Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Βάσεις 2010

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣΒΑΣΕΙΣ 2010Γενικός Βαθµός ΠρόσβασηςΔιαφορά
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ **2082220419403
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ **2040620147259
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ∆ΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ-ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ*1916319194-31
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ18893188930
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ *1880918518291
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ187461873511
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1871118887-176
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1855018856-306
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ *1845417536918
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)**18392173211071
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1827618100176
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1821018585-375
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ1816118467-306
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1805917789270
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ*1805217410642
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1805118406-355
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1794317574369
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ177951773362
ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙ∆. & ΨΥΧΟΛ. (ΠΡΟΓ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΘΗΝΑΣ1776917446323
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)1770718158-451
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1765017877-227
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1759417350244
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ1756917796-227
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1756218066-504
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ)1751418070-556
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ*1747117007464
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)1731517941-626
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1730816745563
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)1728217323-41
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ*1722816654574
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1710217601-499
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1695316599354
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1692017403-483
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ **16770133613409
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ **1674815819929
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1667616446230
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙ∆/ΚΗΣ & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1661816401217
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ1655417252-698
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1653716290247
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1650617138-632
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1637816027351
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1635416173181
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ1630815988320
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1608515676409
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)1607816842-764
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)1606416851-787
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1597016771-801
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)1595615968-12
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ **15825116184207
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1577215804-32
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1567015681-11
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ **1563315718-85
ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)1553016537-1007
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙ∆/ΚΗΣ & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ15513155121
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1549915351148
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤΟΛ. ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)154731540073
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ1530314489814
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ152151517045
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1520814883325
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡ/ΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)151431509449
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ **15036150279
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1503214826206
ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1502014340680
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1502014396624
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)148291481316
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ14820148182
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1457614442134
ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)145431453310
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)145251450322
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1446314039424
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1443614209227
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)144151440213
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)1439414778-384
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)1426214016246
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)1422814242-14
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -νέο τµήµα1410113362739
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1409713882215
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ **(ΤΡΙΚΑΛΑ)139991393762
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1388113970-89
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1371713938-221
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** (ΣΕΡΡΕΣ)1369713726-29
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1362913305324
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1359313458135
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1343413331103
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ1341413193221
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ** (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1319513321-126
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡ/ΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1319513301-106
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1299712821176
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΤΡΑΣ128411280635
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)1253312367166
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛ/ΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)124421237666
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)1226212454-192
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1217612051125
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1216412194-30
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)1191411537377
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1190111422479
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)1189111683208
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1176211570192
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)1170611477229
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1131111318-7
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ **1014012316-2176
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ&ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ **940412628-3224
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ **914511812-2667
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ&ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ **878511915-3130
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ **772212138-4416
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΙΟΝΙΟΥ **(ΚΕΡΚΥΡΑ)732411901-4577
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ **676911950-5181
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ∆ΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ-ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ** (ΚΕΡΚΥΡΑ)626513436-7171
   
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1017510399-224
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)926310111-848
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ)91789524-346
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)88229496-674
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)828410024-1740
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)77449715-1971
   
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ   
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ1938619256130
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ190871901671
   
T.E.I.
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1566415511153
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1492314987-64
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1473514493242
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)138791384732
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1372513759-34
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1348113215266
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1315712803354
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1293112719212
ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)1233911853486
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΟΓΡΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)1158811375213
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)1151911209310
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)1119610878318
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)1102510659366
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ1099110692299
ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΣΤΑ)*1094510607338
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑΣ)1031810335-17
   
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1871118887-176
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ186321859933
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1855018856-306
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ184121833379
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)**18392173211071
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1826818008260
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)182101815852
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ1816118467-306
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1810517835270
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ)1805118070-19
ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1794117819122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ178221778735
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1775717578179
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1774317410333
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1770718066-359
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1765017877-227
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1762217166456
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ1756917796-227
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1756218406-844
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1751418585-1071
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Μ.Π.1740117110291
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1735217166186
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1731517022293
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)1731517941-626
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)1728217323-41
ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1723117047184
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1721717035182
ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1714616824322
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1710217601-499
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)1708816907181
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1693816726212
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1692516449476
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1692017403-483
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ1688016368512
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ/ΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1677416332442
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ **1674815819929
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ1655417252-698
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1654216016526
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)1650616851-345
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)1650115963538
ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1643115887544
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1637815894484
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1630015694606
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ1628215948334
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1609315687406
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)1607816842-764
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1606417138-1074
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1600015588412
ΠΑΙ∆/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)1597016771-801
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1593715433504
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ1588515092793
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1575515168587
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ **1563315718-85
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1559615060536
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)1558215086496
ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)1553016537-1007
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ1534714747600
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΛΑΜΙΑ)1533814891447
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1525814781477
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1507914516563
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)1506714441626
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ **15036150279
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1502014396624
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)1477014110660
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1456413859705
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1452413838686
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)1439414778-384
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1427913701578
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)1413013570560
ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1409713882215
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ** (ΤΡΙΚΑΛΑ)139991393762
ΑΞΙΟΠ/ΣΗ ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΡ/ΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1395713035922
∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1387413209665
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** (ΣΕΡΡΕΣ)1369713726-29
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1363512881754
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1339913916-517
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1339912774625
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)1324912874375
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ** (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1319513323-128
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ)1301512358657
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1265612020636
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1236411560804
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΡΗΤΗΣ1203811155883
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1119310557636
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ **1014012316-2176
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)94119559-148
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)8819875069
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ** (ΚΕΡΚΥΡΑ)732411901-4577
   
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Γενική Σειρά)   
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)1904019187-147
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ18915  
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ1845518303152
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ1833518609-274
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΑΧΙΜΟΙ1746417671-207
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ173631730360
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ17296  
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ1707516431644
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ1630315316987
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)14874130811793
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ1417291005072
   
ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Γενική Σειρά)   
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ254810219-7671
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ61028874-2772
   
T.Ε.Ι.
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1566415511153
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1492314987-64
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)138791384732
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)1233911853486
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑΣ)1031810335-17
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ93419034307
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -µετονοµασία του ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ91899253-64
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ80679012-945
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ60809095-3015
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑΣ)54139012-4148
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ)48648919-4055
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)46869417-4731
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧ/ΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑ)46469071-4425
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)44908818-4328
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑ)4227 4227
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ40479003-4956
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)39709317-5440
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)38779342-5465
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -µετονοµασία του ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & Α∆ΡΕΥΣΕΩΝ35249935-6411
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ23989558-7160
ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ23789559-7181
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ222610421-8195
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) -µετονοµασία του ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ18149312-7498
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)1568  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -µετονοµασία του ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ14248824-7400
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑ)137411479-10105
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)11649506-8342
   
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΕΙ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1945319476-23
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1933419360-26
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ1922519240-15
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)1912819150-22
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ191271910522
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)19039190345
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)19011190065
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1899119128-137
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1896619069-103
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1891818939-21
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1891418948-34
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ188821883646
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ188591883128
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ187251869035
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ186321859933
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)185481847573
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ184121833379
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1826818008260
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1810517835270
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)1789817577321
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1768917158531
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)1741916920499
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1681115956855
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)1643515636799
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΛΗΜΝΟΣ)12714116851029
   
   
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Γενική Σειρά)   
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1933619436-100
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1924619431-185
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1908119299-218
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1907619336-260
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ. (ΣΑΝ)1838718098289
   
T.E.I.
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1702916634395
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1655915703856
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1650015881619
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1554914574975
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1547614662814
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1526115043218
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)1525114603648
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ1522414411813
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1503614343693
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1475114153598
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ1443913767672
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1443214065367
ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1435513935420
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1432113848473
Ο∆ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1427213541731
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1420313526677
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1413813674464
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1389513522373
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)1354712770777
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1352312990533
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1351313058455
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)1350613318188
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1341313185228
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1317912811368
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)1289712453444
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ1289512470425
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)1281312364449
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ1272512356369
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ1234411967377
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)1234211851491
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ1217511736439
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1199011531459
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ)1195411487467
   
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Ε.Μ.Π. **2231322583-270
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ **2189622212-316
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ **2169521930-235
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) **2144921727-278
ΑΡΧΙΤΕΚ/ΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) **2095721194-237
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ * (ΞΑΝΘΗ)**2092121167-246
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Ε.Μ.Π.1924119356-115
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ Ε.Μ.Π.1923419306-72
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.1911219137-25
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Ε.Μ.Π.18891188910
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1887919094-215
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1884219004-162
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1877018845-75
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1868518845-160
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ1862218652-30
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1858318756-173
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.1849818359139
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ ΑΘΗΝΑΣ1842718431-4
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)1834218496-154
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ183261828640
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Ε.Μ.Π.1827818352-74
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)1821518238-23
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) -µετονοµασία του ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ1821518224-9
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) -µετονοµασία του ΜΗΧ/ΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ180561798076
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1802618243-217
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ179791796217
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ178651779471
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ178221778735
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1775717578179
ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ1762317506117
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1762217166456
ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)174531740746
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)1741916920499
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘ/ΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Μ.Π.1740117110291
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)1733317142191
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1730017306-6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1721717035182
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)1719117051140
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ Ε.Μ.Π.1709916864235
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)1708816907181
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1692516449476
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ1688016368512
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1681115956855
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1677416332442
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)167591666198
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1652316361162
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)1650115963538
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)1648415973511
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ)1648116496-15
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1637815894484
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)1631815764554
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ1588515092793
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,(ΚΕΡΚΥΡΑ)1558215086496
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1536815183185
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΛΑΜΙΑ)1533814891447
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1525814781477
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1507914516563
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)1507714597480
ΜHX/ΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ)1493014648282
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)1477014110660
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘ/ΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)1456413859705
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1452413838686
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)1445614156300
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1427913701578
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)1412313242881
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1395713035922
∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1387413209665
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1363512881754
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)1353812782756
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΚΕΡΚΥΡΑ)1341413193221
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)1301512358657
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)1270612508198
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -µετονοµασία του ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ1265612020636
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1236411560804
ΕΠΙΣΤ & ΤΕΧΝΟΛ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΡΗΤΗΣ1203811155883
∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)1203311537496
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)1190111422479
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)1189111683208
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α)118551183520
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)1119310557636
∆ΑΣ/ΓΙΑΣ & ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α)102791022851
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**829510297-2002
   
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Γενική Σειρά)   
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)1904019187-147
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ18915 18915
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ1845518303152
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ1833518609-274
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΑΧΙΜΟΙ17464162871177
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)1736416760604
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ173631730360
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ17296 17296
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ1707516431644
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ1630315316987
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)14874130811793
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ1417291005072
   
ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Γενική Σειρά)
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ61028874-2772
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ254810219-7671
   
T.E.I.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕ∆. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ **1939519487-92
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ **1815817808350
ΠΟΛΙΤ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ1548515663-178
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕ∆. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΡΡΩΝ **15311133891922
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1513514637498
ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ. & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ **14722125702152
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1455113949602
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ143251430223
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1389713491406
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1384413427417
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ137901371179
ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ1370313079624
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1344412608836
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ1343913475-36
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ1338813171217
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ1332612790536
ΠΟΛ. ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1319812769429
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ1312812875253
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1300512504501
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ1299912167832
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1299612455541
ΠΟΛ. ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1295112396555
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1289612154742
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1283512410425
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ **1265111980671
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1243011769661
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1241711780637
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1227711481796
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1200911110899
ΠΟΛ. ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ1163710922715
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1160710827780
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ **1156611390176
ΠΟΛΙΤ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)1140810969439
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ1124910604645
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)1102510659366
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ1102010658362
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ1097310023950
ΠΟΛΙΤ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ1092510490435
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ1086510901-36
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1086510208657
ΠΟΛ.∆ΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)1072496641060
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ1069410028666
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ1059585772018
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ1059510093502
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ103619829532
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ101439605538
ΠΟΛ. ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ101439572571
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ100019538463
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)98789395483
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ978887021086
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ94688706762
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)93988652746
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ93419034307
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ92158879336
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)87078778-71
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -µετονοµασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ86278895-268
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ84758855-380
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ82718689-418
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ81618904-743
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ80679012-945
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ77448955-1211
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)76438866-1223
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)75928917-1325
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ)74308845-1415
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑ)74179013-1596
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)**733011339-4009
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)73188780-1462
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)72849261-1977
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)70609655-2595
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)70478730-1683
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ70308938-1908
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ68629046-2184
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)67469057-2311
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑ∆Α)66198608-1989
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)65788842-2264
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)65429134-2592
ΕΠΙΧ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)63839075-2692
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) (µετονοµασία του ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ 5ο )62418818-2577
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ**619912067-5868
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ60809095-3015
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)58849129-3245
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑ)58229402-3580
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ57888961-3173
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)57269652-3926
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ55049040-3536
ΣΧΕ∆. & ΠΑΡΑΓ. ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)54659272-3807
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΡΑΜΑ)54139012-3599
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)50428738-3696
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ)48649383-4519
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)46869417-4731
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)46469071-4425
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ -µετονοµασία του ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & Α∆ΡΕΥΣΕΩΝ45818816-4235
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)44908818-4328
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΆΡΤΑ)4227  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ40479003-4956
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)39709317-5347
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -µετονοµασία του ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ39498919-4970
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)38779342-5465
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ -µετονοµασία του ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝ. & Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ37839998-6215
ΒΙΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)35249935-6411
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ)266010484-7824
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ23989558-7160
ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ23789559-7181
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ -µετονοµασία του ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ222610421-8195
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) -νέο τµήµα1568  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ14248824-7400
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)137411479-10105
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)11649506-8342
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡ/ΚΩΝ ΠΡΟΪ/ΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)10008946-7946
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)9759460-8485
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ)8689228-8360
   
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)72089245-2037
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ (ΑΘΗΝΑΣ)53399067-3728
   
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ186351853699
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)1850518358147
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1842718431-4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ18161181583
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠ/ΚΗΣ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ178471778364
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ178221777943
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1758117653-72
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ *1739417113281
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ17293172867
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)1727517448-173
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)1725417346-92
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1705816938120
∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ὊΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ -µετονοµασία του ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ169721695220
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ165891651277
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1654216016526
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1652316361162
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ16473164721
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1626616495-229
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑΣ)1609816853-755
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)*1602216524-502
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)1588915942-53
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ158551583421
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1576215887-125
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1570215781-79
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ1569015516174
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)154731540073
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1536815183185
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)15367153616
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)15273152667
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)1510614627479
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (Ε∆ΕΣΣΑ)1479514618177
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)1473514802-67
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ)146011452477
∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)144811442754
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)1445614156300
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)142891423455
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)1324912874375
∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)1203311537496
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α)118551183520
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)1084810669179
   
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Γενική Σειρά)   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ1927519455-180
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥ∆)1861918484135
   
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Γενική Σειρά)   
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ1867418553121
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ15211131242087
   
ΑΣΤ/ΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝ/ΚΟΥΣ   
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ1775817433325
   
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡ/ΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡ/ΣΤΕΣ   
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ1159912314-715
   
T.E.I.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ1492914599330
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ1460514357248
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1459814444154
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ1426413957307
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1416014033127
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1393813689249
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ *1389413244650
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1365513524131
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ1357813147431
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ1275912228531
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1221311487726
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ1195011280670
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ1192211238684
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)1151911209310
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)1119610878318
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ&ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ1101210123889
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ1099110692299
ΕΦΑΡ/ΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ∆ΙΟΙ/ΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)*1094510607338
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ1088010111769
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ104239543880
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ103409893447
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ *966610395-729
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑ∆Α)95869650-64
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ95308998532
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -µετονοµασία του ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ91899253-64
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ90809473-393
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)***88529320-468
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)80159969-1954
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ78499407-1558
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)77679052-1285
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ&ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑ∆Α)69599924-2965
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ69119089-2178
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)68789302-2424
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)6495  
ΕΠΙΧ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)63839075-2692
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ58888871-2983
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)57269652-3926
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ * (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)558811020-5432
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟ∆ΟΥ *541411141-5727
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚ/ΣΗ&ΣΤΗΝ ΟΙΚ/ΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ526110006-4745
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ)52369635-4399
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ *520111028-5827
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ *498211087-6105
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ*438411273-6889
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ* (ΣΠΕΤΣΕΣ)437411011-6637
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)43029581-5279
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΛΕΥΚΑ∆Α)40649951-5887
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)36539966-6313
∆ΙΟΙΚ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ321910003-6784
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ321910003-6784
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)31689581-6413
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ31509269-6119
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)302110068-7047
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)299410434-7440
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)267010205-7535
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ26429284-6642
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)233410144-7810
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ20909805-7715
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)20879962-7875
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ146810059-8591
   
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ   
Για να αναγάγετε τα µόρια εισαγωγής στην εικοσάβαθµη κλίµακα θα πρέπει να διαιρείτε τις βάσεις σχολών µε το 1.000(άριστα 20.000). Για τις σχολές που έχουν ειδικό µάθηµα και σηµειώνονται µε ένα αστερίσκο* διαιρείτε µε το 1.100(άριστα 22.000) γιατί το ειδικό µάθηµα έχει συντελεστή 1 και για τις σχολές που σηµειώνονται µε 2 αστερίσκους** διαιρείτε µε το 1.200(άριστα 24.000) γιατί το ειδικό µάθηµα έχει συντελεστή 2. π.χ.: 1. Νοµικής Αθήνας,18.893 : 1000=18,89 2.Τουριστικών Επιχειρησέων Αθήνας: 13.244 : 1.100=12,04   
no 1 icon dark greenΕπικοινωνείτε μαζί μας

Για μία εξατομικευμένη πρόταση με τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς που ειδικεύονται στο μάθημα που σας ενδιαφέρει:

Εάν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένα βιογραφικά που έχετε δει στον κατάλογο βιογραφικών μας στέλνετε αίτημα μέσω της φόρμας που θα βρείτε στη Λίστα Επιλεγμένων Βιογραφικών. Τα βιογραφικά που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας είναι ενδεικτικά, γι 'αυτό και σας προτείνουμε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για μία πλήρη πρόταση.

no 2 icon orangeΣυζητάμε τις ανάγκες σας
Εντός μιας ημέρας ένας από τους συμβούλους μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να συζητήσετε το πλήρως προσαρμοσμένο σε εσάς πρόγραμμα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, όπως οι βαθμοί, ο στόχος, οι προσδοκίες σας, το ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ά.

Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε ποιός είναι ο ιδανικός καθηγητής για εσάς βάσει πάντα των αναγκών και των απαιτήσεων σας.

no 3 icon greenΣας προτείνουμε τον κατάλληλο καθηγητή
Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσουμε τη διαθεσιμότητα των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών που πληρούν τα κριτήριά σας, λαμβάνετε τα στοιχεία επικοινωνίας εκπαιδευτικών με επιβεβαιωμένη διαθεσιμότητα και κατάλληλων συγκεκριμένα για το μάθημα και το επίπεδο που σας ενδιαφέρει, τις όποιες ειδικές απαιτήσεις μας έχετε θέσει.
 
Για την επιλογή και πρόταση του καθηγητή που κάνουμε δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
ή μιλήστε μαζί μας ζωντανά:

Φόρμα αναζήτησης καθηγητών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιλογές καθηγητών στην περιοχή σας.

Συμπληρώστε την ειδικότητα του καθηγητή που αναζητάτε, τον τίτλο ή το επίπεδο του μαθήματος που σας ενδιαφέρει.
Σας ζητάμε την περιοχή σας για να σας προτείνουμε καθηγητές από κοντινή περιοχή, μειώνοντας το κόστος μετακίνησης, άρα και το κόστος των μαθημάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας
 Οικομάθεια
Μελίνας Μερκούρη 16, Αγ. Δημήτριος, 17342
Αθήνα - Αττική
210 9920730, 211 0137862
info@private-lesson.gr
 
--
cv banner front

Στην ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ αναζητάμε πάντα τον επόμενο συνεργάτη, τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης.
Αν είσαι κι εσύ καθηγητής και θέλεις να μπεις στην ομάδα μας τότε σε περιμένουμε να γνωριστούμε για να συνεργαστούμε.
Περισσότερα...