Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Βάσεις 2018 | Βάσεις εισαγωγής ΑΕΙ - ΤΕΙ 2018 ανά επιστημονικό πεδίο

Οι υποψήφιοι των φετινών Πανελληνίων Εξετάσεων μπορούν πλέον να δουν τα μόρια εισαγωγής για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, καθώς ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των βάσεων.

Βάσεις 2018

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2016 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2016 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2017 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018.

Συγκριτικό βάσεων 2017-2018

Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ 2017-2018.

Συγκριτικό Βάσεων ΕΠΑΛ 2018-2017.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΓΕΛ 2017 Έτη 2018-2017.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2016 Έτη 2018-2017.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΕΠΑΛ 2017 Έτη 2018-2017.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΕΠΑΛΑ 2016 Έτη 2018-2017.

 

1ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
ΚΩΔΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ20182,017ΔΙΑΦΔΙΑΦ(%)
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ19,70819,4832251.2%
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13,78013,730500.4%
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ20,03919,995440.2%
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,84111,532-1,691-14.7%
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,273


673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,661


342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,86211,652-790-6.8%
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,3736,649-276-4.2%
668ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,230


668ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,509


176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,21615,401-185-1.2%
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,2077,806-2,599-33.3%
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,90012,289-1,389-11.3%
133ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ6,8346,5962383.6%
135ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,4249,8186066.2%
135ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,9626,4102,55239.8%
137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,31011,791-481-4.1%
137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,25511,304-2,049-18.1%
186ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,14912,374-1,225-9.9%
186ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ4,8876,630-1,743-26.3%
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,11714,5026154.2%
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,4649,793-2,329-23.8%
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,79916,831-32-0.2%
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 11,4697,3364,13356.3%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,56911,489-920-8.0%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,7546,811-1,057-15.5%
355ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18,57818,2553231.8%
179ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18,14117,8782631.5%
179ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4,49810,437-5,939-56.9%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,34014,1951,1458.1%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13,76514,544-779-5.4%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,71116,5661450.9%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,04111,6374043.5%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,90013,532-1,632-12.1%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,5246,599-1,075-16.3%
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,42617,391350.2%
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 5,28115,925-10,644-66.8%
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,71916,902-183-1.1%
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4,3347,372-3,038-41.2%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,92417,7931310.7%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ16,21117,426-1,215-7.0%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,82515,5053202.1%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,46711,4869818.5%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,35215,0962561.7%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11,08511,571-486-4.2%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,82515,5053202.1%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,46711,4869818.5%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,37215,8824903.1%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,87112,1966755.5%
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,67413,1161,55811.9%
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,81310,147-1,334-13.1%
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,67413,1161,55811.9%
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,81310,147-1,334-13.1%
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,27510,2891,98619.3%
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,4245,8821,54226.2%
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,93210,0601,87218.6%
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,3135,9703435.7%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,07413,509-435-3.2%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,8958,6792162.5%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,95511,838-883-7.5%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,6206,544-924-14.1%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,10012,124-1,024-8.4%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,1196,6982,42136.1%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,10514,448-343-2.4%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,29010,3971,89318.2%
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,67511,472-797-6.9%
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7,7508,885-1,135-12.8%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,53611,462-926-8.1%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 6,3528,880-2,528-28.5%
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,44411,290-846-7.5%
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,0636,3291,73427.4%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,68213,5081741.3%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10,1949,27092410.0%
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,8915,6815,21091.7%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,23116,167640.4%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13,59614,490-894-6.2%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,85315,974-121-0.8%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10,87813,023-2,145-16.5%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,70714,038-1,331-9.5%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,06610,243-4,177-40.8%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,35913,500-1,141-8.5%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,48410,045-3,561-35.5%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,45312,855-1,402-10.9%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,3497,821-2,472-31.6%
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,84114,072-231-1.6%
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11,4959,9631,53215.4%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,26812,648-1,380-10.9%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,0766,792-1,716-25.3%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,86813,190-1,322-10.0%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,5578,208-2,651-32.3%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,05814,332-274-1.9%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,96910,289-1,320-12.8%
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ5,3599,241-3,882-42.0%
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 9,9234,1095,814141.5%
139ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ5,3504,0061,34433.5%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,84714,660-813-5.5%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,32510,093-2,768-27.4%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,01913,451-432-3.2%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,4407,428-988-13.3%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,04712,121-1,074-8.9%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,3548,263-2,909-35.2%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,86715,073-206-1.4%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11,90910,9589518.7%
671ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,284


671ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,744


373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,14013,769-629-4.6%
373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,9537,3401,61322.0%
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,21913,476-257-1.9%
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10,6158,1812,43429.8%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,74811,506-758-6.6%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,3248,215-891-10.8%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,55314,693-140-1.0%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,61010,257-647-6.3%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,72215,683390.2%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14,06012,1901,87015.3%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,68912,376-687-5.6%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,0028,574-2,572-30.0%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,08513,280-195-1.5%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,72814,036-5,308-37.8%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,84811,865-1,017-8.6%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,0895,29679315.0%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,02815,1261,90212.6%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ18,259


408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,45411,8811,57313.2%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,3529,1673,18534.7%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,09512,5752,52020.0%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ15,0446,2218,823141.8%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,00010,5241,47614.0%
407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11,148


117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18,21918,199200.1%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ15,94415,7561881.2%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,96517,953120.1%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13,99715,541-1,544-9.9%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,46517,515-50-0.3%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,76913,136-367-2.8%
385ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,31715,7711,5469.8%
385ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,235


128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,05914,9151,1447.7%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13,06011,3061,75415.5%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,31811,6131,70514.7%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,6908,5631271.5%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,64713,0891,55811.9%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,8648,6421,22214.1%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,47314,1481,3259.4%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10,21210,660-448-4.2%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,26712,4681,79914.4%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,9968,7462502.9%
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,74813,3561,39210.4%
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,7539,4433103.3%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,78212,0601,72214.3%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,4119,018-1,607-17.8%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,77710,9921,78516.2%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,8377,2425958.2%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,24411,4441,80015.7%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,3367,8355016.4%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,17514,5571,61811.1%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,1169,4272,68928.5%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,84010,8332,00718.5%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,0836,4971,58624.4%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,28910,3511,93818.7%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,3196,33098915.6%
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,31411,4141,90016.6%
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,9236,2833,64057.9%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,49510,6591,83617.2%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,1216,7453765.6%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,28210,964-682-6.2%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,4566,825-1,369-20.1%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,65816,4971611.0%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,66310,391-728-7.0%
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,72215,862-140-0.9%
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,52810,4022,12620.4%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,47013,144-674-5.1%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,0729,194-3,122-34.0%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,42314,397260.2%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,1888,438-2,250-26.7%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,37016,343270.2%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,87411,0541,82016.5%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,51111,397-886-7.8%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,8796,7311,14817.1%
192ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,92514,7281971.3%
192ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,17810,855-5,677-52.3%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,22312,297-1,074-8.7%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,3558,469-3,114-36.8%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13,50413,543-39-0.3%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ8,5689,744-1,176-12.1%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,26716,448-181-1.1%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,87612,042-2,166-18.0%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,86316,386-523-3.2%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,1499,403-2,254-24.0%
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,64414,838-1,194-8.0%
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,2997,499-1,200-16.0%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,64414,838-1,194-8.0%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,2997,499-1,200-16.0%
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,18515,272-1,087-7.1%
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,1929,508-2,316-24.4%
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,54014,060-1,520-10.8%
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,6997,537-1,838-24.4%
118ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,35015,863-513-3.2%
118ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,81512,999-3,184-24.5%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,31914,368-1,049-7.3%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,32710,675-1,348-12.6%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,74815,422-674-4.4%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10,75711,248-491-4.4%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,98913,152-1,163-8.8%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,7989,094-3,296-36.2%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,59612,856-1,260-9.8%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,27210,123-3,851-38.0%
677ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,922


677ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,293


171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,94917,8261230.7%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ17,16415,9551,2097.6%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,57917,487920.5%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ16,39115,3181,0737.0%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,71117,5491620.9%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14,08417,895-3,811-21.3%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,34117,274670.4%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14,79115,129-338-2.2%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18,88118,785960.5%
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18,63718,1964412.4%
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β8,069


875ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18,84419,063-219-1.1%
875ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β16,54111,7134,82841.2%
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (ΑΕΑ)
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,67210,3203523.4%
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ9,7388,1351,60319.7%
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,9915,09090117.7%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,9569,6851,27113.1%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ9,3032,5666,737262.5%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ4,8178,805-3,988-45.3%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,07110,255-184-1.8%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ8,4516,6021,84928.0%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,1215,614-493-8.8%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9,8679,3844835.1%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ7,6695,9491,72028.9%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,2916,1171742.8%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9,6678,67499311.4%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ5,8454,0271,81845.1%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,4555,876-421-7.2%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,10310,203-100-1.0%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ9,8029,6321701.8%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,2425,2111,03119.8%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18,12318,113100.1%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 17,94817,926220.1%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 18,08118,042390.2%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,69516,3013942.4%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 15,69115,3982931.9%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16,59016,2383522.2%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,51816,1341,3848.6%
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 16,40915,5538565.5%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18,39518,0403552.0%
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 90% ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 15,67916,110-431-2.7%
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,26416,8384262.5%
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 90% ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 12,40813,914-1,506-10.8%
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 90% ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ 5,21210,480-5,268-50.3%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
871ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,61313,4721411.0%
ΤΕΙ
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,21512,092-877-7.3%
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,4246,904-1,480-21.4%
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,30713,340-33-0.2%
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10,8289,2631,56516.9%
641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,69814,3543442.4%
641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11,2709,1402,13023.3%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,35910,872-513-4.7%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,7367,5971,13915.0%
694ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,94010,8672,07319.1%
694ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,4537,3491041.4%
692ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,12610,1401,98619.6%
692ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,3807,066-686-9.7%
748ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ4,7385,575-837-15.0%
741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,39711,034-637-5.8%
741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,3316,2352,09633.6%
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,59311,208-615-5.5%
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ4,8646,600-1,736-26.3%
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,46113,605-144-1.1%
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ3,04614,271-11,225-78.7%
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,98813,388-400-3.0%
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,3438,689-2,346-27.0%
2ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,89214,220-328-2.3%
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ4,7516,415-1,664-25.9%
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,47213,244-772-5.8%
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,2933,7531,54041.0%
673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,273


673ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,661


327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,05815,047-989-6.6%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,00812,897-5,889-45.7%
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ19,33419,377-43-0.2%
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14,87117,279-2,408-13.9%
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,42415,770-1,346-8.5%
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18,10218,478-376-2.0%
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,66814,062-4,394-31.2%
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,11114,445-1,334-9.2%
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,53713,126-1,589-12.1%
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,879


232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,81216,751-939-5.6%
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,77314,094-1,321-9.4%
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,9964,2664,730110.9%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18,05118,335-284-1.5%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13,65514,815-1,160-7.8%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,58617,910-324-1.8%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11,79212,811-1,019-8.0%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,88918,205-316-1.7%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13,13112,7413903.1%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,58717,974-387-2.2%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,62412,817-193-1.5%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,05017,480-430-2.5%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10,37911,523-1,144-9.9%
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,73913,034-295-2.3%
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ3,2544,502-1,248-27.7%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,08517,508-423-2.4%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,39714,581-6,184-42.4%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,22217,636-414-2.3%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14,87614,2226544.6%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,15411,188-1,034-9.2%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ4,7723,4301,34239.1%
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ7,7217,1575647.9%
310ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ2,8942,17671833.0%
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,83312,680-847-6.7%
283ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ3,8135,021-1,208-24.1%
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,56012,444-884-7.1%
285ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ2,7224,338-1,616-37.3%
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9,43311,020-1,587-14.4%
287ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ3,2393,286-47-1.4%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,16216,587-425-2.6%
273ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,06512,282-5,217-42.5%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,28413,570-1,286-9.5%
360ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,3637,627-2,264-29.7%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,66815,506-838-5.4%
274ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,35815,245-9,887-64.9%
674ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9,296


212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9,92510,493-568-5.4%
212ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ4,6856,399-1,714-26.8%
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,38213,434-1,052-7.8%
275ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,4319,180-749-8.2%
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,52611,103-577-5.2%
271ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ4,6666,480-1,814-28.0%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,34014,1951,1458.1%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13,76514,544-779-5.4%
200ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9,10810,794-1,686-15.6%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,35215,320-968-6.3%
324ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,4547,721-267-3.5%
684ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,313


684ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,089


372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,77012,846-1,076-8.4%
372ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,5669,031-1,465-16.2%
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,63117,083-452-2.6%
328ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,77714,382-4,605-32.0%
288ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9,79410,892-1,098-10.1%
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,02413,8721521.1%
216ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,6053,9934,612115.5%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,92417,7931310.7%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ16,21117,426-1,215-7.0%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,58817,1664222.5%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14,07317,993-3,920-21.8%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,35215,0962561.7%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11,08511,571-486-4.2%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,82515,5053202.1%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,46711,4869818.5%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,37215,8824903.1%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,87112,1966755.5%
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,68216,233-551-3.4%
323ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,20911,284-5,075-45.0%
685ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,662


685ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,260


134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,67413,1161,55811.9%
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,81310,147-1,334-13.1%
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,61811,8151,80315.3%
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8,3689,665-1,297-13.4%
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,27510,2891,98619.3%
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,4245,8821,54226.2%
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,55010,666-116-1.1%
250ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5,0127,207-2,195-30.5%
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,93210,0601,87218.6%
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,3135,9703435.7%
675ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9,889


335ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,87414,7421320.9%
335ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,29710,212-3,915-38.3%
246ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,74815,678700.4%
246ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ3,0747,742-4,668-60.3%
387ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,629


387ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ1,948


217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18,24018,416-176-1.0%
217ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6,40612,144-5,738-47.2%
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,32916,242870.5%
220ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ2,0783,596-1,518-42.2%
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17,82417,6911330.8%
219ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9,24514,429-5,184-35.9%
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,50415,551-47-0.3%
223ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ1,7227,302-5,580-76.4%
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16,74216,789-47-0.3%
221ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ2,0364,543-2,507-55.2%
331ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,71515,730-15-0.1%
331ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ3,4036,704-3,301-49.2%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,10514,448-343-2.4%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12,29010,3971,89318.2%
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,84114,072-231-1.6%
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11,4959,9631,53215.4%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,84714,660-813-5.5%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,32510,093-2,768-27.4%
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15,15215,500-348-2.2%
243ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ1,2033,826-2,623-68.6%
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,62015,230-610-4.0%
245ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ1,2067,676-6,470-84.3%
249ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,05013,210-1,160-8.8%
247ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,26013,313-1,053-7.9%
252ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,08812,020-1,932-16.1%
248ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,20112,412-2,211-17.8%
248ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ2,3142,670-356-13.3%
251ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,41313,055-1,642-12.6%
388ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,930


388ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7,504


389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10,091


389ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ2,710


272ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11,62912,149-520-4.3%
340ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,50113,647-146-1.1%
215ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,71514,658570.4%
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14,98215,141-159-1.1%
241ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ3,3233,540-217-6.1%
222ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9,76610,185-419-4.1%
242ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9,03411,288-2,254-20.0%
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12,69713,307-610-4.6%
224ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ3,0612,0401,02150.0%
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13,44213,843-401-2.9%
230ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ2,9785,959-2,981-50.0%
778ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9,54611,585-2,039-17.6%
476ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ξ