Δείτε βιογραφικά καθηγητών

Λίστα βιογραφικών

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα βιογραφικά στη λίστα σας.

Βάσεις 2017 | Βάσεις εισαγωγής ΑΕΙ - ΤΕΙ 2017 ανά επιστημονικό πεδίο

ΒΑΣΕΙΣ 2017

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2016 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2015 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2016 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017.

Συγκριτικό βάσεων 2016-2017

Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ 2017-2016

Συγκριτικό Βάσεων ΕΠΑΛ 2017-2016

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2016 Έτη 2017-2016.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2015 Έτη 2017-2016.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΕΠΑΛΑ 2016 Έτη 2017-2016.

Συγκριτικό Βάσεων 10% ΕΠΑΛΑ 2015 Έτη 2017-2016.

 

 

1ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
ΚΩΔΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ20172016ΔΙΑΦΔΙΑΦ(%)
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ19.48319.3261570.8%
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13.73013.959-229-1.6%
127ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ8.63012.242-3.612-29.5%
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ19.99519.8741210.6%
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11.53218.135-6.603-36.4%
129ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ16.05115.2358165.4%
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.65211.3523002.6%
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.9972.31168629.7%
342ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.6498.657-2.008-23.2%
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ. ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.40114.9244773.2%
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ. ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ10.8266.3034.52371.8%
176ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ. ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.80610.954-3.148-28.7%
131ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.28913.331-1.042-7.8%
133ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ6.59611.700-5.104-43.6%
133ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ4.226


135ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9.81811.559-1.741-15.1%
135ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.41012.099-5.689-47.0%
137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.79112.615-824-6.5%
137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.638


137ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11.3047.7453.55946.0%
186ΓΛΩΣΣΑΣ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.37412.1302442.0%
186ΓΛΩΣΣΑΣ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ7.2726.1701.10217.9%
186ΓΛΩΣΣΑΣ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.6308.740-2.110-24.1%
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.50212.3342.16817.6%
124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.753


124ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.79310.493-700-6.7%
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.83116.5692621.6%
147ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.3369.941-2.605-26.2%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.48911.0664233.8%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.1282.072562.7%
368ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.8117.687-876-11.4%
355ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18.25517.9872681.5%
355ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.05014.244-4.194-29.4%
179ΔΙΕΘΝΩΝ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.87817.5872911.7%
179ΔΙΕΘΝΩΝ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 10.4379.2671.17012.6%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.19513.3208756.6%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.3675.635-2.268-40.2%
154ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14.54410.1944.35042.7%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.56616.3402261.4%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ9.4739.1383353.7%
174ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11.63714.914-3.277-22.0%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.53213.593-61-0.4%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ12.1695.2106.959133.6%
106ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.5999.481-2.882-30.4%
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.39117.349420.2%
148ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 15.92515.4794462.9%
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.90216.5703322.0%
153ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 7.37210.809-3.437-31.8%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.79317.79300.0%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ6.7024.8241.87838.9%
401ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ17.42616.4031.0236.2%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.16617.098680.4%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ7.8076.6461.16117.5%
403ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ17.99316.3701.6239.9%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.09615.033630.4%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ8.5937.59699713.1%
404ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11.57112.912-1.341-10.4%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.50515.411940.6%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ7.2737.1721011.4%
402ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11.48612.737-1.251-9.8%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.88215.834480.3%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ5.6616.476-815-12.6%
405ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12.19613.559-1.363-10.1%
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.11612.1519657.9%
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ8.4975.7082.78948.9%
134ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.1479.3408078.6%
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.81510.3961.41913.6%
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.1304.007-877-21.9%
136ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.6658.0891.57619.5%
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.2898.6671.62218.7%
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.6156.883-2.268-33.0%
160ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5.8828.151-2.269-27.8%
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.0608.3681.69220.2%
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.8363.079-243-7.9%
162ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5.9708.284-2.314-27.9%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.50913.3331761.3%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.8833.265-382-11.7%
146ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.67910.633-1.954-18.4%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.83811.3385004.4%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.4952.466291.2%
362ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.54411.025-4.481-40.6%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.12411.7523723.2%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.3832.785-402-14.4%
169ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.69810.444-3.746-35.9%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.44813.6098396.2%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.3753.68269318.8%
168ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.39714.145-3.748-26.5%
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.47211.515-43-0.4%
101ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.8858.997-112-1.2%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.46211.2751871.7%
103ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.88012.385-3.505-28.3%
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.29010.9623283.0%
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ5.2265.440-214-3.9%
780ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.3298.710-2.381-27.3%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.50813.417910.7%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.4511.60684552.6%
384ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.2709.500-230-2.4%
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ5.6818.835-3.154-35.7%
183ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 12.4159.0083.40737.8%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.16716.0001671.0%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.9254.34158413.5%
110ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14.49012.7211.76913.9%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.97415.8511230.8%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ10.90510.3855205.0%
112ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13.02311.3751.64814.5%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.03813.8511871.4%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.7694.853-84-1.7%
114ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.2439.7365075.2%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.50013.501-10.0%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.0812.72036113.3%
116ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.0459.2008459.2%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.85512.787680.5%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ6.40112.772-6.371-49.9%
108ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.8219.006-1.185-13.2%
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.07213.982900.6%
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.4205.090-1.670-32.8%
173ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.96311.001-1.038-9.4%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.64812.3812672.2%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.7055.296-1.591-30.0%
145ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.79211.330-4.538-40.1%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.19012.9342562.0%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.0401.7161.32477.2%
104ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.20810.313-2.105-20.4%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.33214.252800.6%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.1984.019-821-20.4%
177ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.28910.967-678-6.2%
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9.2415.2004.04177.7%
182ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 4.109


139ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ4.0065.652-1.646-29.1%
139ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.062


163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.66014.890-230-1.5%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.7235.990-1.267-21.2%
163ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.09313.321-3.228-24.2%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.45113.2072441.8%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.4503.528-1.078-30.6%
187ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.42810.547-3.119-29.6%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.12111.6824393.8%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.9884.772-1.784-37.4%
167ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.2639.118-855-9.4%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.07314.8052681.8%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.4733.104-631-20.3%
165ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.95813.522-2.564-19.0%
373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.76913.1086615.0%
373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ7.1905.7981.39224.0%
373ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.34010.609-3.269-30.8%
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.47613.0054713.6%
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ8.9337.0531.88026.7%
343ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.1818.894-713-8.0%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.50611.1313753.4%
105ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.2159.100-885-9.7%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.69314.5381551.1%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.1073.7683399.0%
159ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.25711.021-764-6.9%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.68315.4082751.8%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.3156.531-2.216-33.9%
126ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12.19012.492-302-2.4%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.37612.0103663.0%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.3494.100-1.751-42.7%
348ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.5749.592-1.018-10.6%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.28012.7425384.2%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.9002.2381.66274.3%
149ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14.03611.2492.78724.8%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.86511.4334323.8%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.4902.047-557-27.2%
181ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5.2969.501-4.205-44.3%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.12615.750-624-4.0%
409ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ9.168


408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.88113.352-1.471-11.0%
408ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.167


406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.57513.608-1.033-7.6%
406ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.221


407ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.52411.605-1.081-9.3%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18.19918.229-30-0.2%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ12.69411.8408547.2%
117ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ15.75614.8848725.9%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.95317.938150.1%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ17.50813.4804.02829.9%
119ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ15.54113.3822.15916.1%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.51517.4091060.6%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ15.67711.5224.15536.1%
121ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13.13612.6594773.8%
385ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.77116.124-353-2.2%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.91514.6702451.7%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.58612.261-7.675-62.6%
128ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11.30611.997-691-5.8%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.61310.3271.28612.5%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ6.0429.733-3.691-37.9%
142ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.5637.8367279.3%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.08911.9661.1239.4%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.7153.4712447.0%
164ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.64213.572-4.930-36.3%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.14813.5955534.1%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.8674.151-284-6.8%
140ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.66012.031-1.371-11.4%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.46811.4251.0439.1%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.8344.129-295-7.1%
130ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.74611.986-3.240-27.0%
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.35612.4349227.4%
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ5.1403.8001.34035.3%
141ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.44310.829-1.386-12.8%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.06010.9851.0759.8%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.7353.083-348-11.3%
132ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.0188.2597599.2%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.9929.8871.10511.2%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.6983.667-969-26.4%
143ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.2427.679-437-5.7%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.44410.2281.21611.9%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ6.6964.4422.25450.7%
334ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.8359.238-1.403-15.2%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.55713.2031.35410.3%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ7.5456.0991.44623.7%
178ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.42714.453-5.026-34.8%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.8339.3311.50216.1%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.2175.074-1.857-36.6%
156ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.4977.570-1.073-14.2%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.3518.7821.56917.9%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.7013.6101.09130.2%
341ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.3307.971-1.641-20.6%
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.4149.9941.42014.2%
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.3163.591-275-7.7%
166ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.2839.024-2.741-30.4%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.6599.1791.48016.1%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.4053.203-798-24.9%
158ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.7457.535-790-10.5%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.96410.7262382.2%
107ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.8259.024-2.199-24.4%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.49716.3571400.9%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ10.7246.7483.97658.9%
123ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.39112.597-2.206-17.5%
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.86215.5792831.8%
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.5193.642-1.123-30.8%
125ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.40212.076-1.674-13.9%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.14412.5176275.0%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.2861.98330315.3%
351ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.1948.5666287.3%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.39714.0393582.6%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.8981.967-69-3.5%
411ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.4389.709-1.271-13.1%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.34316.2151280.8%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ12.2253.5628.663243.2%
357ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11.05411.200-146-1.3%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.39711.0603373.0%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.4951.26123418.6%
354ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.7317.705-974-12.6%
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.72814.2215073.6%
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.7762.861-1.085-37.9%
192ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.8558.3592.49629.9%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.29712.0562412.0%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.0004.095-1.095-26.7%
367ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.4698.723-254-2.9%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ13.54313.2872561.9%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ6.4554.5581.89741.6%
188ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ9.7449.0956497.1%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.44816.372760.5%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ8.9017.5261.37518.3%
109ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12.04213.009-967-7.4%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.38616.38060.0%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ12.13211.2808527.6%
111ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.40311.290-1.887-16.7%
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.83814.895-57-0.4%
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ8.51710.624-2.107-19.8%
113ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.49910.382-2.883-27.8%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.56913.666-97-0.7%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.1734.0541192.9%
189ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.03812.921-4.883-37.8%
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.27215.197750.5%
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.7205.593-873-15.6%
175ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.50812.059-2.551-21.2%
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.06014.166-106-0.7%
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.8133.24556817.5%
115ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.53710.170-2.633-25.9%
118ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.86315.6711921.2%
118ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ6.8016.5772243.4%
118ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12.99911.9941.0058.4%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.36814.0593092.2%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ7.7705.0722.69853.2%
122ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.6759.2261.44915.7%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.42215.380420.3%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ7.5187.761-243-3.1%
120ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11.24811.623-375-3.2%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.15213.092600.5%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.0804.680-1.600-34.2%
102ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.0949.625-531-5.5%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.85612.6122441.9%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.9521.5411.41191.6%
138ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ10.1239.1091.01411.1%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.82617.7251010.6%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ10.0449.5854594.8%
171ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ15.95515.5833722.4%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.48717.3811060.6%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ10.7008.0792.62132.4%
170ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ15.31816.365-1.047-6.4%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.54917.517320.2%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ15.65512.1653.49028.7%
172ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ17.89514.7863.10921.0%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.27417.1211530.9%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ9.6937.8881.80522.9%
151ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ15.12912.2032.92624.0%
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
866ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18.78519.146-361-1.9%
875ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ19.06319.043200.1%
875ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β11.713


ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (ΑΕΑ)
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.32010.708-388-3.6%
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ4.7887.886-3.098-39.3%
417ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5.0907.995-2.905-36.3%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9.68510.624-939-8.8%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ2.5666.990-4.424-63.3%
418ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.8056.7392.06630.7%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.25510.309-54-0.5%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ6.6027.165-563-7.9%
413ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5.6147.995-2.381-29.8%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ9.3849.945-561-5.6%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ5.9496.009-60-1.0%
415ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.1177.330-1.213-16.5%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ8.6749.800-1.126-11.5%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ4.0276.142-2.115-34.4%
416ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5.8766.960-1.084-15.6%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.20310.0481551.5%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ9.6328.1871.44517.6%
414ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ5.2118.996-3.785-42.1%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18.11317.8962171.2%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 17.92617.6792471.4%
869ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 18.04217.8052371.3%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.30116.388-87-0.5%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 15.39815.439-41-0.3%
870ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16.23816.191470.3%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.13416.650-516-3.1%
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 15.55315.837-284-1.8%
872ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16.06316.565-502-3.0%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18.04017.9291110.6%
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 90% ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α 13.78812.0461.74214.5%
877ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 90% ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 16.11016.265-155-1.0%
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.83816.6891490.9%
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 90% ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α 5.788


876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 90% ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β 13.9149.5144.40046.2%
876ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 90% ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ 10.4802.7067.774287.3%
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
871ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ13.47214.852-1.380-9.3%
ΤΕΙ
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.69812.4032952.4%
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.7943.354-560-16.7%
599ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.09710.550-2.453-23.3%
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ12.09211.8322602.2%
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.7984.836-38-0.8%
601ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.9048.538-1.634-19.1%
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.30714.5437645.3%
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.7765.214-1.438-27.6%
661ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11.30411.767-463-3.9%
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.34012.5447966.3%
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.3071.625-318-19.6%
643ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.2638.6396247.2%
641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.354


641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.134


641ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ9.140


696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.87210.7351371.3%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.0924.899-1.807-36.9%
696ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.5977.909-312-3.9%
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.86110.1491.71216.9%
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.4803.95252813.4%
690ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.5477.465821.1%
694ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.8679.3581.50916.1%
694ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ6.1455.51163411.5%
694ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.3497.317320.4%
692ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ10.1408.4041.73620.7%
692ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.6753.664110.3%
692ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ7.0667.130-64-0.9%
748ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ5.5758.467-2.892-34.2%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.14812.4127365.9%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ4.8923.7741.11829.6%
518ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.0929.472-1.380-14.6%
741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.0345.9045.13086.9%
741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.387


741ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.2352.9313.304112.7%
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.2086.0565.15285.1%
730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.502


730ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ6.6002.7043.896144.1%
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.60512.3781.2279.9%
614ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14.27113.6106614.9%
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.38812.4659237.4%
613ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ8.68916.904-8.215-48.6%
2ο Επιστημονικό πεδίο
ΑΕΙ
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.22014.942-722-4.8%
225ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ6.4153.4143.00187.9%
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.24413.935-691-5.0%
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ8.4425.8572.58544.1%
227ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ3.7533.4383159.2%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.04715.194-147-1.0%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ3.1885.963-2.775-46.5%
327ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12.8978.5874.31050.2%
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ19.37719.999-622-3.1%
231ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ17.27911.7705.50946.8%
236ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ15.77015.2265443.6%
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18.47818.483-50.0%
233ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14.062


779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.44513.8026434.7%
779ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ5.706


234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.12611.9651.1619.7%
234ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ5.937


232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ16.75116.836-85-0.5%
232ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ12.56215.681-3.119-19.9%
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ14.09413.1429527.2%
370ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ4.266


277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18.33518.33500.0%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ9.48913.154-3.665-27.9%
277ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14.81513.1381.67712.8%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.91018.063-153-0.8%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ7.9938.516-523-6.1%
282ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12.81115.459-2.648-17.1%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ18.20518.246-41-0.2%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ11.43314.005-2.572-18.4%
279ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12.74114.864-2.123-14.3%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.97418.107-133-0.7%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ7.98212.663-4.681-37.0%
281ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ12.81712.985-168-1.3%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.48017.788-308-1.7%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ7.4938.965-1.472-16.4%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ11.52310.4441.07910.3%
280ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.50817.765-257-1.4%
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ13.03413.662-628-4.6%
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.2041.33087465.7%
336ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ4.5025.845-1.343-23.0%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ7.1406.0051.13518.9%
325ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14.58112.0392.54221.1%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ17.63617.840-204-1.1%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ8.82711.363-2.536-22.3%
284ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ14.22211.7192.50321.4%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ11.18811.324-136-1.2%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.7722.17659627.4%
356ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)