Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Βάσεις 2020- Βάσεις εισαγωγής 2020 ανά επιστημονικό πεδίο

Βάσεις 2020

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ NΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2019 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2019 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2018 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020.

Συγκριτικοί Πίνακες 2020

Συγκριτικό Βάσεων Νέο Σύστημα ΓΕΛ 2020 - 2019

Συγκριτικό Βάσεων Παλαιό Σύστημα ΓΕΛ 2020 - 2019

Συγκριτικό Βάσεων ΕΠΑΛ 2020 - 2019

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΓΕΛ 2019 Έτη 2020-2019

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΓΕΛ 2018 Έτη 2020-2019

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΕΠΑΛ 2019 Έτη 2020-2019

Συγκεντρωτικός Πίνακας

[κατεβάστε τον πίνακα σε μορφή pdf]

  
1ο Επιστημονικό πεδίο
ΚΩΔΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ20202019ΔΙΑΦΔΙΑΦ(%)
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 1838518633-248-1,3%
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 76258810-1185-13,5%
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1622218633-2411-12,9%
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  1907519312-237-1,2%
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ)  889511586-2691-23,2%
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1612319312-3189-16,5%
1610ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 1170012792-1092-8,5%
1610ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 85755994258143,1%
1610ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1210312792-689-5,4%
1610ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ)23905994-3604-0,60
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  1292513372-447-3,3%
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ)  780011249-3449-30,7%
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1329213372-80-0,6%
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ)340711249-7842-69,7%
1241ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  1047511438-963-8,4%
1241ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 11710114382722,4%
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  74259279-1854-20,0%
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 84189279-861-9,3%
668ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  1022511100-875-7,9%
668ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 979611100-1304-11,7%
668ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ)30297297-4268-58,5%
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)  1295014021-1071-7,6%
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 1168714021-2334-16,6%
1609ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)  885010137-1287-12,7%
1609ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 924110137-896-8,8%
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)  71008844-1744-19,7%
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 943588445916,7%
133ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)  53805580-200-3,6%
133ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ)  53845580-196-3,5%
135ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ) 677510403-3628-34,9%
135ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ)  828010403-2123-20,4%
137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)  737511602-4227-36,4%
137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 967211602-1930-16,6%
186ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)  77009539-1839-19,3%
186ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 82599539-1280-13,4%
1423ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  1170012535-835-6,7%
1423ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1143812535-1097-8,8%
1423ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 260614418-11812-81,9%
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  14.37514.296790,6%
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1330714296-989-6,9%
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 1541515949-534-3,3%
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1179015949-4159-26,1%
161ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  17635169376984,1%
161ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1406416937-2873-17,0%
355ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  1814518163-18-0,1%
355ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1486318163-3300-18,2%
179ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)       1769517602930,5%
179ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1408217602-3520-20,0%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  15350150922581,7%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1438915092-703-4,7%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 42298699-4470-51,4%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  1590015816840,5%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ)  737510374-2999-28,9%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1512910374475545,8%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)       830010289-1989-19,3%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ)       53505524-174-3,1%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 923510289-1054-10,2%
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  1647016845-375-2,2%
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1241216845-4433-26,3%
1551ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)  82259005-780-8,7%
1551ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 55003547195355,1%
1551ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)  89379005-68-0,8%
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 1549016137-647-4,0%
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 77208478-758-8,9%
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1206516137-4072-25,2%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 1745017501-51-0,3%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 19550892210628119,1%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1756417501630,4%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)         1711617045710,4%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 1057513284-2709-20,4%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)         1665717045-388-2,3%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 438413284-8900-67,0%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1394114617-676-4,6%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 76095306230343,4%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1460314617-14-0,1%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)      1460915017-408-2,7%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 1675912769399031,2%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)      1506815017510,3%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)   1566615828-162-1,0%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 809712415-4318-34,8%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)   1578215828-46-0,3%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 809712415-4318-34,8%
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 14275140791961,4%
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 750012896-5396-41,8%
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1373514079-344-2,4%
1286ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 1447514525-50-0,3%
1286ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 82509898-1648-16,6%
1286ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)  1427014525-255-1,8%
1286ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 76219898-2277-23,0%
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 1232512680-355-2,8%
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 65257937-1412-17,8%
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 12.53612.680-144-1,1%
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 2.5297.937-5.408-68,1%
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)               992511225-1300-11,6%
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ)55008931-3431-38,4%
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)               1132311225980,9%
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 925010803-1553-14,4%
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 542551302955,8%
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 10943108031401,3%
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 35525130-1578-30,8%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 1112512602-1477-11,7%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 89509057-107-1,2%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1111512602-1487-11,8%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 79009721-1821-18,7%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 677562625138,2%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 88439721-878-9,0%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 825010190-1940-19,0%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 6825586596016,4%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 867410190-1516-14,9%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 1300013635-635-4,7%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 930013194-3894-29,5%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 148921363512579,2%
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)      74008793-1393-15,8%
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 6725671870,1%
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)      86518793-142-1,6%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)      73758915-1540-17,3%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 66256879-254-3,7%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 83968915-519-5,8%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 48956879-1984-28,8%
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)72258717-1492-17,1%
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 63254947137827,9%
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)8.4898.717-228-2,6%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1190012739-839-6,6%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 82008462-262-3,1%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1105712739-1682-13,2%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 43388462-4124-48,7%
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)                   89456817212831,2%
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ)                   7425   
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)                   133546817653795,9%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1515015306-156-1,0%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 1105011950-900-7,5%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1293315306-2373-15,5%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 1095511950-995-8,3%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1445014747-297-2,0%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 95505478407274,3%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1193914747-2808-19,0%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 32855478-2193-40,0%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)952511706-2181-18,6%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 75505570198035,5%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)986811706-1838-15,7%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 23675570-3203-57,5%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)875010737-1987-18,5%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 92757869140617,9%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)887310737-1864-17,4%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)77259851-2126-21,6%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 6250548676413,9%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)86799851-1172-11,9%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 31025486-2384-43,5%
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1177512036-261-2,2%
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 1045010608-158-1,5%
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1173912036-297-2,5%
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 502510608-5583-52,6%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)74759447-1972-20,9%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 607555275489,9%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)84269447-1021-10,8%
1284ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)78009747-1947-20,0%
1284ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 85505257329362,6%
1284ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)87139747-1034-10,6%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)862510182-1557-15,3%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 705010970-3920-35,7%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)886510182-1317-12,9%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1127512956-1681-13,0%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 1595072758675119,2%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1019212956-2764-21,3%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 52747275-2001-27,5%
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)44006980-2580-37,0%
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)117196980473967,9%
139ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)63404016232457,9%
139ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 83109479-1169-12,3%
139ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1076240166746168,0%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1275013243-493-3,7%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 120507193485767,5%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)144231324311808,9%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1115011975-825-6,9%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 81255604252145,0%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)998311975-1992-16,6%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)77509932-2182-22,0%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 74754200327578,0%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)82899932-1643-16,5%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 72874200308773,5%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1380013937-137-1,0%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 1142511625-200-1,7%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1231413937-1623-11,6%
671ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)16500160664342,7%
671ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 1247510054242124,1%
671ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1500516066-1061-6,6%
671ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 752810054-2526-25,1%
1652ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)14200139202802,0%
1652ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  (ΝΕΟ) 8925809383210,3%
1652ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1340713920-513-3,7%
1301ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)                        15375145068696,0%
1301ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 101757828234730,0%
1301ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)                        1423014506-276-1,9%
1301ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 34387828-4390-56,1%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)77509019-1269-14,1%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 737571142613,7%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)85119019-508-5,6%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 43847114-2730-38,4%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)      13575132613142,4%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 91007365173523,6%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)      1151513261-1746-13,2%
1302ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1157511854-279-2,4%
1302ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 88507396145419,7%
1302ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1076911854-1085-9,2%
1302ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 54577396-1939-26,2%
1006ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1427514.617-342-2,3%
1006ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 94759.0174585,1%
1006ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1359814.810-1.212-8,2%
1006ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 49649.017-4.053-44,9%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)15625151634623,0%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 95508351119914,4%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1409615163-1067-7,0%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 70278351-1324-15,9%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)     912511187-2062-18,4%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 76756636103915,7%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)     970411187-1483-13,3%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1237512602-227-1,8%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 84255960246541,4%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1059912602-2003-15,9%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)71509087-1937-21,3%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 53255607-282-5,0%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)79839087-1104-12,1%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)14790144303602,5%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)157101443012808,9%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 11990   
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)995013020-3070-23,6%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 13398130203782,9%
1248ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)11240106605805,4%
1248ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ)11910   
1248ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1424010660358033,6%
1248ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΑΛΑΙΟ)12280   
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)14120135785424,0%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1127013578-2308-17,0%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1247013120-650-5,0%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 1198015080-3100-20,6%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1449013120137010,4%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 1132015080-3760-24,9%
1285ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)70258547-1522-17,8%
1285ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 54503614183650,8%
1285ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)78708547-677-7,9%
1285ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 60723614245868,0%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1805018013370,2%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 1195015546-3596-23,1%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1724718013-766-4,3%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 725815546-8288-53,3%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)178251782410,0%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 942510074-649-6,4%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1709917824-725-4,1%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 642010074-3654-36,3%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1725017225250,1%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 81508952-802-9,0%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1641217225-813-4,7%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 59828952-2970-33,2%
385ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1364016019-2379-14,9%
385ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)785616019-8163-51,0%
1007ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1317513339-164-1,2%
1007ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 787576362393,1%
1007ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1211213339-1227-9,2%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)16000157322681,7%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 802510939-2914-26,6%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1564315732-89-0,6%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 876210939-2177-19,9%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1180012667-867-6,8%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 60008970-2970-33,1%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)12822126671551,2%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 52938970-3677-41,0%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1430014361-61-0,4%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 64509103-2653-29,1%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 1443114361700,5%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1527515262130,1%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 98259917-92-0,9%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 15517152622551,7%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ)  78419917-2076-20,9%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1372513812-87-0,6%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 75009711-2211-22,8%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1367313812-139-1,0%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1285013024-174-1,3%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 910088542462,8%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1293013024-94-0,7%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1090011872-972-8,2%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 56256298-673-10,7%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1143111872-441-3,7%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1207512647-572-4,5%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 62006160400,6%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1254312647-104-0,8%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1572515685400,3%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 797513797-5822-42,2%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1477115685-914-5,8%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1137512074-699-5,8%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 113756792458367,5%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1190212074-172-1,4%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 47806792-2012-29,6%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)1020011408-1208-10,6%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 59006376-476-7,5%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)114141140860,1%
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)1210012773-673-5,3%
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  (ΝΕΟ)68007143-343-4,8% 
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ)1233712773-436-3,4%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)1060011553-953-8,2%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  (ΝΕΟ)63758138-1763-21,7%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 1142411553-129-1,1%
1517ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)79259132-1207-13,2%
1517ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΝΕΟ) 640013678-7278-53,2% 
1517ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ)91279132-5-0,1%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)69508468-1518-17,9%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  (ΝΕΟ)65006956-456-6,6%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 8.0478.468-421-5,0%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 2.6066.956-4.350-62,5%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)16.47516.1663091,9%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  (ΝΕΟ)8.9756.3132.66242,2%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 15.07616.166-1.090-6,7%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 50876313-1226-19,4%
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)15.02514.6823432,3%
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 13.53814.682-1.144-7,8%
373ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)1185012372-522-4,2%
373ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  (ΝΕΟ)6575567390215,9%
373ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 10.86312.372-1.509-12,2%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)10.37511.061-686-6,2%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)6.3253.9802.34558,9%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 9.48511.061-1.576-14,2%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)13.00013.046-46-0,4%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)7.0256.11890714,8%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 11.08813.046-1.958-15,0%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)15.80015.5812191,4%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)9.0756.2502.82545,2%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)14.79615.581-785-5,0%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)7.1008.898-1798-20,2%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)7.42533054.120124,7%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 7.9328.898-966-10,9%
1435ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)9.4759.972-497-5,0%
1435ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)5.4505995-545-9,1%
1435ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 92379972-735-7,4%
192ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)1227513691-1416-10,3%
192ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)7150714370,1%
192ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 1110213691-2589-18,9%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)860010137-1537-15,2%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)620060171833,0%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 917310137-964-9,5%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ) 1042511577-1152-10,0%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)74507942-492-6,2%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ)1031911577-1258-10,9%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)1455014677-127-0,9%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)945092462042,2%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 11.93014.677-2.747-18,7%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)1352514431-906-6,3%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)75004961253951,2%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1171914431-2712-18,8%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 11064961-3855-77,7%
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)982511817-1992-16,9%
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)55254300122528,5%
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 1043711817-1380-11,7%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)890010375-1475-14,2%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)58253302252376,4%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)967510375-700-6,7%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 3728330242612,9%
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)1152512599-1074-8,5%
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)65504500205045,6%
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 1088912599-1710-13,6%
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)852510572-2047-19,4%
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)57252931279495,3%
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)947310572-1099-10,4%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)86509798-1148-11,7%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)63253922240361,3%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 93599798-439-4,5%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)1280013333-533-4,0%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)77006121157925,8%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 1135913333-1974-14,8%
1010ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)12975128311441,1%
1010ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)85259566-1041-10,9%
1010ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 11.38212.831-1.449-11,3%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)992510504-579-5,5%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)72255881134422,9%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 1007910504-425-4,0%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)84009688-1288-13,3%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)61253749237663,4%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 89639688-725-7,5%
677ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)1135011724-374-3,2%
677ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)72506010124020,6%
677ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1034111724-1383-11,8%
677ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 32766010-2734-45,5%
1456ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)73258645-1320-15,3%
1456ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)54502841260991,8%
1456ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 81678645-478-5,5%
1011ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)940010225-825-8,1%
1011ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)62506713-463-6,9%
1011ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 1029810225730,7%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)17875176082671,5%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)1442511268315728,0%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1720417608-404-2,3%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 1025111268-1017-9,0%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)17550172852651,5%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)1517511.9573.21826,9%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)16.59917.285-686-4,0%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 6.65011.957-5.307-44,4%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)17725175291961,1%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)1025013.455-3.205-23,8%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)16.78117.529-748-4,3%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 6.35213.455-7.103-52,8%
1251ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)17350171202301,3%
1251ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)1395011310264023,3%
1251ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)1629417120-826-4,8%
1251ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 994511310-1365-12,1%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)17075168462291,4%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)990013.044-3.144-24,1%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)16.19316.846-653-3,9%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 3.58013.044-9.464-72,6%
1550ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)16.67516.641340,2%
1550ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)11.47510.7507256,7%
1550ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)15.65316.641-988-5,9%
1550ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 4.71710.750-6.033-56,1%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)18.32518.735-410-2,2%
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ)18.25018.205450,2%
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)18.14618.735-589-3,1%
875ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)18.40019.097-697-3,6%
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (ΑΕΑ)
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)6.9258.575-1.650-19,2%
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)4.8004.17262815,1%
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 8.8038.5752282,7%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)68758567-1692-19,8%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)47252586213982,7%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 81648567-403-4,7%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)6.6508.197-1.547-18,9%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)8.6506.1432.50740,8%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 7.8298.197-368-4,5%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)6.4007.887-1.487-18,9%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)4.9255.266-341-6,5%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 7.3227.887-565-7,2%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)6.1757.657-1.482-19,4%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)4.3254.1261994,8%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 7.1737.657-484-6,3%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)6.7258.244-1.519-18,4%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)5.5505.636-86-1,5%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 7.8058.244-439-5,3%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 1.9005.636-3.736-66,3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)17.62518.241-616-3,4%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)1705018142-1092-6,0%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)1750018129-629-3,5%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 18.15818.241-83-0,5%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)13.62516.550-2.925-17,7%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)1065015540-4890-31,5%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)1315016266-3116-19,2%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 16.48716.550-63-0,4%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΠΑΛΑΙΟ)15.62415.540840,5%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΠΑΛΑΙΟ)16.33816.266720,4%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)17.42518.097-672-3,7%
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ)17.12517.769-644-3,6%
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ)17.250   
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)17.93318.097-164-0,9%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)17.97518.367-392-2,1%
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α (ΝΕΟ)1502510747427839,8%
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ)1632516932-607-3,6%
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)18.00618.367-361-2,0%
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)16.85017.312-462-2,7%
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 14275139802952,1%
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ 22256674-4449-66,7%
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)17.48217.3121701,0%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
871ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΈΟ) 16.02518.315-2.290-12,5%
ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
881ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)17.42517.723-298-1,7%
881ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β (ΝΕΟ)1740017.540-140-0,8%
881ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)17.86117.7231380,8%
882ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)1570016253-553-3,4%
882ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β1525015874-624-3,9%
882ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)16773162535203,2%
883ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)90% ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ (ΝΕΟ)    
883ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)90% ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ (ΝΕΟ)    
883ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)90% ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ (ΝΕΟ)10250   
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)9.38512.079-2.694-22,3%
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)9.09012.079-2.989-24,7%
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΝΕΟ)9.00011.391-2.391-21,0%
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ)8.60911.391-2.782-24,4%
2ο Επιστημονικό πεδίο
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΈΟ) 13.02513.047-22-0,2%
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)3.50011.164-7.664-68,6%
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 7.56913.047-5.478-42,0%
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΈΟ) 11.72511.5911341,2%
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 6.99311.591-4.598-39,7%
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΈΟ) 3.8257.297-3.472-47,6%
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΈΟ)2.1503.446-1.296-37,6%
353ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 8.3517.2971.05414,4%
1633ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 4.8507.794-2.944-37,8%
1633ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 8.8447.7941.05013,5%
1610ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 11.70012.792-1.092-8,5%
1610ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)8.5755.994-1.092-18,2%
1610ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 12.10312.792-689-5,4%
1610ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 2.3905.994-3.604-60,1%
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ) 12.92513.372-447-3,3%
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)7.80011.249-3.449-30,7%
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 13.29213.372-80-0,6%
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 3.40711.249-7.842-69,7%
1241ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)10.47511.438-963-8,4%
1241ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)59757189-1214-16,9%
1241ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 11.71011.4382722,4%
1002ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)7.9758.472-497-5,9%
1002ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3.1753.315-140-4,2%
1002ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 4.8948.472-3.578-42,2%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)10.10011.810-1.710-14,5%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3.1256.110-1.710-28,0%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 14.10511.8102.29519,4%
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)19.16519.0501150,6%
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 13.84619.050-5.204-27,3%
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)15.10014.1099917,0%
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 7.57514.109-6.534-46,3%
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)17.88516.9529335,5%
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 10.85816.952-6.094-35,9%
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)14.50512.8361.66913,0%
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 8.69112.836-4.145-32,3%
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)12.33511.2331.1029,8%
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 8.54411.233-2.689-23,9%
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)16.36515.6027634,9%
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 8.35015.602-7.252-46,5%
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)12.76011.8599017,6%
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 8.82311.859-3.036-25,6%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)16.75017.688-938-5,3%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)4.10011.780-7.680-65,2%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 17.97317.6882851,6%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 11.22111.780-559-4,7%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)15.90017.105-1.205-7,0%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)4.57510.299-5.724-55,6%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 17.67917.1055743,4%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 1.85810.299-8.441-82,0%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)16.50017.446-946-5,4%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)8.45011.490-3.040-26,5%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 17.98617.4465403,1%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 3.86911.490-7.621-66,3%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)16.10017.174-1.074-6,3%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3.3256.903-3.578-51,8%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 17.76717.1745933,5%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 5.2116.903-1.692-24,5%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)15.17516.620-1.445-8,7%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3.0758.760-5.685-64,9%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 17.33016.6207104,3%
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)13.17512.6954803,8%
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)5.1753.2751.90058,0%
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 6.58812.695-6.107-48,1%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)15.12516.588-1.463-8,8%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2.9506.625-3.675-55,5%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 17.23016.5886423,9%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 4.5736.625-2.052-31,0%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)15.35016.697-1.347-8,1%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3.9254.953-1.028-20,8%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 17.26716.6975703,4%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 1.4774.953-3.476-70,2%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)9.3758.6477288,4%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)4.4003.55172820,5%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 6.4168.647-2.231-25,8%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 3.5493.551-2-0,1%
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)3.9505.450-1.500-27,5%
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2.7251.346  
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 3.9815.450-1.469-27,0%
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 1.8591.34651338,1%
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)9.47510.623-1.148-10,8%
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3.4002.41598540,8%
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 7.07110.623-3.552-33,4%
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)9.0259.785-760-7,8%
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)1.5252.080-555-26,7%
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 8.0159.785-1.770-18,1%
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)5.9507.108-1.158-16,3%
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 5.1407.108-1.968-27,7%
1279ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)5.0757.663-2.588-33,8%
1279ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 9.1367.6631.47319,2%
1242ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)5.2507.971-2.721-34,1%
1242ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2.7504.133-1.383-33,5%
1242ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 9.2137.9711.24215,6%
1242ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 5.6414.1331.50836,5%
1657ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)7.0759.360-2.285-24,4%
1657ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)1.8003.844-2.044-53,2%
1657ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 10.6079.3601.24713,3%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)13.12514.644-1.519-10,4%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2.5754.288-1.713-39,9%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 16.09514.6441.4519,9%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 3.1384.288-1.150-26,8%
1634ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΙ.ΠΑ.Ε.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)9.27511.063-1.788-16,2%
1634ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΙ.ΠΑ.Ε.)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)1.2502.565-1.315-51,3%
1634ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΙ.ΠΑ.Ε.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 12.94211.0631.87917,0%
1511ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)6.5008.700-2.200-25,3%
1511ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3.3504.359-1.009-23,1%
1511ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 10.5428.7001.84221,2%
1552ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)5.3757.977-2.602-32,6%
1552ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2.5002.3341667,1%
1552ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 9.1667.9771.18914,9%
1552ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 3.7822.3341.44862,0%
1422ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)7.6509.662-2.012-20,8%
1422ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)1.0253.448-2.423-70,3%
1422ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 10.7469.6621.08411,2%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)6.5508.807-2.257-25,6%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  (ΠΑΛΑΙΟ) 9.7178.80791010,3%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)10.27511.950-1.675-14,0%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)1.7003.216-1.516-47,1%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 12.38011.9504303,6%
674ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)8.3357.57775810,0%
674ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 10.7517.5773.17441,9%
1424ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)4.1006.658-2.558-38,4%
1424ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2.4502.18426612,2%
1424ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 7.7046.6581.04615,7%
212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)2.0506.537-4.487-68,6%
212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 7.5936.5371.05616,2%
1061ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)6256.417-5.792-90,3%
1061ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2.2751.99228314,2%
1061ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 7.3256.41790814,1%
1632ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)2.5506.923-4.373-63,2%
1632ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3.0003.588-588-16,4%
1632ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 8.0336.9231.11016,0%
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)8.77510.870-2.095-19,3%
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2.7509.758-7.008-71,8%
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 11.99710.8701.12710,4%
1627ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)3.9755.305-1.330-25,1%
1627ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)1.8001.824-24-1,3%
1627ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 4.4435.305-862-16,2%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)15.35015.0922581,7%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)8.6508.699-49-0,6%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 14.38915.092-703-4,7%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ   (ΠΑΛΑΙΟ) 4.2298.699-4.470-51,4%
1277ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)8756.271-5.396-86,0%
1277ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)1.7251.825-100-5,5%
1277ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 7.5036.2711.23219,6%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)10.22512.619-2.394-19,0%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2.7254.786-2.061-43,1%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 13.72212.6191.1038,7%
1428ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)4.7507.369-2.619-35,5%
1428ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2.7253.859-1.134-29,4%
1428ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 9.2777.3691.90825,9%
1278ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)8.10010.306-2.206-21,4%
1278ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)2.1003.030-930-30,7%
1278ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 11.56810.3061.26212,2%
684ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)12.67514.325-1.650-11,5%
684ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90%  ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΝΕΟ)3.70011.413-7.713-67,6%
684ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΑΛΑΙΟ) 15.14114.3258165,7%
1452ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ((ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΝΕΟ)6.7009.795