404
443ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1101294781534
443ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1088710605282
443ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.437328501523
509ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1112310780343
509ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.919226986494
509ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1096499301034
509ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1103310281752
509ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.627145181753
453ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)88148993-179
453ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.67088463-1755
453ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ86608406254
453ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.81518925-774
453ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.22961574722
445ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ1187912197-318
445ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.977929746805
445ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1168999001789
445ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1162711155472
445ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.37983626172
455ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ87818822-41
455ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.60266471-445
455ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ84248604-180
455ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.80518820-769
455ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.46144110504
456ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)92168776440
456ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.722146022619
456ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ89128267645
456ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.85207657863
456ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39743836138
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)71816967214
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.48204932-112
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ711654051711
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.69686806162
495ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.38322898934
493ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ73157086229
493ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.46446040-1396
493ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ71796921258
493ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.71406642498
493ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.52444785459
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)77947066728
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.47985935-1137
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ76716903768
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.72516955296
491ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.317620801096
498ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ78347266568
498ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.49254362563
498ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ760055942006
498ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.75426762780
498ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.373622901446
489ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ82017506695
489ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.51235999-876
489ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ80547238816
489ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.77107250460
489ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.42463346900
487ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ92368423813
487ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.735858441514
487ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ907870522026
487ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.881874171401
487ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.497230061966
483ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ1125610709547
483ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.949045234967
483ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1108991571932
483ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1109010474616
483ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.38703020850
499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ93398440899
499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.633328383495
499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ908735365551
499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.876259582804
499ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.339023901000
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)76927331361
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.54885102386
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ748764021085
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.72756840435
473ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.454229381604
471ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ77227390332
471ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.51545457-303
471ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ754763721175
471ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.72776426851
471ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.554942751274
469ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)84567998458
469ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.58746228-354
469ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ827872261052
469ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.79967788208
469ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.21222362-240
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ89658165800
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.61765518658
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ884976511198
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.84898084405
467ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.432632781048
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ10017996057
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.839868141584
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ985085121338
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.973283951337
465ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.28362374462
461ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ1236411878486
461ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1010462553849
461ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12246101972049
461ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1192711094833
461ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.461823642254
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ83587871487
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.56926354-662
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ81387644494
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.79437809134
475ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.38723980-108
479ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ979586781117
479ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.630826423666
479ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ959327386855
479ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.939859443454
479ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.417531441031
501ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1113510567568
501ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.912743304797
501ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1107288632209
501ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1082610559267
501ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.451023262184
505ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1069610283413
505ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.851329965517
505ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1063887351903
505ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1049010023467
505ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.4326424878
709ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)74557288167
709ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.51025234-132
709ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ73597079280
709ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.71556559596
709ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.23528841468
705ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ80697696373
705ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.500038241176
705ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ796154442517
705ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.74356654781
705ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.357822161362
503ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ1086710203664
503ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.893161252806
503ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1072186432078
503ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1069010100590
503ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.35845443040
511ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1122110758463
511ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.917557153460
511ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1113497641370
511ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.108081075850
511ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.5154
5154
737ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ100749535539
737ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.742434603964
737ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ960955984011
737ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.978859253863
737ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.332622221104
720ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1213211837295
720ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1054241186424
720ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12059107471312
720ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1198111580401
720ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.48164953-137
714ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ1177011160610
714ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1010033386762
714ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1170294242278
714ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1150510924581
714ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.34722475997
722ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ93928731661
722ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.588837202168
722ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ909432645830
722ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.889859972901
722ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.337620861290
753ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ82928069223
753ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.58445522322
753ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ825164811770
753ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.76657353312
753ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.308619701116
713ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ1197711360617
713ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.928733265961
713ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ11765106051160
713ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1157211180392
713ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.395027501200
711ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1346213155307
711ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1125489072347
711ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1309212667425
711ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1317412790384
711ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.572238081914
712ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1308212404678
712ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1050788451662
712ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1264012180460
712ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1258112223358
712ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.757460171557
697ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)66596793-134
697ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.45364768-232
697ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ651448331681
697ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.64146428-14
697ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1802
1802
727ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ96239023600
727ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.70036659344
727ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ92238631592
727ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.91768862314
727ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39764208-232
506ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ90508553497
506ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.54014421980
506ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ876669241842
506ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.88818338543
506ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.35083682-174
735ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑΣΤΟΡΙΑ)78767504372
735ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.47733980793
735ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ757163001271
735ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.7581749388
735ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.479433421452
723ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ100399558481
723ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.697059461024
723ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ993388411092
723ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.96249026598
723ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.447625641912
529ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ)76347402232
529ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.42985463-1165
529ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ72266674552
529ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.7231716467
529ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.2757
2757
710ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)72036893310
710ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.41925596-1404
710ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ68976489408
710ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.68266887-61
710ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.395519681987
736ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)76467107539
736ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.43636434-2071
736ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ74746567907
736ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.69527022-70
530ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ)70336869164
530ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.503234501582
530ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ678157021079
530ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6787670087
530ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.332620381288
586ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ73817200181
586ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.46225469-847
586ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ73016480821
586ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.68657039-174
586ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.43904632-242
728ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ99399226713
728ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.756053402220
728ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ970572972408
728ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.90508128922
728ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3041
3041
751ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)7532
7532
751ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.6099
6099
751ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ7511
7511
751ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.7423
7423
729ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ74237059364
729ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.44375500-1063
729ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ721861931025
729ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.71436955188
729ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.305516881367
525ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ)81997646553
525ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.60145848166
525ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ811061531957
525ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.74266515911
525ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.356012942266
733ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ)70246801223
733ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.42345226-992
733ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ680455711233
733ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.67476317430
733ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.17991141658
734ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ)68926731161
734ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.42054530-325
734ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ675346662087
734ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.65286385143
734ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.27963444-648
516ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ101099500609
516ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.792459981926
516ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ984785811266
516ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.94659364101
516ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.36326789-3157
703ΣΧΕΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΙΛΚΙΣ)7133707954
703ΣΧΕΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΙΛΚΙΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.456834161152
703ΣΧΕΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΙΛΚΙΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ68656594271
703ΣΧΕΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΙΛΚΙΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.67466849-103
703ΣΧΕΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΙΛΚΙΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39605336-1376
522ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)7274718094
522ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.43265066-740
522ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ69586748210
522ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.68926682210
522ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.27743694-920
513ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ77207105615
513ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.52454586659
513ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ757163551216
513ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.72697010259
513ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.39303732198
724ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ71256712413
724ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.4311427536
724ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ700457381266
724ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.69246563361
724ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.53505404-54
510ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ79908053-63
510ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.46225482-860
510ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ7874785816
510ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.74878001-514
510ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.46383750888
545ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ6814
6814
545ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.4374
4374
545ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ6692
6692
545ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6391
6391
545ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3496
3496
721ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)66856440245
721ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.41064600-494
721ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ658338742709
721ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.64945776718
721ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.367624301246
512ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1202011645375
512ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1002042465774
512ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ11876102631613
512ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1142711578-151
512ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.34543204250
725ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)93178409908
725ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.67038223-1520
725ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ88918362529
725ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.86218407214
725ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.2626
2626
480ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1260912382227
480ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1072959224807
480ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12456108321624
480ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.121721215715
480ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.45823658924
717ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1149510987508
717ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.965932666393
717ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1132190232298
717ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1119910313886
717ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.463431921442
716ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1216311771392
716ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1073426368098
716ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1204093692671
716ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.11758106831075
716ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.433026861644
739ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)93778941436
739ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.51826648-1466
739ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ87948070724
739ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.85657683882
739ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.33983058340
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ88418613228
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.54745154320
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ87528284468
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.83788558-180
515ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.21972586-389
532ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)77697170599
532ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.45305499-969
532ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ76896869820
532ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.70617122-61
514ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)66386538100
514ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.38962922974
514ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ653042662264
514ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.64335536897
514ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.25462580-34
718ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1131010400910
718ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.901743724645
718ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1095887052253
718ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1106410074990
718ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.25283296-768
726ΕΜΠΟΡ. ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ)6724671014
726ΕΜΠΟΡ. ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.427427461528
726ΕΜΠΟΡ. ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ662743042323
726ΕΜΠΟΡ. ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.63585683675
726ΕΜΠΟΡ. ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.29882474514
549ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ)81437659484
549ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.548842091279
549ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ79646969995
549ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.7522749725
549ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.419828661332
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1208112878-797
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.7121
7121
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ11536101991337
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1096912634-1665
644ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ)74417474-33
644ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.52084568640
644ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ72687140128
644ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.72486485763
701ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ87147909805
701ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.526242601002
701ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ816264541708
701ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.794767301217
701ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.15842190-606
592ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ)65786448130
592ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.39003072828
592ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ653833633175
592ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.64125462950
592ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.34762684792
528ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)67457327-582
528ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.41175216-1099
528ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ664655681078
528ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6446
6446
528ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.45044100404
497ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ1111011218-108
497ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.964633226324
497ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1098596201365
497ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.11006
11006
497ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.32483635-387
507ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ1080610831-25
507ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.98219398423
507ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1064010067573
507ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.10697
10697
507ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.32762844432
477ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ1172511443282
477ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1025657974459
477ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1149797801717
477ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.11245
11245
477ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.25984148-1550
457ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.1136211777-415
457ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝ.992455624362
457ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ112261118145
457ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.10818
10818
457ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.538042731107
444ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.1073311058-325
444ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΟΛΥΤΕΚΝ.9279
9279
444ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1067710516161
444ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.10692
10692
444ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.487037781092
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1651716290227
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15330141211209
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1636415923441
314ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1639416217177
364ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ)1374813392356
364ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1207952016878
364ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1358713000587
364ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1344812879569
161ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)1497415148-174
161ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.4767
4767
161ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14428116082820
161ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.137261367452
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1571715386331
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.14295242311872
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1527014560710
150ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1565115152499
349ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1315012622528
349ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1108398291254
349ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1283811894944
349ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1277012315455
349ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1138081343246
155ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1701816852166
155ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1606285537509
155ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1686916350519
155ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1680116836-35
155ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.30962440656
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)178581783622
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17139155101629
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1766217289373
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1767617715-39
337ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1003556944341
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ179141784470
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.17220153381882
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ177311771318
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1770617735-29
347ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.44737234-2761
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ1647516670-195
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1247511506969
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15913148931020
157ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1629016409-119
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)1297312729244
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.885846654193
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1265697672889
180ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.12846106632183
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1588115596285
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1400351428861
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15450143911059
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1551215285227
315ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.5928
5928
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1697016794176
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15701434611355
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1678916147642
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1685816503355
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.32043101103
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1462314009614
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1357512667908
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1446513639826
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1441613722694
319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3304
3304
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1529815044254
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1380669556851
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15206138981308
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1515314962191
309ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.5506
5506
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1556815192376
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1447172607211
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15396141751221
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1538415110274
311ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.15329473110598
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)1675216468284
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.15980134582522
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1654816121427
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.162771621760
317ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.14148344210706
321ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1403013491539
321ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1239612949-553
321ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1384513247598
321ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1380013173627
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1475714104653
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1382061797641
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14623136181005
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1454913889660
345ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.566529802685
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1495114376575
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1336813438-70
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1479814246552
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1472914165564
350ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.566527022963
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ)1381113400411
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1169912903-1204
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13728126751053
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.13658115012157
361ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.4064
4064
152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1442913958471
152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1271046948016
152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14341132471094
152ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1421213942270
191ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ)1298212630352
191ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1042310065358
191ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12616114411175
191ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ(ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.12732104752257
322ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)160121598032
322ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1424961938056
322ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15543141061437
322ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1562615743-117
322ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.1006410488-424
313ΟPΓΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1717817181-3
313ΟPΓΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.16042350612536
313ΟPΓΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ17063159341129
313ΟPΓΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1706116926135
313ΟPΓΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.49174226691
316ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ160011598714
316ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1376775756192
316ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ15550142311319
316ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.155521554012
320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)1238712081306
320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.943174521979
320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12269109261343
320ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1203411521513
374ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1357613109467
374ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1215992062953
374ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1340012443957
374ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1341013057353
374ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.902277041318
352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1410013912188
352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1273812496242
352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1398113204777
352ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1394913643306
400ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ)993910246-307
400ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.657744852092
400ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ968465023182
400ΟPΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.934856613687
346ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ)1137411609-235
346ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.709310358-3265
346ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1115511277-122
346ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1047291861286
144ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ)1398513787198
144ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.12087101471940
144ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13898126231275
144ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.13560121911369
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1461914242377
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1236812648-280
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ14474128981576
318ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1440513816589
867ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ1925219130122
867ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1888018506374
867ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β1185514843-2988
865ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ)1834918234115
865ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α1797217505467
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ1844117982459
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤ 10%1801917452567
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4%1838917548841
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ15876136332243
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΛΥΤ 10%14410113713039
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4%15583126622921
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)169251686956
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΠΟΛΥΤ 10%1616015613547
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4%1618716608-421
871ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ824810574-2326
871ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.39175546-1629
ΤΕΙ
580ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ)66316311320
580ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.356522801285
580ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ646441622302
580ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.62215368853
740ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΘΗΒΑ)785365551298
740ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΘΗΒΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.34753801-326
740ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΘΗΒΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ74178926525
740ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΘΗΒΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.639136422749
584ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ66016223378
584ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.39634748-785
584ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ63625701661
584ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.61855775410
631ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1259711872725
631ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1035241216231
631ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1249492333261
631ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1250911639870
594ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ66656236429
594ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.43534739-386
594ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ638350321351
594ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.60086138-130
585ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1382813031797
585ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1163247716861
585ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13746117721974
585ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.13749125891160
596ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)81457632513
596ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.45233536987
596ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ804151022939
596ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.720561661039
587ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ82067669537
587ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.40615933-1872
587ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ797769481029
587ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.7575749679
587ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.670446002104
591ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ98158886929
591ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.66756528147
591ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ959074472143
591ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.947782511226
591ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.4203
4203
589ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ1095010136814
589ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.828260352247
589ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1070872113497
589ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1017583401835
715ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ1343212531901
715ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1128832398049
715ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13385103313054
715ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.13258121061152
595ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ85367777759
595ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.457735581019
595ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ81417336805
595ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.78077444363
595ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.527622443032
597ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ107279795932
597ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.603643761660
597ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1034734006947
597ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.981648494967
590ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΗΞΟΥΡΙ)7309
7309
590ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΗΞΟΥΡΙ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.4372
4372
590ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ7299
7299
590ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΗΞΟΥΡΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.7186
7186
593ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)944279631479
593ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.606540342031
593ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ905373331720
593ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.82037812391
582ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ70626338724
582ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.41185370-1252
582ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ700858501158
582ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.65136194319
731ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ826171291132
731ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.56145288326
731ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ776762051562
731ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.75306664866
732ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ)66106469141
732ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.35185318-1800
732ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ64205930490
732ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.64796089390
583ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1249811516982
583ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1112530678058
583ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1244289013541
583ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1223811288950
581ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1338812664724
581ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1210736478460
581ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1336498273537
581ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1321212281931
526ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)66486826-178
526ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.34883772-284
526ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ6507646938
526ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.60756414-339
745ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ)77037519184
745ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.38824627-745
745ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ685957091150
745ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6945687966
571ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)98709045825
571ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.702237853237
571ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ945277041748
571ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.887075861284
571ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.525931072152
561ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1313112292839
561ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1138433278057
561ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13038104752563
561ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.12956115971359
561ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.647153131158
569ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ87048429275
569ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.49556738-1783
569ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ82577348909
569ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.76868194-508
569ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.665855001158
567ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)99909033957
567ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.69556117838
567ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ975381701583
567ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.86658900-235
565ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ1095610114842
565ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.8004792975
565ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1050689661540
565ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.102339453780
565ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.501125802431
579ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ88578730127
579ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.61026695-593
579ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ81988283-85
579ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.76148243-629
563ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ1213211603529
563ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.991181171794
563ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1193099621968
563ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1175011033717
563ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3226319234
559ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ1397113311660
559ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.1184629578889
559ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ13848112082640
559ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.13837128251012
559ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.3058
3058
575ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ99389212726
575ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.55536896-1343
575ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ94939002491
575ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.93889184204
575ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ.625122384013
577ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ1160410679925
577ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.865733615296
577ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ1141944057014
577ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1077377203053
578ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ)77407768-28
578ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.44346704-2270
578ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ75117192319
578ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.71477248-101
603ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1284512474371
603ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.71368231-1095
603ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ12100107181382
603ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.1222112416-195
604ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΣΠΕΤΣΕΣ)1005561483907
604ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΣΠΕΤΣΕΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ975759153842
604ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΣΠΕΤΣΕΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.962358383785
611ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)5070
5070
607ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ70926946146
607ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.5967
5967
607ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ6212
6212
607ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.52285104124
605ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ84507992458
605ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.5215
5215
605ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ62917370-1079
605ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.763258901742
558ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ)73326713619
558ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.3753
3753
558ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ714449582186
558ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.64895838651
527ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)73336589744
527ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.39614864-903

527ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ68966387509
527ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.6583651172
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)519136681523
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.5017
5017
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΣΤΕΑΝ)43044670-366
no 1 icon dark greenΕπικοινωνείτε μαζί μας

Για μία εξατομικευμένη πρόταση με τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς που ειδικεύονται στο μάθημα που σας ενδιαφέρει:

Εάν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένα βιογραφικά που έχετε δει στον κατάλογο βιογραφικών μας στέλνετε αίτημα μέσω της φόρμας που θα βρείτε στη Λίστα Επιλεγμένων Βιογραφικών. Τα βιογραφικά που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας είναι ενδεικτικά, γι 'αυτό και σας προτείνουμε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για μία πλήρη πρόταση.

no 2 icon orangeΣυζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά.

Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.

no 3 icon greenΣας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσουμε τη διαθεσιμότητα των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών που πληρούν τα κριτήριά σας, λαμβάνετε τα στοιχεία επικοινωνίας εκπαιδευτικών με επιβεβαιωμένη διαθεσιμότητα και κατάλληλων συγκεκριμένα για το μάθημα και το επίπεδο που σας ενδιαφέρει, τις όποιες ειδικές απαιτήσεις μας έχετε θέσει.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
ή μιλήστε μαζί μας ζωντανά:

Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών στην περιοχή σας.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που αναζητάτε, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος που σας ενδιαφέρει.
Σας ζητάμε την περιοχή σας για να σας προτείνουμε καθηγητές από κοντινή περιοχή, μειώνοντας το κόστος μετακίνησης, άρα και το κόστος των μαθημάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας
 Οικομάθεια
Μελίνας Μερκούρη 16, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
 
--
cv banner front

Στην ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ αναζητάμε πάντα τον επόμενο συνεργάτη, τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης.
Αν είσαι κι εσύ καθηγητής και θέλεις να μπεις στην ομάδα μας τότε σε περιμένουμε να γνωριστούμε για να συνεργαστούμε.
Περισσότερα...